Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

DIN CRONICA AKASHA

GA 11


PREFATĂ*

scrisă de Marie Steiner
la prima ediţie sub formă de carte a acestei lucrări (1939)


Ca urmare a dorinţei exprimate de mai multe persoane, am reunit sub formă de carte, după treizeci şi cinci de ani, seria de articole ale dr. Rudolf Steiner apărute începând din anul 1904. Ele au fost scrise iniţial pentru „Lucifer Gnosis“, o revistă lunară, dar care ulterior va apărea la intervale mai mari. Aceasta explică în bună măsură multe repetări sau referinţe la texte precedente. Dar repetările nu fac decât să ne înlesnească studiul aprofundat al ştiinţei spirituale. Mulţi vor fi întru câtva dezorientaţi constatând că, alături de noua terminologie occidentală, găsesc şi terminologia specifică esoterismului oriental. Terminologia orientală a fost introdusă de literatura Societăţii Teosofice, către sfârşitul secolului trecut şi a devenit populară în Europa. Nume cu rezonanţă exotică au rămas fixate în memoria oamenilor, dar nuanţele subtile, pe care orientalul le simţea legate de aceste nume, au rămas inaccesibile europenilor. Dr. Steiner a depus eforturi considerabile pentru a structura în aşa fel limbajul nostru, adaptat percepţiilor senzoriale, încât să se adapteze la subtilele concepte spirituale şi la realitatea imaginativă a suprasensibilului. Astfel, pentru a descrie acţiunea ierarhiilor, el a împrumutat terminologia creştină tradiţională.

Ceea ce ni se prezintă acum în această Cronică Akasha, cu o succintă claritate, îşi găseşte continuarea în celelalte lucrări, Teosofia şi Ştiinţa ocultă.

Revista „Lucifer Gnosis“ nu a putut să-şi continue apariţia, deoarece conducerea ei s-a dedicat mai târziu organizării de conferinţe, precum şi altor îndeletniciri. În afară de publicarea rezultatelor cercetării spirituale, revista conţinea numeroase articole în care dr. Steiner se străduia să clarifice gândirea promovată de ştiinţa modernă. Trebuie să înţelegem că pentru foarte mulţi cititori care nu au o pregătire prealabilă, relatări ca cele expuse în Cronica Akasha pot să pară povestiri izvorâte dintr-o imaginaţie fantezistă; pentru aceasta, am găsit de cuviinţă să întregim lucrarea cu două expuneri publicate, de asemenea, în această revistă şi care tratează despre problemele actuale ale cunoaşterii, una la începutul şi alta la finele lucrării. Ele trebuie să fie apreciate pentru ţinuta lor sobră şi logică şi pot face dovada că un om care se ocupă cu cercetarea lumilor suprasensibile este în măsură să şi cuprindă, cu calm şi obiectivitate, problemele prezentului.

Revista consacra, de asemenea, o rubrică de răspunsuri la întrebările puse de cititori. Preluăm aici câteva din acestea, referitoare la umanitatea atlanteană şi la ştiinţa spirituală. Cine vrea să afle modalitatea prin care se ajunge la o „citire“ în Cronica Akasha, va trebui, fireşte, să procedeze la un studiu mai aprofundat al antroposofiei.

În afara lucrărilor pe care le-am amintit mai sus, recomand celor care au progresat în studiul ştiinţei spirituale consideraţiile esoterice cuprinse în conferinţele intitulate Lectura ocultă şi audiţia ocultă**, precum şi volumul al treilea din seria „Fiinţele spirituale şi acţiunea lor“ intitulat Necesitate istorică şi libertate – Influenţa asupra destinului venită din lumea celor morţi*** care prezintă astăzi un interes deosebit.

* Această prefaţă se află, în editia germană, la sfâtşitul volumului. Am considerat că, pentru cititorul român, este mai utilă plasarea ei la început (NT).
** Ciclu de 11 conferinţe. tinut la Dornach (Elveţia), în 1914 (GA 156).
*** Ciclu de 8 conferinţe, ţinut la Dornach, în 1917 (GA 179).