Biblioteca antroposofică


Lucrări ale lui Rudolf Steiner publicate în limba română

coperta cărții

De la Iisus la Christos


Traducere: Adriana Onofrei și Adrian Iliescu
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2011; Nr. pagini: 232
ISBN 978-606-8162-74-4

GA 131
11 conferinţe: Karlshrue, 4 – 14 octombrie 1911

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

De la Iisus la Hristos.
Cristian Rosenkreuz: viaţa, opera şi misiunea sa


Traducere: Nicolae Ioan Crăciun
Editura: Arhetip, Bucureşti, 1998; Nr. pagini: 322
ISBN 973-9296-13-0

GA 130
3 conferinţe: Neuchâtel, 27, 28 septembrie 1911 şi 18 decembrie 1912 (se găsesc și în volumul Creştinismul esoteric şi conducerea spirituală a omenirii)
GA 131
10 conferinţe: Karlshrue, 5 –14 octombrie 1911 (se găsesc și în volumul De la Iisus la Christos apărut la UE);
coperta cărții

Despre enigmele sufletului

Antropologie şi antroposofie. Max Dessoir despre antroposofie. Franz Bretano.


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Univers Enciclopedic Gold/Triade, București, 2010; Nr. pagini: 152
ISBN 978-606-8162-20-1; ISBN 978-973-633-024-7

GA 21
Articole 1917

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Despre lucrarea îngerilor şi a altor entităţi ierarhice


Traducere: Diana Sălăjanu, Petre Papacostea, Nicolae Crăciun, Victor Oprescu
Editura: Univers Enciclopedic Gold/Triade, București, 2011; Nr. pagini: 192. ISBN 973-606-8358-00-0

Selecție și Introducere de Wolf-Ulrich Klünker
9 conferinţe, 1912–1924 din: GA 182GA 175GA 224GA 209GA 152GA 233a, GA 136, GA 275.

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Devenirea umană, sufletul lumii și spiritul lumii

Partea I. Omul ca fiinţă spiritual-sufletească în relaţie cu lumea

Vol. V din seria: Omul în legătura sa cu cosmosul


Traducere: Petre Papacostea
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2011; Nr. pagini: 216
ISBN 978-606-8358-04-8

GA 205
13 conferinţe: Stuttgart, Berna şi Dornach, 16 iunie – 17 iulie 1921

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Dezvoltarea sănătoasă a fiinţei umane


Traducere: Ligia Sălăjanu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 2001
ISBN 973-9196-99-3

GA 303
16 conferinţe: Dornach, 23 decembrie 1921 – 7 ianuarie 1922

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Din Cronica Akasha


Traducere: Victor Oprescu
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997; Nr. pagini: 226
ISBN 973-9243-36-3

GA 11
14 conferinţe: Stuttgart, 21 august – 5 septembrie, 1919

(Volum reeditat în 2010, cu titlul Memoria cosmică)

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Din istoricul și conținuturile primei secții a Școlii esoterice 1904 - 1914

Scrisori, documente și conferințe


Prefață: Hella Wiesberger
Traducere: Liliana-Emilia Dumitriu
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2015; Nr. pagini: 496
ISBN 978-606-704-7

GA 264

coperta cărții

Discuții cu profesorii


Editura: Univers Enciclopedic & Triade, București, 2017, Nr. pagini: 240
ISBN 978-606-704-284-9

GA 295

Reeditare a volumului: Arta educaţiei Vol.II


disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Educarea practică a gândirii


Traducere: Sorin R. Țigăreanu
Editura: Univers Enciclopedic Gold & Triade, București, 2016, Nr. pagini: 38
ISBN 978-606-704-237-5
ISBN 978-973-633-152-7

GA 108
1conferinţă: Karlsruhe, 18 ianuarie 1909

coperta cărții

Educaţia copilului din punctul de vedere al ştiinţei spirituale


Traducere: Sorin Ţigăreanu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 1994; Nr. pagini: 36
ISBN 973-96533-4-0

GA 34
Articol – 1907

(Reeditat în 2016 la Editura Univers Enciclopedic / Triade cu titlul: Educaţia copilului în lumina ştiinţei spiritului)

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Educaţia în adolescenţă


Editura: Univers Enciclopedic & Triade, București, 2016; Nr. pagini: 184
ISBN 978-606-704-285-6

GA 302

Reeditare a volumului: Cunoaşterea omului şi structurarea învăţământului

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Enigmele filosofiei

O expunere schiţată a istoriei acestora


Traducere: Petre Papacostea
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 2004; Nr. pagini: 488
ISBN 973-8313-79-1

GA 18
Carte – 1914

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Entităţile spirituale în corpurile cereşti şi în regnurile naturale


Traducere: Victor Oprescu (ed. UE)
Editura: Astrolog, Bucureşti, 2001; ISBN 973-98506-8-5
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001, Nr. pagini: 222; ISBN 973-8240-17-4

GA 136
10 conferinţe , Helsinki, 3 – 14 aprilie 1912;
1 conferinţă publica: Helsinki 12 aprilie 1912

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Esența educaţiei


Editura: Univers Enciclopedic / Triade, Bucureşti, 2016, Nr. pagini: 120
ISBN 978-606-704-286-3

GA 308

Reeditare a volumului: Metodica predării şi condiţiile de viaţă ale educării

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Esoterismul creştin

Propunere de cosmogonie psihologică


Traducere: Maria Ivănescu (ed. UE)
Editurile: Arhetip, Bucureşti, 1995; Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995, Nr. pagini: 132
ISBN 973-96989-5-6

GA 94
18 conferinţe: Paris 1906

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Evanghelia a cincea

Din cercetarea Cronicii Akasha


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura Triade, Cluj-Napoca, 1998; Nr. pagini: 276; ISBN 973-9196-27-6;
Editura Univers Enciclopedic / Triade, București, 2008; Nr. pagini: 396; ISBN 978-973-637-177-6

GA 148
18 conferinţe: diferite oraşe, 1 octombrie 1913 – 10 februarie 1914

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Evanghelia după Ioan  vol. I


Traducere: Adrian Iliescu şi Adriana Onofrei
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009; Nr. pagini: 224
ISBN 978-606-92265-4-4

GA 94
3 conferinţe Berlin, 19 februarie – 5 martie 1906;
8 conferinţe München, 27 octombrie – 6 noiembrie 1906
GA 100
8 conferinţe Basel, 16 – 25 noiembrie 1907

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Evanghelia după Ioan  vol. II


Traducere: Nicolae Ioan Crăciun (ed. Arhetip); Adriana Onofrei şi Adrian Iliescu (ed. UEG)
Editura: Arhetip, Bucureşti, 1996; Nr. pagini: 190; ISBN 973-97395-3-9
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009; Nr. pagini: 224; ISBN 978-606-92265-4-4

GA 103
12 conferinţe: Hamburg, 18 – 31 mai 1908

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Evanghelia după Ioan  vol. III

(Evanghelia după Ioan în raporturile sale cu celelalte trei evanghelii, îndeosebi cu cea a Sfântului Luca)


Traducere: Nicolae Ioan Crăciun (ed. Arhetip) ; Adriana Onofrei şi Adrian Iliescu (ed. UEG)
Editura: Arhetip, Bucureşti, 1997, Nr. pagini: 274; ISBN 973-9296-10-6
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009; Nr. pagini: 304; ISBN 978-606-92265-4-4

GA 112
14 conferinţe: Kassel, 24 iunie – 7 iulie 1909

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Evanghelia după Luca


Traducere: Nicolae Ioan Crăciun
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997; Nr. pagini: 222
ISBN 973-9243-69-X

GA 114
10 conferinţe: Bâle 15 – 26 septembrie 1909

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Evanghelia după Marcu


Traducere: Nicolae Ioan Crăciun (ed. Arhetip); Adrian Iliescu şi Adriana Onofrei (ed. UE)
Editura: Arhetip, Bucureşti, 1998; Nr. pagini: 226; ISBN 973-9296-20-3
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006, Nr. pagini: 224; ISBN 973-637-132-8

GA 139
10 conferinţe: Basel 15 – 24 septembrie 1912

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Evanghelia după Matei


Traducere: colectiv S.A.R., coordonator Nicolae Ioan Crăciun (ed. Arhetip); Adrian Iliescu şi Adriana Onofrei (ed. UEG)
Editura: Arhetip, Bucureşti, 1998, Nr. pagini: 358; ISBN 973-9296-13-0
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009; Nr. pagini: 272; ISBN 978-606-92159-2-0

GA 123
12 conferinţe: Berna 1 – 12 septembrie 1911

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Evenimentul apariţiei lui Christos în lumea eterică


Traducere: Agenor Crişan
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 1999; Nr. pagini: 204
ISBN 973-9196-31-4

GA 118
16 conferinţe: diferite oraşe, 25 ianuarie – 15 mai 1910

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Evoluţia în lumina adevărului


Traducere: Delia Popescu
Editura: Univers Encliclopedic Gold/Triade, Bucureşti, 2015; Nr. pagini: 112
ISBN 978-606-704-083-8

GA 132
10 conferinţe: Haga, 20 – 29 martie 1913
coperta cărții

Evoluţia ocultă a omului


Traducere: Nicolae Ioan Crăciun
Editura: Arhetip, Bucureşti, 2001; Nr. pagini: 186
ISBN 973-9296-29-7

GA 145
10 conferinţe: Haga 20 – 29 martie 1913
coperta cărții

Faust – Considerații spiritual științifice

Vol I. Faust, Omul Căutător


Cuvânt înainte de Marie Steiner
Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2012; Nr. pagini: 360
ISBN 978-606-8358-27-7

GA 272
15 conferinţe: Berlin, 17 decembrie 1911; Dornach, 4 aprilie – 11 septembrie 1916; Strasbourg, 23 ianuarie 1910
coperta cărții

Faust – Considerații spiritual științifice

Vol II. Problema Faust


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2012; Nr. pagini: 296
ISBN 978-606-8358-27-7

GA 273
13 conferinţe: Dornach, 30 septembrie 1916 – 19 ianuarie 1919; Praga, 12 iunie 1918
coperta cărții

Ființe spirituale din natură


Traducere: Ligia Sălăgeanu
Editura: Univers Enciclopedic Gold/Triade, Bucureşti, 2010; Nr. pagini: 224
ISBN 978-606-8162-38-6; ISBN 978-973-8313-30-9

Selecție și Introducere de Wolf-Ulrich Klünker
12 conferinţe 1908-1924 din: GA 136GA 110GA 102GA 177GA 219GA 230GA 243GA 212GA 147.

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Filozofia Libertaţii

Editurile: Princeps, Iaşi, 1993; Nr. pagini: 200, ISBN 973-95246-6-4;
Univers Enciclopedic Gold/Triade, 2011, Nr. pagini: 232,
ISBN: 978-606-8162-85-0

GA 4
Carte – 1894

Volum cuprins şi în Liniile fundamentale ale unei teorii a cunoaşterii în concepţia goetheană despre lume. Adevăr şi ştiinţă. Filosofia libertăţii,  editura Triade, 1996 – disponibil în bibliotecă
coperta cărții

Fiziologie ocultă


Traducere: Ludovic Demetrovici şi Petre Papacostea
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001; Nr. pagini: 156
ISBN 973-8240-15-8

GA 128
8 conferinţe: Praga 20 – 28 martie 1911

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Fiziologie şi terapie în concepţia ştiinţei spirituale


Traducere: Ligia Sălăgeanu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 2005; Nr. pagini: 240
ISBN 973-8313-85-6

GA 314
1 conferinţă publică, Dornach, 7 aprilie 1920;
8 conferinţe: Dornach, 7–9 octombrie 1920, 31 decembrie 1923 – 2 ianuarie 1924, 26 martie 1920;
4 conferinţe: Stutgart, 26–28 octombrie 1922;
3 convorbiri cu medicii: Dornach, 21–23 aprilie 1924

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Forţe spirituale active în convieţuirea vechii şi noii generaţii


Traducere: Dragoş Nicolaescu
Editura: Omniscop, Craiova, 1998; Nr. pagini: 166
ISBN 973-98502-0-0

GA 217
13 conferinţe: Stuttgart 3 – 15 octombrie 1922

Forţele spiritual-sufleteşti fundamentale ale artei educative


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Triade, Cluj-Napoca, 2000
ISBN 973-9196-55-1

GA 305
9 conferinţe: Manchester College: Oxford, 16 – 25 august 1922

(Volum reeditat în 2016, cu titlul Valori sufletești și spirituale în arta educaţiei)

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Friedrich Nietzsche, un luptător impotriva epocii sale


Traducere: Diana Sălăjanu
Editura: Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003; Nr. pagini: 254
ISBN 973-637-006-2

GA 5
Carte – 1895

disponibilă în bibliotecă
coperta cărții

Fundamentele terapiei antroposofice


Traducere: Delia Popescu
Editura: Salco, Braşov, 2006; Nr. pagini: 112
ISBN (10) 973-87502-3-7

GA 27
Carte scrisă împreună cu Ita Wegman; apărută în 1925


(Volum apărut şi cu titlul: Arta vindecării, la editura Aldomar, în 1996)
coperta cărții

Geneza

Din tainele Creației


Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010; Nr. pagini: 162
ISBN 978-606-8162-61-4

GA 122

Reeditare a volumului Misterul biblic al Genezeidisponibil în bibliotecă

coperta cărții

Granițe ale cunoașterii naturii

Misiunea științei spirituale


Traducere: Gheorghe Constantin Paxino
Editura: Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2016; Nr. pagini: 160
ISBN 978-606-704-230-6

GA 322
8 conferinţe: Dornach: 27 septembrie – 3 octombrie1920