Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

TREPTELE CUNOAŞTERII SUPERIOARE

GA 12

NOTE


Expunerile Treptele cunoaşterii superioare au apărut iniţial ca o continuare nemijlocită a seriei de articole Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?, publicate anterior în revista „Lucifer -Gnosis” editată de Rudolf Steiner. Prima serie, apărută în nr. 29 din octombrie 1905, avea ca subtitlu „Ca reflectare intermediară la articolul «Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?»”. La sfârşitul ultimei serii apărute (caiet 35, mai 1908) se afla, ca de obicei, notiţa „va urma”. Aşadar, în ceea ce priveşte textul de faţă este vorba de o serie de articole rămase în stadiu fragmentar. De fapt, Rudolf Steiner a pregătit o ediţie de carte, dar aceasta nu s-a realizat. În anul 1910 paginile de tipar se aflau deja pregătite pentru o editare de sine stătătoare, iar în 1914 textul a fost complet recules împreună cu Cum se dobândesc... (ediţia a 5-a). Totuşi, nici ediţia separată (1910), nici ediţia reunită cu Cum se dobândesc... (1914) nu au fost realizate. Abia Marie Steiner a realizat prima editare sub formă de carte, în 1931. În Prefaţă, ea a arătat legătura nemijlocită existentă între Treptele cunoaşterii superioare şi Cum se dobândesc... Pentru ediţia operelor complete au fost adăugate textului atât Prefaţa şi Postfaţa Mariei Steiner, cât şi un extras din Prefaţa lui Rudolf Steiner la ediţia a 5 a cărţii Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?

Baza textului: Singura tipărire autorizată de Rudolf Steiner în caietele revistei „Lucifer-Gnosis” reprezintă baza pentru textul din operele complete, în care caz s-au luat în considerare modificările şi corecturile de mână ale lui Rudolf Steiner pentru ediţiile planificate în anii 1910 şi 1914, precum şi modificările făcute de Marie Steiner pentru prima editare sub formă de carte din 1931. Acestea din urmă privesc mai ales adaptarea diferitor exprimări tipice pentru reviste, ca, de exemplu, „în caietele anterioare”, „în caietul nr. X al acestei reviste”, la editarea cărții.

Pentru cea de-a 7-a ediţie (1973), a fost comparat textul lui David Hoffmann cu prima tipărire din „Lucifer-Gnosis” şi cu celelalte documente (redactarea manuală a articolelor nu este totală). Toate au fost întreprinse de redactori.

Indicaţii la text

 1. Revista «Lucifer»...: Articolele lui Rudolf Steiner din „Lucifer-Gnosis” sunt adunate în GA sub titlul: Lucifer-Gnosis 1903-1908. Gesammelle Aufsätze zur Anthroposophie und Berichte aus den Zeitschriften „Lucifer” und „Lucifer-Gnosis” (Lucifer-Gnosis 1903-1908. Colecţie de articole despre antroposofie şi referate din revistele „Lucifer” şi „Lucifer-Gnosis”), GA 34.
 2. Theosophie. Einführung im übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung (Teosofie. Introducere în cunoaşterea supresensibilă a lumii şi menirea omului), 1904, GA 9.
  Die Geheimwissenschaft im Umriß (Ştiinţa ocultă în rezumat), 1910, GA 13.
 3. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?), 1904-1905, GA 10.
 4. Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit. Geisteswissenschaftliche Ergebnisse über die Menschheits-Entwickelung (Conducerea spirituală a omului şi a omenirii. Rezultate spiritual-ştiinţifice despre evoluţia omenirii), 1911, GA 15.
  Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen. In acht Meditationen (O cale spre cunoaşterea de sine a omului. În opt meditaţii), 1912, GA 16.
  Die Schwelle der geistigen Welt. Aphoristische Ausführungen (Pragul lumii spirituale. Prezentări aforistice), 1913, GA 17.
 5. Aus derAkasha-Chronik (Memoria cosmică), 1904-1908, GA 11.
 6. „... cultivarea conştientă a anumitor virtuţi...”: Vezi capitolul „Despre unele efecte ale inițierii”, în Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?, GA 10, pp. 115 ş.u.
 7. ,,... «a fi în al nouălea cer şi a fi trist de moarte»”: Liedul lui Klärchen, în Egmont, de J. W. Goethe.
 8. „În lirica persană există o minunată legendă despre Christos...”: Legenda a fost transmisă prin Nisami (Nezamii) (d.1209) şi a fost tradusă de Joseph von Hammer în volumul său Geschichte der schönen Redekünste Persiens, mit einer Blütenlese aus 200 persischen Dichtern, Viena, 1818, p. 108. Goethe a folosit această traducere la lucrarea sa Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-östlichen Divans, în care el o citează în întregime în capitolul „Allgemeines”.
 9. „Semnificaţia sus-numitelor calităţi a fost indicată în discuţia despre «florile de lotus», în Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?: În capitolul „Unele efecte ale inițierii”, GA 10, pp. 117 ş.u.
 10. ,,Metodele de educaţie ocultă diferă în ceea ce priveşte dependenţa de învăţător”: Vezi, de exemplu, prezentările lui Rudolf Steiner în două conferinţe ținute la Stuttgart, în 3 şi 4 septembrie 1906, în volumul Vor dem Tore der Theosophie (În faţa porţilor teosofiei), GA 95.
 11. Cosmologie, religie şi filosofie: Kosmologie, Religion und Philosophie. Autoreferat la cele zece conferinţe ale Cursului francez din 6-15 septembrie 1922, GA 25.
 12. „... cărticica Despre viaţa sufletului”: Das Büchlein „Vom Seelenleben”: Patru articole, apărute în „Das Goetheanum”, oct./nov 1923, prima ediţie, cu acelaşi titlu, Dornach, 1930, acum cuprinse în Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart. GesammelteAufsätze 1921-1925 aus der Wochenschrift „Das Goetheanum” (Gânduri despre Goetheanum în mijlocul crizei culturale din prezent. Colecţie de articole 1921-1925 din revista „Das Goetheanum”) GA 36, pp. 349-364. Şi ca ediţie separată cu titlul: Vom Seelenleben. Sprache und Sprachgeist (Despre viaţa sufletului. Limbajul şi spiritul limbii), Dornach, 1975.
 13. „Teze antroposofice”: Anthroposophische Leitsätze. Der Erkenntnisweg der Anthroposophie. Das Michael-Mysterium (Teze antroposofice. Calea de cunoaştere a antroposofiei. Misteriul lui Michael) (1924/ 1925), GA 26.
 14. Carl Unger, Aus der Sprache der Bewußtseinsseele. Unter Zugrundelegung der „Leitsätze” Rudolf Steiners (Din graiul sufletului conştienţei. Având la bază „Tezele” lui Rudolf Steiner), Dornach, 1930, ediţia a 4-a, Scrieri, vol. III, Stuttgart, 1981.