Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ARTICOLE ASUPRA ORGANIZĂRII TRIPARTITE A ORGANISMULUI SOCIAL

GA 24


CUVÂNT ÎNAINTE LA UN CATALOG DE CĂRŢI [ Nota 127 ]

Decembrie 1920


Cel mai scurt drum către coşul de gunoi este desigur acela pe care îl iau articole de acest gen. Se primesc atâtea, şi s-a constatat atât de des cât de puţini împlinesc ceea ce promit, încât nu i se poate contesta nimănui dreptul de a alege această cale pentru a se apăra de o insistenţă literară superfluă. Dacă anunţarea unei noi edituri nu va avea aceeaşi soartă dintr-un motiv oarecare, este pentru că – aşa speră expeditorii – cititorii anunţului vor vedea că prin această întemeiere urmează să se petreacă ceva pe care îl cer cu adevărat evenimentele timpului.

Editura «Kommender Tag» (Ziua care vine) nu a crescut din necesitatea de a adăuga multelor cărţi existente şi altele, crescute din aceeaşi confuzie a actualei vieţi spirituale. Anume, întemeietorii săi sunt de părerea, prezentă deja la Lichtenberg, că dintre cărţile cu care este „fericită” lumea, 99 la sută sunt de fapt în plus.

Dar aceşti întemeietori văd apusul vieţii spirituale a prezentului. Şi ei văd cum din apusul acestei vieţi spirituale provin celelalte catastrofe ale prezentului, statale şi economice. Şi ei trebuie să-şi facă reprezentări despre o viaţă spirituală ascendentă, din care trebuie să se hrănească statul şi economia, pentru a se însănătoşi.

Acestei vieţi spirituale vor ei să-i slujească.

Ei vor să ofere lumii opere literare care să conţină ideile şi legile spiritual-ştiinţifice necesare însănătoşirii vieţii sociale bolnave.

Despre starea nesănătoasă a vieţii noastre spirituale actuale, îşi fac din păcate doar prea puţini oameni o idee suficientă. Ei nu presimt ce consecinţe înspăimântătoare trebuie să rezulte din această stare pentru civilizaţia mondială. De aceea ei nu îşi deschid inima pentru strădaniile ce intenţionează o însănătoşire izvorând din convingere şi o observare nepărtinitoare a vieţii.

Editura «Kommender Tag» ar dori să facă asta.

Ea nu va sluji unei ştiinţe care să dezbine, care să prospere, străină de viaţă, doar în cărţi, şi care să-şi piardă mereu legăturile cu realitatea. Ea vrea să slujească unei atitudini ştiinţifice care să-i ofere sângelui căldura necesară, şi care să arunce lumină asupra sensului existenţei cosmice şi a omului.

Ea nu vrea să slujească unei dispoziţii artistice străină de viaţă, stătută sau împovărată de inactivitate. Ea vrea să promoveze un sentiment artistic faţă de Univers, care prin adevărata structurare a vieţii sale să-l facă pe om împreună-creator şi coparticipant la enigmele şi evoluţia Universului.

Ea nu va sluji unei concepţii despre viaţă distructivă din punct de vedere social, care să predice doar despre moralitate, şi care să nu aibă putere să pătrundă adevărul. Ea vrea să colaboreze la descoperirea acelor baze morale ale vieţii, care aduc o voinţă puternică în idei, dând naştere, din cunoaşterea vieţii, impulsurilor necesare pentru însănătoşirea sufletelor şi entuziasmul pentru faptă.

Ea nu va sluji fantasmagoriilor sociale care fac atât de bine omului atunci când el poate să viseze împlinirea lor – sau atunci când pune în scenă o ordine socială lipsită de entitatea umană şi de baza naturală, ceea ce face să crească de aici ducând la o catastrofă socială –, care visează despre ele sau acţionează ca în vis sub influenţa lor. Ea vrea să manifeste concepţii şi impulsuri sociale capabile de viaţă, general-umane şi vrednice de existenţă, extrase din adevărata entitate a omului, dintr-o adevărată observare a Universului şi din experienţa de viaţă.

Astfel, Editura «Kommender Tag» ar dori să slujească vieţii sociale, structurării morale a vieţii, revelării artistice a existenţei şi concepţiei ştiinţifice despre lume.

Ea se va strădui să nu cadă în reprezentarea unilaterală a unui „punct de vedere” sau a altuia, ci să furnizeze produsele spiritual-valoroase ale oricărei orientări, judecăţii cititorilor cărţilor sale. Nu vor fi reprezentate părerile într-o privinţă sau alta, care sunt pe gustul conducătorilor Editurii «Kommender Tag», ci operele despre care aceşti conducători îşi pot forma impresia că pot sluji vieţii spirituale necesare timpului nostru. O carte materialistă scrisă în mod spiritual, va favoriza mai mult – împotriva voinţei autorului ei – clădirea vieţii spirituale decât o adunare lipsită de spirit a unor cuvinte diletante despre o „ordine spirituală universală”.

O voinţă determinată de toate aceste linii directoare urmează să pătrundă întreaga activitate a Editurii «Kommender Tag». Cei mulţi, care mai cred şi în ziua de astăzi că prin simpla „popularizare” a vieţii spirituale moştenite se obţine ceva prin întemeierea de lăcaşuri de cultură populară în care devin accesibile poporului cele cultivate anterior în locuri inaccesibile lui, vor găsi această editură inutilă în cel mai înalt grad. Căci întemeierea sa porneşte de la convingerea că în cercurile largi ale poporului nu poate acţiona în mod rodnic ceea ce a dus la fenomenele de prăbuşire din prezent, pornind din cercuri înguste şi prin iluzii de şcolire.

Editura «Kommender Tag» este element component al iniţiativei generale «Der Kommende Tag, Societate pe acţiuni pentru promovarea valorilor economice şi spirituale, Stuttgart». Celelalte elemente componente ale acestei iniţiative au sarcina de a desfăşura o activitate economică prin care să se poată furniza vieţii poporului forţe economice însănătoşitoare. Ele vor participa în sensul economiei naţionale cerute de timpul nostru, la noua reconstrucţie a vieţii economice. Ele urmează să susţină, din activitatea economică productivă, şcoli libere, institute medicale, ştiinţifice şi altele asemănătoare.

În ralierea la astfel de iniţiative constă caracteristica Editurii «Kommender Tag». Creaţia spirituală trebuie să se afle întru totul înlăuntrul perimetrului vieţii omeneşti, dacă nu vrea să ajungă în pericolul de a deveni un lux al civilizaţiei. Spiritualul şi materialul trebuie să se susţină reciproc dacă e ca nici unul dintre aceştia să nu fie înstrăinat, fapt care ar duce la dezastrul omenirii.

Punctul principal pentru activitatea de început a Editurii «Kommender Tag» urmează să fie cartea lui Rudolf Steiner: «Puncte centrale ale problemei sociale în ceea ce priveşte necesităţile vitale ale prezentului şi viitorului». Din această carte s-au vândut deja până în prezent în Germania mai mult de 40000 de exemplare; în afară de aceasta ea a fost tradusă în aproape toate limbile de cultură. Ea conţine, din observarea practică din viaţă a relaţiilor spirituale, sociale şi statale, justificarea unei asemenea voinţe cum este cea care dă direcţia într-un singur domeniu de viaţă, Editurii «Kommenden Tag». Autorul său uneşte în cadrul ei direcţia antroposofică întemeiată de el în cadrul ştiinţei spirituale, în care a publicat vreme de treizeci şi cinci de ani un mare număr de lucrări, cu observarea conformă cu realitatea a vieţii şi voinţei sociale.

Editura «Kommender Tag» se situează aşadar în mijlocul sarcinilor spirituale, etice şi economice ale prezentului; şi ea încearcă să facă faţă în mod corespunzător acestor sarcini, prin legătura sa cu Şcoala superioară pentru ştiinţă spirituală de la Goetheanum, Dornach, unde modul de cercetare aprofundat antroposofic reînnoieşte rodnicind toate ramurile vieţii, înălţându-şi şi o clădire executată artistic, care, deşi încă neterminată, reprezintă totuşi deja locul de cultură al acestui mod de cercetare şi al acestei arte. Acest mod de cercetare şi practică în viaţă are un alt loc de acţiune, şi în alt mod, pe tărâmul pedagogic, în Şcoala Waldorf liberă de la Stuttgart.

Prin aceste legături din diverse direcţii, Editura «Kommender Tag» reprezintă o iniţiativă care îşi are rădăcinile adânc ramificate în perimetrul unei Mişcări spirituale artistice şi sociale, şi care consideră ca fiind cea mai serioasă sarcină a sa crearea din nou, dintr-o voinţă fermă, a civilizaţiei prăbuşite.

Editura «Kommender Tag», S.A.

Decembrie 1920
Stuttgart, Champignystr. 17