Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

DIN CRONICA AKASHA

GA 11


Anexa 1*

PLANUL
etapelor parcurse de evoluţia omului si a Pământului

MANVATARA
* Anexele (1şi 2) apartin traducătorului.


Evoluţia omului si a Pământului se desfăşoară în cadrul unui „ciclu complet“ denumit, de regulă, prin termenul oriental MANVATARA (în sanscrită, perioadele de activitate a lumii, sau „zilele lui Brahma“, în timpul cărora lumea apare obiectiv).

Aceasta se realizează în şapte „cicluri mari“ sau „stadii planetare“ sau „stări de conştienţă“`.
În ordinea apariţiei lor ca realităţi manifestate acestea sunt:
1. SATURN – conştienţa de transă profundă („inconştientă“) (mineral)
2. SOARE – conştienţă obscură de somn fără vise (plantă)
3. LUNA – conştienţă imaginativă de somn cu vise (animal)
4. TERRA – conştienţa obiectivă a stării de veghe (om) Este stadiul planetar în care trăim azi.
5. JUPITER – conştienţa de sine imaginativă (psihică) (înger)
6. VENUS – constienţă obiectivă conştientă de sine (meta-psihică) (arhanghel)
7. VULCAN – conştienţă spirituală (stare de evlavie) (arhai).

(Într-un alt „ciclu complet“, viitor, omul va dezvolta încă alte cinci stări de conştienţă la nivelul 1) spiritelor formei, 2) al spiritelor mişcării, 3) al spiritelor înţelepciunii, 4) al spiritelor voinţei şi 5) al spiritelor armoniei.)

Între fiecare stadiu planetar se interpune o „pauză cosmică“ numită PRALAYA („nopţile lui Brahma“).

Fiecare stadiu planetar evoluează în decursul a şapte „cicluri mici“ sau „stări de viaţa“` sau „regnuri de viaţa“` (în literatura teosofică „ronde“).
Cele şapte regnuri de viaţă ale stadiului actual se pot denumi astfel:
1. Primul REGN ELEMENTAR
2. A1 doilea REGN ELEMENTAR
3. A1 treilea REGN ELEMENTAR
4. REGNUL MINERAL (este regnul predominant în prezent)
5. REGNUL VEGETAL
6. REGNUL ANIMAL
7. REGNUL UMAN
În total sunt parcurse 7 x 7 = 49 stări de viaţă (ronde).

Fiecare „regn de viaţă“ evoluează în decursul a şapte „cicluri mai mici“ sau „stări de formă“ (în literatura teosofică, „globuri“).
În cadrul actualului regn mineral, cele şapte stări de formă poartă următoarele denumiri.
1. Starea de formă „ARUPA“ („fără formă“) (Devachan superior)
2. Starea de formă „RUPA“ (Devachan inferior)
3. Starea de formă ASTRALĂ
4. Starea de formă FIZICĂ (starea de formă în care ne aflăm azi)
5. Starca dc formă ASTRAlĂ AVANSATĂ
6. Starea dc formă a DEVACHANULUI INFERIOR AVANSAT
7. Starea de formă a DEVACHANULUI SUPERIOR
În total sunt 7 x 7 x 7 = 343 stări de formă.

Fiecare „stare de formă“ se împarte în şapte „perioade“ (în terminologia teosofică, „rase-rădăcină“ sau „rase-mamă“).
În cazul actualei „stări de formă“ (FIZICĂ), aceste şapte perioade le putem numi după cum urmează:
1. PERIOADA POLARĂ
2. PERIOADA HIPERBOREANĂ
3. PERIOADA LEMURIANĂ
4. PERIOADA ATLANTEANĂ
5. PERIOADA ACTUALĂ (POSTATLANTEANĂ)
6. PERIOADA „CELOR ŞAPTE PECEŢI“
7. PERIOADA „CELOR ŞAPTE TRÂMBIŢE“
În total, 7 x 7 x 7 x 7 = 2401 perioade.

Fiecare „perioadă“ cuprinde şapte „epoci de cultură“. Referindu-ne la perioada atlanteană, cele şapte epoci corespund celor şapte „rase“ atlanteene: Rmoahals, Tlavatli, Tolteci, Prototuranieni, Protosemiţi, Akkadieni, Mongoli.
În cadrul actualei perioade (postatlanteene), cele şapte epoci de cultură sunt:
1. EPOCA STRĂVECHE INDIANĂ
2. EPOCA STRĂVECHE PERSANĂ
3. EPOCA VECHE ASIRO-BABILONIANĂ, EGIPTO-CALDEANĂ
4. EPOCA GRECO-ROMANĂ
5 . EPOCA ACTUALĂ
6. EPOCA „BISERICII DIN FILADELFIA“
7. EPOCA „BISERICII LAODICEEA“
În total sunt 7 x 7 x 7 x7 x7 =16 807 epoci.

În cadrul actualei perioade, fiecare epocă durează aproxi-mativ 2160 de ani (1/12 din „anul lui Platon“). Epoca noastră actuală a început în jurul anului 1413.

Dacă dorim să aflăm „coordonatele“ momentului actual, putem spune că ne aflăm în al patrulea stadiu planetar (Terra), în al 21-lea regn de viaţă (mineral), în al 172-a stare de formă (fizică). În limbaj ocult, aceste coordonate se notează 344.