Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ARTICOLE ASUPRA ORGANIZĂRII TRIPARTITE A ORGANISMULUI SOCIAL

GA 24


REFERITOR LA PROBLEMA COMITETELOR DE ÎNTREPRINDERI [ Nota 123 ]

Iulie 1919


În ultima vreme se face observată tendinţa ca partidele să preia comitetele de întreprinderi intenţionate şi în parte deja înfiinţate de Asociaţia pentru tripartiţia organismului social, prin reunirea acestora într-o Uniune a comitetelor de întreprindere, şi să se ocupe în continuare de organizarea lor. Însă în felul acesta s-a realizat exact contrariul a ceea ce a dorit Asociaţia să împiedice în orice circumstanţe, dacă e ca ideea tripartiţiei să se dovedească salutară, anume să împiedice această simplă realizare parţială a tripartiţiei. Ceea ce s-a intenţionat prin tripartiţie ca întreg, ar trebui – în cazul în care o parte ar fi detaşată şi preluată de vreun partid pentru propriile sale scopuri – să ducă la apariţia a noi dezastre şi distrugeri. Asociaţia se consideră obligată să avertizeze faţă de un asemenea amestec al partidelor. Ea se adresează din nou publicităţii prin explicaţia de mai jos, şi protestează împotriva folosirii incorecte a ideii de tripartiţie în vederea realizării unor experimente de partid generatoare de distrugeri.

Explicaţie

Asociaţia pentru tripartiţia organismului social îşi are începuturile în apelul Dr. Steiner «Către poporul german şi lumea civilizată», şi reprezintă concepţiile redactate în cartea Dr. Steiner «Puncte centrale ale problemei sociale». El consideră ca singură salvare din situaţia de excepţie prezentă caracterizată datorată acordului de pace, punerea imediată în aplicare a cerinţelor sale, pe care le mai rezumă încă o dată după cum urmează:

  1. Deplina autonomizare a vieţii spirituale, inclusiv a esenţei educaţionale şi şcolare.
  2. Limitarea vieţii statale la toate acele raporturi vitale prin care toţi oamenii sunt egali între ei.
  3. Reglarea raporturilor transformate de salarizare şi proprietate de către Statul de drept constituţional, cu deplina desprindere a acestora din viaţa economică, astfel încât aceasta să nu mai aibă de a face cu nimic altceva decât cu producerea, repartizarea şi consumul bunurilor.

Asociaţia pentru tripartiţia organismului social vede obţinerea ţelurilor sale în sensul ca statul să renunţe la a conţine în sfera sa de forţe pe de o parte viaţa spirituală, şi pe de altă parte viaţa economică. – Asociaţia s-a implicat în domeniul vieţii economice pentru formarea de comitete pe întreprinderi, pentru ca acestea să se poată reuni într-o Uniune a comitetelor, care să poată realiza primii paşi practici întru o socializare raţională. În paralel, urmează să se abordeze imediat înnoirea vieţii spirituale prin întemeierea unui Consiliu al culturii.

Uniunea trebuie, de aceea, să stăruie să nu se tindă spre o destindere unilaterală a vieţii economice de stat, ci simultan cu această desprindere să aibă loc o delimitare a vieţii spirituale în sine.

Uniunea are ca membri oameni de toate profesiile, din toate cercurile de viaţă şi toate partidele, şi consideră ideile exprimate de către ea drept o cale pentru o adevărată unire a tuturor oamenilor care, cu bunăvoinţă, vor să ducă poporul nostru din cea mai dificilă situaţie a sa, la un viitor viabil. Acolo unde toate programele de partid au eşuat, în aceste timpuri tragice, revendicările noastre vor prefigura noile căi în politica internă şi externă. Purtătorii ideii tripartiţiei organismului social resping cu hotărâre apartenenţa prin această idee la oricare partid. Ei nu se vor identifica niciodată cu vreunul din programele partidelor existente până acum. Ţelul lor este să vorbească oamenilor ca atare, şi nu membrilor de partid.

Pentru orice altă mişcare din orice direcţie ar proveni ea, care se situează, prin mijloacele sau ţelurile ei în afara acestei tripartiţii, Asociaţia nu-şi poate asuma nici o răspundere; dimpotrivă, ea vede – mai ales într-o acţiune unilaterală în domeniul economic sau politic, care să nu aibă ţelul tripartiţiei – numai izvorul unei înmulţiri nelimitate a dezastrului.

În această ultimă oră aşteptăm încă dezbaterea strădaniilor noastre împreună cu cercurile competente, înainte de a fi prea târziu.

Asociaţia pentru tripartiţia organismului social
Stuttgart, Champignystrasse 17