Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CUM SE DOBÂNDESC CUNOŞTINŢE
DESPRE LUMILE SUPERIOARE?

GA 10


PREFAŢĂ LA EDIŢIA A CINCEA


Pentru această nouă ediţie a cărţii Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? am prelucrat din nou, în toate amănuntele, expunerea publicată în urmă cu peste zece ani. Necesitatea unei asemenea prelucrări se naşte în mod firesc când este vorba despre comunicări privind trăirile sufleteşti şi căile sufleteşti, de felul celor cuprinse în această carte. În lăuntrul celor comunicate nu poate exista nici o parte de care sufletul autorului să nu rămână strâns legat şi care să nu cuprindă ceva ce lucrează continuu asupra acestui suflet. Şi este aproape cu neputinţă să nu se unească cu această activitate sufletească şi strădania pentru o claritate şi o precizie mai mare în redarea celor expuse cu mulţi ani în urmă. Din această strădanie au izvorât îmbunătăţirile pe care am căutat să le aduc acestei noi ediţii. Părţile esenţiale ale expunerii, elementele ei principale au rămas toate aşa cum erau; cu toate acestea, am făcut modificări importante. În multe locuri am putut face o caracterizare mai precisă a detaliilor. Acest lucru mi s-a părut important. Dacă cineva vrea să aplice comunicările din această carte în propria sa viaţă spirituală, atunci este important ca el să poată cuprinde cu privirea, într-o caracterizare cât mai exactă, căile sufleteşti despre care este vorba aici. Căci descrierea proceselor spirituale lăuntrice poate fi supusă înţelegerilor greşite într-o măsură cu mult mai mare decât descrierea fenomenelor lumii fizice. Mobilitatea vieţii sufleteşti, necesitatea de a nu pierde niciodată din vedere cât de diferită este viaţa sufletească de viaţa din lumea fizică, şi încă multe alte lucruri fac posibile asemenea înţelegeri greşite. La această nouă ediţie am căutat cu atenţie pasajele care ar putea da naştere unor astfel de înţelegeri greşite şi m-am străduit apoi să formulez în aşa fel frazele încât să previn apariţia acestora.

Când am scris capitolele care compun această carte, a trebuit să vorbesc despre unele lucruri altfel decât în prezent şi pentru motivul că, în acea vreme, nu mă puteam referi la conţinuturile a ceea ce am publicat despre cunoaşterea lumilor superioare în ultimii zece ani, aşa cum o pot face astăzi, după ce aceste cărţi au fost publicate. În cărţile mele Ştiinţa ocultă, Conducerea omului şi a omenirii, O cale spre cunoaşterea de sine şi mai ales în La pragul lumii spirituale [ 2 ], precum şi în alte scrieri ale mele [ 3 ], sunt descrise procese spirituale la care această carte a trebuit să facă aluzie încă acum zece ani, însă cu alţi termeni decât aceia care astăzi par potriviţi. Despre multe lucruri care nu erau descrise încă în această carte a trebuit să spun pe atunci că pot fi aflate prin „comunicări verbale“. Astăzi însă sunt date publicităţii multe din cele la care făceam atunci aluzie. Nu este exclus ca tocmai aceste aluzii să fi contribuit la faptul că unii cititori şi-au format păreri greşite. Omul ar putea acorda o importanţă mult mai mare decât trebuie raportului personal dintre discipol şi cutare sau cutare învăţător spiritual. Sper că în această nouă ediţie mi-a reuşit să accentuez mai bine, prin felul cum am descris anumite detalii, faptul că la oamenii care caută o disciplină spirituală adecvată condiţiilor spirituale din prezent, este mult mai important raportul nemijlocit cu lumea spirituală obiectivă, decât raportul cu personalitatea unui învăţător. Şi în disciplina spirituală, învăţătorul va avea din ce în ce mai mult un rol de asistent, aşa cum îl are, pe măsura noilor concepţii, profesorul, în oricare ramură a ştiinţei. Cred că am arătat îndeajuns că autoritatea învăţătorului şi încrederea în el nu trebuie să joace în disciplina spirituală, alt rol decât acela pe care-l joacă în celelalte domenii ale ştiinţei sau ale vieţii. Mi se pare deosebit de important să se formuleze o idee mult mai clară tocmai asupra raportului dintre cercetătorul spiritual şi oamenii care arată un interes pentru rezultatele cercetărilor sale. Cred că am îmbunătăţit astfel cartea în locurile în care acum, după aceşti zece ani, am fost în stare să descopăr necesitatea acestor îmbunătăţiri.

La această primă parte se va adăuga o a doua. [ 4 ] Ea va cuprinde alte amănunte privind structura sufletească care îl duce pe om la trăirea lumilor superioare.

Noua ediţie a cărţii se afla gata tipărită când a izbucnit marele război pe care îl trăieşte azi omenirea. Scriu această prefaţă în timp ce sufletul meu este adânc mişcat de evenimentele purtătoare de destin.

Berlin, 7 septembrie 1914

Rudolf Steiner