Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ARTICOLE ASUPRA ORGANIZĂRII TRIPARTITE A ORGANISMULUI SOCIAL

GA 24


APEL PENTRU SALVAREA SILEZIEI DE NORD [ Nota 128 ]

Ianuarie 1921


Silezieni!

Va deveni oare în Silezia de nord, spre chinul populaţiei sale, în dauna economiei, spre distrugerea tuturor bunurilor culturale, lipsa de pace, războiul ascuns şi deschis lăuntric, stare de durată? Este permis ca Silezia de nord să rămână focarul unei ameninţări permanente a păcii pentru Europa?

Nu! Dar cum se poate împiedica acest lucru?

Problema Sileziei de nord este o problemă europeană. Căci întreaga Europă îndreaptă gândurile şi dorinţele îngrijorate asupra prosperării economice a industriei, şi în special asupra preţioaselor rezerve de cărbuni ale Sileziei de nord. Silezia de nord are o importanţă decisivă pentru circuitul economic european. Problemele spiritual-culturale şi sarcinile acestui domeniu, aflat la mijloc între Europa de est şi cea centrală atârnă greu în balanţă. Spiritualitatea populaţiei din Silezia de nord se poate manifesta în sens corect numai atunci când aici va fi găsită o adevărată soluţionare a problemei naţionalităţilor. Cu aceasta s-ar dobândi ceva decisiv şi în privinţa instalării unei noi epoci a relaţiilor dintre popoare.

Tot aşa, şi însănătoşirea relaţiilor politico-statale constituie, în sensul interesului european, o cerinţă necondiţionată ca Silezia de nord să nu devină un focar politic de nelinişte, care să pună în permanenţă sub semnul întrebării pacea Europei.

Astfel că problema împărţirii Sileziei de nord constituie o problemă a însănătoşirii economice, juridic-politice şi cultural-spirituale a întregii Europe. Versailles, St. Germain şi Spa [ Nota 129 ] nu au adus nimic mai mult decât o soluţionare a problemelor economice şi sociale. Deoarece însă problema Sileziei de nord poate fi soluţionată numai în marele context al unei noi configurări cu adevărat conforme timpului nostru a relaţiilor europene, nici o soluţionare actuală a acestor probleme, soluţionare situată pe terenul adevărului, nu va putea fi altceva decât o stare trecătoare. De aceea, în Silezia de nord trebuie creată în mod conştient o asemenea stare de tranziţie. Nici renumitele paisprezece puncte ale lui Wilson, străine de viaţă, a căror aplicare asupra vieţii reale constituie în special în Est o imposibilitate, şi nici metodele constrictive ale unei epoci depăşite nu pot duce la o reconstrucţie a vieţii europene. La această reconstrucţie se poate ajunge numai dacă ne este clar că, în fond, este vorba de trei domenii diferite:

Viaţa economică
Viaţa juridic-politică
Viaţa cultural-spirituală

În statele de până acum, aceste trei domenii au fost contopite laolaltă, şi din acest amalgam au provenit în ultimă instanţă stările haotice ale prezentului. Singura structurare conformă cu realitatea a vieţii sociale, poate consta de aceea numai într-o autonomizare a acestor trei domenii. Calea în acest sens este indicată de tripartiţia organismului social.

Ea necesită ca statul să renunţe la a menţine în sfera puterii sale pe de o parte economia, şi pe de altă parte viaţa spirituală.

De viaţa economică mai aparţin atunci numai producţia de mărfuri, distribuirea mărfurilor şi consumul acestora, care trebuie administrate pe „baza asociativă” a înţelegerilor obiective. Atunci producătorii şi consumatorii din diferitele ţări vor regla prin activitate comună, neîmpiedicaţi de relaţiile de putere statale şi politice, satisfacerea tuturor necesităţilor.

Componenta spirituală a organismului social tripartit cuprinde ştiinţa, arta, religia, întreaga esenţă educaţională şi jurisprudenţa. Toţi aceşti factori spiritual-culturali îşi pot îndeplini sarcinile doar în deplina libertate faţă de intervenţiile statale, fecundând în mod corect viaţa socială. Viaţa spirituală, cultura, trebuie să se configureze prin libera colaborare a tuturor personalităţilor individuale creatoare de tărâm spiritual, şi să-şi formeze sieşi un corp administrativ propriu. 

Elementul central, partea juridico-politică a organismului social, rămâne atunci în primul rând activitatea poliţienească şi administrativă, pe baze juridice; aceasta va fi reglată de către un parlament ales în mod democratic. Şi deoarece acest parlament se va preocupa numai de probleme pur statale şi politice, el nu va putea deregla nici viaţa economică, şi nici pe cea spirituală.

(Alte amănunte în privinţa tripartiţiei organismului social pot fi dobândite din cartea Puncte centrale ale problemei sociale de Dr. Rud. Steiner, Editura «Der Kommende Tag» SA, Stuttgart Champignystr. 17, ca şi din săptămânalul ce apare în aceeaşi editură, «Tripartiţia organismului social» şi al restului literaturii competente).

Numai printr-o asemenea structurare a organismelor sociale din Europa s-ar putea desfăşura circuitul economic independent de graniţele statale politice, dincolo de acestea, şi în conformitate cu propriile sale legităţi. – Tot aşa, vor fi posibile şi schimburile spirituale dintre popoarele separate prin graniţe politice, dincolo de aceste graniţe şi neîmpiedicate de politicile de putere statală.

Înainte ca să se fi realizat în întreaga Europă o asemenea tripartiţie sănătoasă a organismelor sociale în diversele state, nu poate fi soluţionată definitiv nici problema Sileziei de nord, dacă e să se aplice o soluţie conformă cu realitatea.

Tocmai în Silezia de nord relaţiile existente impun cu toată tăria o asemenea tripartiţie.

Aici se luptă două culturi, două individualităţi de popoare, care se întrepătrund reciproc pentru a găsi posibilitatea să convieţuiască. Esenţa şcolară şi jurisdicţia sunt cele mai importante puncte care dau prilej conflictelor. Şi numai prin eliberarea de tutela statală a vieţii spirituale pot fi soluţionate în Silezia de nord aceste probleme arzătoare. Atunci se vor putea dezvolta alăturat cele două culturi, cea germană şi cea poloneză, în conformitate cu forţele lor vitale, fără ca vreuna dintre ele să se teamă de o violare din partea celeilalte, şi fără ca statul politic să adopte o atitudine partinică, de o parte sau de alta. Fiecare naţionalitate va putea avea nu numai propriile sale instituţii de formare, ci şi propriile sale corpuri administrative pentru viaţa culturală, astfel încât frecuşurile să fie excluse. Şi dacă şi circuitul economic s-ar desprinde în Silezia de nord de elementul politic şi statal, problemele economice sileziene s-ar putea încadra în economia generală a Europei şi soluţiona numai prin înţelegerea dintre economiştii ţărilor implicate.

În prezent, doar următoarele constituie singurele măsuri adecvate realităţii, şi care fac posibilă viaţa:

Ţinutul Sileziei de nord respinge temporar alipirea la vreunul din statele învecinate, până când în el se va trezi înţelegerea pentru tripartiţia socială. El se constituie în aşa fel încât factorii săi economic se administrează singuri – la fel ca şi factorii săi spirituali. Se creează un acord dintre cele două tipuri de factori, printr-un organism juridic-poliţienesc provizoriu, care se extinde numai asupra ţinutului său, şi rămâne în această stare până la limpezirea relaţiilor din întreaga Europă.

În ciuda faptului că această stare este temporară, dacă ea este realizată apare ca un exemplu de urmat pentru măsurile care trebuie luate în întreaga Europă pentru însănătoşirea relaţiilor sale.

Numai o miopie spirituală poate considera că acest apel nu este adresat în spiritul german. O mentalitate cu adevărat germană a gândit întotdeauna astfel lucrurile.

Aşadar, locuitori ai Sileziei de nord, reuniţi toate ramurile vieţii voastre economice în asociaţii independente de stat! Declaraţi esenţa educaţională şi de învăţământ ca fiind independentă de stat, şi puneţi-o sub o administrare proprie. Constituiţi provizoriu o viaţă statală politic-administrativă parlamentară, până când relaţiile europene vor primi  bază mai sănătoasă! De ajutor pentru voi este numai ceea ce puteţi impune Antantei din aceste cerinţe. Toate celelalte sunt fără valoare pentru voi.

Asociaţia pentru tripartiţia organismului social
Grupul Breslau.

Solicitaţi consilieri în problema tripartiţiei sociale şi a Sileziei de nord la grupul local din Breslau al Asociaţiei pentru tripartiţia organismului social, Breslau, Keiser-Wilhelm-Strasse 16, 2 Treppen.