Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ARTICOLE ASUPRA ORGANIZĂRII TRIPARTITE A ORGANISMULUI SOCIAL

GA 24


REPLICĂ LA UN ATAC PROVENIT DIN CADRUL MEDIULUI UNIVERSITAR [ Nota 125 ]

Câteva cuvinte relativ la atacul lui Fuchs
Iulie 1920


Cu câtva timp în urmă am afirmat în acest săptămânal că eu nu am tendinţa spre polemici. Cred că am dovedit suficient acest lucru prin faptul că nu am replicat la un număr considerabil de atacuri nemaiauzite, care au degenerat adesea în insulte personale, fără nici un temei. Mi s-a părut necesar, înainte de toate, să-mi dedic timpul şi forţele clădirii pozitive a acelor direcţii de cercetare ştiinţifică pe care doresc să le afirm în faţa lumii prin scrierile mele, de treizeci şi cinci de ani. Consider că ceea ce se află conţinut în aceste scrieri oferă oamenilor o bază suficientă pentru a prelua ei înşişi apărarea necesară, obiectiv ştiinţifică, a acestor direcţii de cercetare. Şi multe persoane active pe tărâm ştiinţific şi artistic au preluat această sarcină, deja de mult timp. Această direcţie de cercetare oferă şi linii directoare pentru problema socială, care a devenit atât de arzătoare în timpul nostru. La Stuttgart s-a găsit un număr de personalităţi care, convinse de rodnicia acestor linii directoare sociale, desfăşoară o activitate corespunzătoare, neobosită, prin intermediul Asociaţiei pentru tripartiţia organismului social. Şi în alte locuri s-au raliat alte personalităţi care se străduiesc să acţioneze deplin raţional pe plan ştiinţific şi social.

Experienţele pe care le-au făcut recent doi reprezentanţi ai acestei activităţi, Dr. Walter Joh. Stein şi Dr. Eugen Kolisko, şi care au fost expuse în conferinţele lor din Göttingen, sunt descrise în numărul precedent şi cel actual al acestui săptămânal. Eu însumi pot resimţi doar recunoştinţă pentru faptul că în slujba acestui interes ei au intrat în nişte roluri nu tocmai de invidiat.

Din păcate, trebuie să recurg eu însumi la o apărare în privinţa unor lucruri cum sunt cele aduse la lumină prin afirmaţiile profesorului Dr. Fuchs, din Göttingen. Toate lucrările mele, pentru acela care vrea să le citească cu adevărat, vorbesc în mod absolut şi de la sine înţeles împotriva unor asemenea absurdităţi, cum că antroposofia mea constă, din punct de vedere spiritual, într-o transpunere în Evul mediu. Cine urmăreşte modul în care antroposofia mea rezultă în mod liniar, continuu, din ceea ce am scris deja în anii `80 ai secolului precedent, pentru acela este, pur şi simplu, ridicol când se spune că îmi hrănesc cititorii şi ascultătorii cu învăţături orientale, împrumutate în special din budismul nordic.

Dovezi pro sau contra caracterului ştiinţific al antroposofiei trebuie extrase din cu totul alte sfere decât cele care par să stea la dispoziţia profesorului Dr. Fuchs, în conformitate cu expunerile sale de până acum, exclusiv calomniatoare. Atunci când profesorul Fuchs consideră că ştiinţă a naturii ar fi numai ceea ce gândeşte el despre realităţile cunoscute lui din natură, aceasta este problema lui personală. Eu nu am afirmat pe nicăieri că antroposofia ar concorda cu ceea ce gândeşte el, sau alte personalităţi configurate asemănător lui, în privinţa naturii. În privinţa realităţilor din natură eu am încercat să dovedesc mereu că acestea nu necesită ceea ce crede el şi savanţii de aceeaşi formare cu el, ci ceea ce este realizat prin antroposofie. În acest sens vorbesc eu despre acordul dintre ştiinţele naturii şi antroposofie. Cel care întoarce această realitate, ca profesorul Fuchs, în contrariul ei, făcând afirmaţii calomniatoare pe baza acestui contrar, acela rosteşte neadevăruri obiective.

De la un cercetător care urmează să fie luat în serios trebuie să se pretindă ca el să aibă un simţ pentru realitatea obiectivă. Cel care obţine un preparat anatomic ce vorbeşte împotriva unei afirmaţii absurde, poate fi luat în serios din punct de vedere ştiinţific numai dacă priveşte mai întâi preparatul şi vrea să cuprindă cu privirea legătura acestuia cu alte fapte ale realităţii. Profesorul Dr. Fuchs a auzit că împotriva afirmaţiei absurde că eu aş fi evreu a trebuit să prezint la Stuttgart certificatul de botez doveditor al contrariului. El afirmă, ca şi mulţi alţii ce răspândesc minciuna fără scrupule, că eu aş fi evreu, pentru că există şi evrei botezaţi. Numai că certificatul meu de botez conţine date care vorbesc împotriva unei provenienţe iudaice a mea, astfel încât din aceste date afirmaţiile sale relativ la iudaismul meu se dezvăluie a fi un nonsens absurd. În ceea ce mă priveşte, nici nu trebuie să afirm că eu nu acord nici o valoare descendenţei mele din acest punct de vedere. Pentru mine este vorba exclusiv de faptul că este o minciună sfruntată atunci când sunt făcut evreu. Pentru mine însă, cel care vorbeşte despre realitate într-un mod atât de eronat – aşa cum o face profesorul Fuchs despre pretinsul meu iudaism –, nu poate fi nici măcar colateral om de ştiinţă. Eu am concepţii mai riguroase despre scrupulozitatea şi conştiinciozitatea modului de reprezentare ştiinţific. Şi nu pot să cred că acela care dovedeşte într-un domeniu că îi lipseşte simţul realităţii, îl poate avea într-un alt domeniu. Iar o anatomie care prezintă realităţile în maniera în care a procedat profesorul Fuchs cu certificatul meu de botez, nu are pentru mine nici un caracter ştiinţific. Deocamdată mă limitez la aceste câteva fraze ca răspuns. Iar cele prezentate de profesorul Fuchs în privinţa priorităţii, şi cele asemănătoare, le pot liniştit lăsa în seama aprecierii acelora care citesc într-adevăr lucrările mele, şi pot înţelege întrebările pe care le ridică acestea.