Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ARTICOLE ASUPRA ORGANIZĂRII TRIPARTITE A ORGANISMULUI SOCIAL

GA 24


DELIMITAREA PROGRAMULUI LUI «KOMMENDER TAG» [ Nota 130 ]

1922


Raporturile actuale pe de o parte şi adversitatea întâmpinată pe de altă parte în cercurile vieţii economice interesate constrâng «Der Kommende Tag» să renunţe în prezentul nemijlocit la un alt program social economic şi să-şi menţină activitatea în cadrul unor graniţe mai restrânse. El va constitui în viitorul apropiat asocierea unor domenii economice cu iniţiative spirituale, care se susţin reciproc. Iniţiativele spirituale: Şcoala Waldorf, Institutul clinico-terapeutic, Institutul de cercetări fiziologice şi clinice vor sluji progresului ştiinţific-spiritual şi moral-social în sensul corespunzător cerinţelor actuale şi ale celor impuse de viitorul apropiat. Iniţiativele pur economice urmează să furnizeze baza materială pentru iniţiativa generală. Ele vor susţine pentru început acele iniţiative care vor putea aduce abia după câtva timp roade economice şi financiare, deoarece ele se află acum într-o stare spirituală germinativă şi vor putea înflori doar după un timp.

Acţionarii îşi vor putea primi, în conformitate cu programul, dividendele promise de la aceste întreprinderi menţinute într-un cadru restrâns. În funcţie de posibilităţi, se poate realiza o extindere a activităţii, cu acest program modificat. Împlinirea momentană a programului elaborat iniţial pentru dezvoltarea vieţii economice în legătură cu cultivarea valorilor spirituale, deşi constituie o necesitate a timpului nostru, este fără perspective datorită slabei deschideri a societăţii contemporane participante la viaţa economică a prezentului. Astfel încât, pentru început, ceea ce este posibil trebuie să preceadă ceea ce este necesar a fi realizat. Acele personalităţi care vin cu înţelegere în întâmpinarea ideii aduse lui «Der Kommende Tag» se vor regăsi în felul acesta cu atât mai mult legaţi prin interesele lor. Sarcina conducerii lui «Der Kommende Tag» va fi aceea de a le fi de folos acestora.