Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

FRIEDRICH NIETZSCHE
UN LUPTĂTOR ÎMPOTRIVA EPOCII SALE

GA 5


NIETZSCHEANA ÎN BIBLIOTECA LUI RUDOLF STEINER


Biblioteca rămasă de la Rudolf Steiner e păstrată în Arhiva Comisiei de îngrijire a operei lui Rudolf Steiner (Nachlassverwaltung). Ea cuprinde 7 648 de titluri, dintre care 1 163 în sectiunea filosofie. În cele ce urmează sunt indicate titlurile referitoare la Nietzsche - în ceea mai mare parte din secţiunea de filosofie, câteva din secţiunea de teologie.

Bernoulli, Carl Albrecht, Franz Overbeck şi Friedrich Nietzsche. O prietenie. După documente netipărite şi în contextul cercetării de până acum, 2 volume,  Jena, Eugen Diederichs, 1908, XV, 451 şi XVII, 534 p., vol. 2 cu înnegririle făcute în text la tipografie)

Conrad, Michel Georg, Sânge de eretic. Dispoziţii social-politice & Încheieri critice, München, M. Poebl, 1893, 271 p.

Förster-Nietzsche, Elisabeth, Viaţa lui Friedrich Nietzsche, vol. II, secţiunea a 2-a, Leipzig, C. G. Naumann, 1904, IV, pp. 345-944 (cu sublinieri)

- Arhiva Nietzsche, prietenii şi duşmanii ei, Berlin, Marquardt & Co., 1907, 92 p. (două exemplare) (cu sublinieri)

- Nietzsche singuraticul, Leipzig, Alfred Kröner,1914, XI, 592 p.

- Wagner şi Nietzsche în perioada prieteniei lor, volum dăruit ca amintire cu ocazia celei de-a 70 aniversări a zilei de naştere a lui Nietzsche, la 15 octombrie 1914, München, Georg Müller, 1915, VII, 289 p.

Fischer, Paul, Nietzsche, Zarathustra şi Iisus Christos, ediţa a 2-a, Stuttgart, Societatea Evanghelică, 1914, 88 p.

Frehn, Julius, Nietzsche şi problema moralei, Berlin, Koch, f. a., 80 P.

Gast, Peter, lntroducere la cartea lui Nietzsche Omenesc, preaomenesc, ediţia a 2-a, Leipzig, C. G. Naumann, f. a. [1893], XLVII p. (două exemplare)

- Introducere la cartea lui Nietzsche Aşa grăit-a Zarathustra, f. l., f. a., XXXV p.

Gaultier, Jules de, De la Kant la Nietzsche, ediţia a 2-a, Paris, Société du Mercure de France, 1900, 354 p.

Grimm, Eduard, Problema Friedrich Nietzsche, Berlin, C. A. Schwetschke und Sohn, 1899, 264 p.

Halévy, Daniel, Viaţa lui Friedrich Nietzsche, Calman-Lévy Editeurs, f. a., 381 p. (netăiate)

Hansson, Ola, Văzător şi arătător, Berlin, Rosenbaum & Hart 1894, XVI, 168 p. (cu sublinieri)

Henne am Rhyn, dr. Otto, Anti-Zarathustra. Gânduri despre operele principale ale lui Friedrich Nietzsche, Altenburg, Alfred Tittel Verlag, 1899, XIV, 160 p.

Horneffer, August, Nietzsche ca moralist şi scriitor, Jena, Eugen Diederichs, 1906, 106 p.

Horneffer, dr. Ernst, Teoria lui Nietzsche despre Veşnica reîntoarcere şi publicarea ei de până acum, Leipzig, C. G. Naumann 1900, 84 p. (cu sublinieri)

- Conferinţe despre Nietzsche. Încercare de a reda gândurile sale, Berlin, Franz Wunder, 1903, 95 p.

- Ultima perioadă de creaţie a lui Nietzsche. Un studiu critic, Jena, Eugen Diederichs, 1907, 72 p. (cu sublinieri)

Kaatz, dr. Hugo, Concepţia despre lume a lui Friedrich Nietzsche, partea I, „Cultură şi morală", Dresda şi Leipzig, E. Pierson's Verlag, 1892, 127 p. (cu sublinieri)

Kalthoff, dr. A., Friedrich Nietzsche şi problemele culturale ale epocii noastre, conferinţe, Berlin, C. A. Schwetschke und Sohn, 392 p. (cu sublinieri)

Kretzer, lic. dr. Eugen, Friedrich Nietzsche. După amintirile personale şi din scrierile sale, Leipzig / Frankfurt a. M., Kesserlringsche Hofbuchhandlung (E.v. Mayer) Verlag, 1895, 38 p. (două exemplare) (cu sublinieri)

Laurentius, dr., Teoria morală a lui Krapotkin şi legătura ei cu Nietzsche, Dresda şi Leipzig, E. Pierson's Verlag,1896,100 p.

Lichtenberger, Henri, Filosofia lui Nietzsche, Paris, Félix Alcan, 1898, 186 p. (incompletă)

Maxi [adică: Stein, Maximilian], Critică a lui Nietzsche. O contribuţie la punerea în lumină a culturii epocii prezente, Zürich, Verlags-Magazin (J. Schabelitz), 1895, 36 p.

Naumann, Gustav, Comentariu la Zarathustra, partea a 3-a, Leipzig, Haesel 1900, 196 p.

Nietzsche, Friedrich, Dincolo de bine şi de rău. Preludiu la o filosofie a viitorului, Leipzig, C. G. Naumann, 1886, 271 p. (incompletă)

- Despre genealogia moralei, Leipzig, C. G. Naumann, 1889, 182 p. (incompletă) (cu sublinieri)

- Aşa grăit-a Zarathustra. O carte pentru toţi şi pentru nimeni, partea a 4-a şi ultima, Leipzig, C. G. Naumann 1891, 134 p. (cu sublinieri)

- Cazul Wagner. O problemă cu un muzician, ediţia a 2-a, Leipzig, C. G. Naumann, f. a. [1891], 57 (cu sublinieri)

- Ditirambi dionisiaci, f. l., f. a., 21 p. (foaie disparată)

- Ştiinţa veselă („la gaya scienza"), ediţia a 2-a, Leipzig, C. G. Naumann, 1895, 362, IV p. (= Operele lui Nietzsche, secţiunea 1, vol. V) (cu sublinieri)

- Cazul Wagner. Amurgul idolilor. Nietzsche contra Wagner. Antihristul. - Poezii, Leipzig: C. G. Naumann, 1895, 378, XI p. (= Operele lui Nietzsche, secţiunea 1, vol. VIII) (cu sublinieri)

- Scrieri şi proiecte 1872-1876, Leipzig, C. G. Naumann,1896, IV, 478 p. (= Operele lui Nietzsche, secţiunea a 2-a, vol. X)

- Scrieri şi proiecte 1876-1880, Leipzig, C. G. Naumann,1897, VII, 437 p. (= Operele lui Nietzsche, secţiunea a 2-a, vol. XI)

- Scrieri şi proiecte 1881-1885, Leipzig, C. G. Naumann ,1897, VI, 440 p. (= Operele lui Nietzsche, secţiunea a 2-a, vol. XII)

- Scrisori, vol. I, Berlin şi Leipzig, Schuster & Löffler 1900, XVI, 480 p.

- Voinţa de putere. Încercare de revalorizare a tuturor valorilor. (Studii şi fragmente), Leipzig, C. G. Naumann, 1901, XXII, 541 p. (= Operele lui Nietzsche, secţiunea a 2-a, vol. XV)

- Scrisori către Peter Gast, Leipzig, Insel 1908, XXV, 540 p.

- Ecce homo. Voinţa de putere, cărţile I şi a II-a. Ediţia a 2-a, complet revizuită şi extinsă a Voinţei de putere, Leipzig, Alfred Kröner, 1911, XLII, 502 p. (= Operele lui Nietzsche, secţiunea a 2-a, vol. XV)

- Philologica. Volumul III. Scrieri nepublicate referitoare la religia şi filosofia antică, Leipzig, Alfred Kröner,1913, 462 p. (= Operele lui Nietzsche, secţiunea a 3-a, vol. XIX)

- Dincolo de bine şi de rău. Genealogia moralei. Din operele postume 1885-1886, Leipzig, Alfred Kröner, 1922, 503 p. (ediţie de buzunar, vol. VIII)

- Nietzsche în devenire. Însemnări autobiografice, editate de dr. fil. h.c. Elisabeth Förster-Nietzsche, München, Musarion, 1924, VIII, 455 p.

- Filosofia în epoca tragică a grecilor, f. l., f. a. (cu sublinieri)

Rée, Paul, Naşterea conştiinţei, Berlin, Carl Duncker (C. Heymon), 1885 (incompletă) (cu sublinieri)

Reiner, Julius, Friedrich Nietzsche, Viaţa şi activitatea, a 9-a până la a 10-a ediţie stereotip, Berlin şi Leipzig, Hermann Seemann Nachfolger, f. a., 76 p.

Richter, Raoul, Recenzie la Henri Lichtenberger, Filosofia lui Friedrich Nietzsche, f. l., f. a., pp. 272-276 (apărută ca volum separat extras din „Revista pentru filosofie ştiinţifică", ce apare de patru ori pe an, 1899)

Riehl, Alois, Friedrich Nietzsche. Artistul şi gânditorul, Un eseu, Stuttgart, Fr. Fromann (E. Hauff), 1897, 132 p.

Ritschl, Otto, Concepţiile despre lume şi viaţă ale lui Nietzsche, prezentate şi apreciate în apariţia şi dezvoltarea lor, Freiburg i.B. şi Leipzig, Akademische Verlagsbuchhandlung de J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1897, 58 p.

Rittelmeyer, Friedrich, Friedrich Nietzsche şi problema cunoaşterii, disertaţie, Würzburg, Leipzig, Wilhelm Engelmann 1903, 109 p. (cu sublinieri)

anon. [Rohde Erwin], Afterfilologie. Contribuţii la explicarea pamfletului editat de dr. fil. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Filologie a viitorului! Scrisoarea trimisă de un filolog lui Richard Wagner, Leipzig, E. W. Fritzsch 1872, 48 p.

Schmitt, Eugen Heinrich, Friedrich Nietzsche la limita dintre două ere ale lumii. Încercare de explicare din punctul de vedere al unei concepţii despre lume, Leipzig, Alfred Janssen,1898, V, 151 p. (cu sublinieri)

Stein, dr. Ludwig, Concepţia despre lume a lui Friedrich Nietzsche şi pericolele ei. Un eseu critic, Berlin, Georg Reimer 1893, IV, 103 p.

Tönnies, Ferdinand, „Cultura etică" şi însoţitorii ei. I. Bufonii lui Nietzsche (în „viitor" şi în „prezent").II. Lupi în blană de vulpe [două ziare bisericeşti], Berlin, Dümmler, 1893, 32 p.

Türck, dr. Hermann, Friedrich Nietzsche şi rătăcirile sale fzlosofice, Dresda, Glöb, 1891, 72 p.

Weigand, Wilhelm, Friedrich Nietzsche, o încercare psihologică, München, Hermann Lukaschik,1893,116 p. (incompletă) (cu sublinieri)

Zeitler, Julius, Estetica lui Nietzsche, Leipzig, Hermann Seemann Nachf., 1900, 308 p. (cu sublinieri)

Zerbst, Max, Nu şi Da! Răspuns la broşura dr. Hermann Türck Friedrich Nietzsche şi rătăcirile sale filosofice, Leipzig, C. G. Naumann, 1892, VIII, 84 p. (incompletă) (cu sublinieri).