Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

FRIEDRICH NIETZSCHE
UN LUPTĂTOR ÎMPOTRIVA EPOCII SALE

GA 5


NOTE


1.Rudolf Steiner, Mein Lebensgang, Philosoph.- Anthroposoph. Verlag, 1925, Dornach, Goetheanum, Schweiz.

2. Tipărit în săptămânalul „Das Goetheanum“, an III, nr. 15 din 18 nov. 1925.

3. Dr: Rudolf Steiner şi dr. Ita Wegman, Grundlegendes zur Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissen-schaftlichen Erkenntnissen, Philosoph.- Anthroposoph. Verlag, Dornach, 1925.

4. Autorul acestui articol se simte chemat să privească din acest punct de vedere concepţiile lui Nietzsche, deoarece el a furnizat cu mai mult timp în urmă o imagine a acestuia în cartea Friedrich Nietzsche, un luptător împotriva epocii sale, în care a căutat să prezinte în mod obiectiv acest spirit şi unde s-a ţinut deoparte de orice privire aruncată în direcţia unei explicaţii psihopatologice. Autorul nu vrea să se distanţeze, cum s-ar putea crede, de convingerile exprimate anterior, ci doar să abordeze problema dintr-o altă direcţie.

5. Comp. şi Opere, XV, 1911, p. 26.

6. De aici nu trebuie trasă imediat concluzia că P. Rée ar fi exercitat asupra lui Nietzsche o influenţă considerabilă în ceea ce priveşte conţinutul concepţiei sale despre lume.

7. Comp. şi Opere, XV, 1911, pp. 22 şi urm.

8. Scos în evidenţă de autor.

9. Comp. şi Opere, XV, 1911, pp. 9 şi urm. şi 12.

10. Comp. şi Opere, XV, 1911, pp. 9 şi urm. şi p. 12

11. Comp. şi Opere, XV, 1911, p. 9.

12. Scos în evidenţă de autor.

13. Scos în evidenţă de autor.

14. Scos în evidenţă de autor.