Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

DIN CRONICA AKASHA

GA 11


NOTE ŞI OBSERVAŢII CUPRINSE ÎN EDIŢIA GERMANĂ


(1) Exprimarea lui Karl Vogt din lucrarea Scrisori fiziologice adresate unor oameni cultivaţi din toate categoriile,1845, p. 206.

(2) Ludwig Büchner (1824–1899), lucrarea Forţă şi materie apărută în 1855.

(3) Albert Ladenburg (1842–1911), chimist. Conferinţa ţinută la 21 septembrie 1903 cu ocazia celei de a 75-a Adunări a medicilor şi a naturaliştilor germani, la Kassel: „Despre influenţa ştiintelor naturale asupra concepţiei despre lume“, tipărită la Leipzig,1903.

(4) Max Verwom (1863–1921).

(5) Jakob Moleschott (1822–1893), naturalist şi filosof de origine olandeză.

(6) David Friedrich Strauss (1808–1874), scriitor şi teolog evanghelic

(7) Emil Du Bois-Reymond (1818–1896). Discursul său despre ceea ce vom ignora mereu: „Despre limitele cunoaşterii naturii“, conferinţă ţinută la a doua şedinţă publică a celei de a 45-a Adunări a medicilor şi naturaliştilor germani, la Leipzig, la 14 august 1872.

(8) Raoul Françé (1874–1943).

(9) Hugo de Vries (1848–1935), botanist olandez; lucrarea sa de bază, Teoria mutaţiilor. Cercetări şi observaţii asupra apariţiei speciilor în regnul vegetal,1901.

(10) W. H: Rolph (nu se cunosc date biografice). Lucrarea Probleme biologice, ediţia a II-a,1884.

(11) Johannes Reincke (1849–1931), neovitalist şi adversar al lui Haeckel. Lucrarea sa de bază Lumea ca faptă. Schiţe ale unei concepţii despre bazele ştiinţelor naturale, Berlin,1901.

(12) Wilhelm Ostwald (1853–1932), Înfrângerea materialismului ştiinţific, conferinţă ţinută la a treia şedinţă publică a Adunării Societăţii medicilor şi a naturaliştilor germani, Lübeck, 20 septembrie 1895.

(13) Platon povesteşte despre ultimele resturi ale insulei Poseidonis, în dialogurile Timaios şi Kritias.

(14) Lucrarea lui Rudolf Steiner, Teosofia. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă despre lume şi menirea omului, GA 9.

(15) A. P. Sinnett (nu se cunosc date biografice), Doctrina esoterică sau Budismul ocult, Leipzig, 1899 (ediţia a 2-a germană).

(16) Fidias (Phidias), născut după 500 î.Hr., mort înainte de 423 î.Hr. Sculptor atenian, perfecţiune a clasicismului grec.

(17) În articolele despre „Probleme vitale ale mişcării teosofice“. Retipărit în „Luzifer Gnosis“, 1903–1908. Articole fundamentale asupra antroposofiei şi expunerii făcute în revistele „Luzifer“ şi  „Luzifer-Gnosis“, GA 34.

(18) August Forel (1848–1931), psihiatru elveţian. Cercetări asupra furnicilor şi a eticei sociale.

(19)  Articol în revista „Kosmos“, Theodor Arldt (n. 1878), în caietul 10 al revistei, anul 1905.

(20) Hermann Ebbinghaus (1850–1909), Tratat prescurtat de psihologie, apărut la Leipzig,1908.

(21) Friedrich Schleiermacher (1768–1834), filosof şi teolog evanghelic.

(22) Friedrich Lück (1791–1855), teolog evanghelic.