Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

TREPTELE CUNOAŞTERII SUPERIOARE

GA 12

DIN POSTFAŢA MARIEI STEINER (1931)


Rudolf Steiner a dezvoltat aici construcţiile ideatice neduse până la capăt în alte lucrări. El însuşi consideră cele prezentate ca fiind un fel de continuare a scrierilor O cale spre cunoaşterea de sine a omului şi Pragul lumii spirituale. Cosmologie, religie şi folosofie [Nota 11], ca o intensificare a forţei de descriere plină de lumină a proceselor cunoaşterii meditative; la fel şi cărticica Despre viaţa sufletului [Nota 12]. Punctul culminant în ceea ce priveşte formularea cunoştinţelor suprasensibile Rudolf Steiner l-a atins în ultimul său an de viaţă când ne-a lăsat ca pe un testament ale sale Teze antroposofice pentru Societatea antroposofică şi ale sale Scrisori către membri care au apărut acum cu titlul Misteriul lui Michael [Nota 13]. Ele sunt încheierea şi încununarea operei începute aici, dedicate educaţiei esoterice a conştienţei umanităţii. Cel pentru care este încă prea greu să străbată singur acest domeniu, acela să citească şi să vieţuiască expunerile adânc pătrunzătoare ale lui Carl Unger din lucrarea sa Din graiul sufletului conştienței [Nota 14]. El va obţine un câştig niciodată suficient de preţuit. Aceste scrisori, pe care Unger le-a conceput mai întâi pentru un cerc de membri, apoi pentru revista „Anthroposophie” şi care au apărut reunite într-un volum după moartea sa, sunt prelucrarea cea mai vie a materialului plin de forţă, care transformă procese ale cunoaşterii în procese de viaţă. Aici s-a împlinit într-un suflet ceea ce Rudolf Steiner voia să trezească în elevii săi: gândirea a devenit din nou viaţă. Graiul sufletului conştienţei găseşte calea spre cuvântul pierdut, pe care Rudolf Steiner l-a smuls procesului morţii şi l-a redat umanităţii.