Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ARTICOLE ASUPRA ORGANIZĂRII TRIPARTITE A ORGANISMULUI SOCIAL

GA 24


ATESTAREA PUBLICAŢIILOR ANTERIOARE


Prima parte a acestei lucrări a apărut de sine-stătător sub titlul Explicaţia tripartiţiei organismului social, Stuttgart 1920. Este vorba de reunirea articolelor apărute în revista «Tripartiţia organismului social», Stuttgart, din iulie 1919 până în martie 1921. Articolele individuale au apărut după cum urmează: 

1919

Tripartiţia organismului social, o necesitate a timpului. Anul apariţiei: 1919/20, caiet 1, iulie.
Necesităţi vitale internaţionale şi tripartiţia socială I/2-3, iulie.
Marxism şi tripartiţie I/4, iulie.
Şcoala liberă şi tripartiţia I/5, august.
De ce este nevoie I/7, august.
Capacitatea de muncă, voinţa de a munci şi organismul social tripartit I/8, august.
Orbirea sufletească sub influenţa socialismului I/9, septembrie.
Piedici socialiste ale dezvoltării I/10, septembrie.
Se cere „spiritul nou” I/11, septembrie.
Profitul economic şi spiritul epocii I/12, septembrie.
Cultivarea spiritualului şi viaţa economică I/13, octombrie.
Drept şi economie I/14, octombrie.
Spirit social şi superstiţie socialistă I/15, octombrie.
Baza pedagogică a şcolii Waldorf I/16-17, octombrie.
Principala eroare a gândirii sociale I/18, noiembrie.
Rădăcinile vieţii sociale I/19, noiembrie.
Baza tripartiţiei I/21, noiembrie.
O luminare adevărată – temelie a gândirii sociale I/22, decembrie.
Calea de salvare a poporului german I/24, decembrie.
Setea de idei a epocii I/25, decembrie.
Se cere înţelegere I/26, decembrie.

Următoarele articole, în majoritate existente în «Tripartiţia organismului social», au fost tipărite în culegerea «Cerinţele prezentului pentru Europa Centrală», Dornach 1951.

1920

Goetheanumul şi vocea prezentului I/27, ianuarie.
Deturnare de idei şi moralitatea publiciştilor I/23, ianuarie.
Un nou czerninism nu trebuie să-l înlocuiască pe cel vechi I/31, februarie.
Distrugere şi reconstrucţie I/32, februarie.
E nevoie de o voinţă înţelegătoare I/35, martie.
Cerinţele timpului de astăzi şi gândurile de ieri I/36, martie.
Idei şi pâine I/37, martie.
Cei care conduc şi cei care sunt conduşi I/38, martie.
Fatalismul ca element dăunător al timpului nostru I/41, aprilie.
Tripartiţia şi intelectualii I/42, aprilie.
Puci din umbră şi practica ideilor I/41, aprilie.
Moştenirea spirituală şi cerinţele prezentului I/49, iunie.
Tripartiţia în timpul războiului şi după acesta an de apariţie 1920/21, caiet 13, septembrie.
Politică statală şi politică umană: Versiunea germană a articolului «Politique d’Etat et politique d’humanité» din «Le Genenvois», anul 46, serie nouă, numerele 20, 13. Noiembrie 1920, Geneva. Apărute mai întâi în lucrarea lui Roman Boos «Michael împotriva lui Michel», Basel 1926, pag. 131 ş.u.
Calea prin haosul prezentului, tripartiţie II/20, noiembrie.

1921

Politică moartă şi idei vii, tripartiţia II/39, martie.
Adevăratele forţe din viaţa socială a prezentului: Ştiri de la Waldorf, Stuttgart anul 3 de apariţie, nr. 6 din 15 martie 1921.

Cinci articole din revista «Viitorul social», Zürich, primul an de apariţie, caietele 1-7, 1919/1920

Tripartiţia organismului social, democraţia şi socialismul. Caiet 1, iulie 1919.
Economia internaţională şi organism social tripartit. Caiet 2, august 1919.
Viaţă spirituală, legislaţie juridică, economie. Caiet 3, septembrie 1919.
Tripartiţia şi încrederea socială. Caiet 4, ianuarie 1920.
Ţelurile pedagogice ale şcolii Waldorf din Stuttgart. Caietele 5-7, februarie 1920.

Gânduri din timpul războiului, Berlin 1915, retipărit în «Rudolf Steiner în timpul războiului mondial», editat de Roman Boos, Dornach 1933.

O lucrare premiată ştiinţific despre istoria izbucnirii războiului: «Neue Badische Landeszeitung», Mannheim, al 62-lea an de apariţie, nr. 193 ediţia de seară din 17 aprilie 1917 (nesemnat). Cu mici modificări, articolul a apărut şi pe 30 aprilie într-un ziar münchenez.

Memorandumuri: În «Regele Carol» de Arthur Polzer-Hoditz, Zürich-Leipzig-Wien 1929, a fost tipărit primul Memorandum pentru prima oară. În «Rudolf Steiner în timpul Războiului mondial» (vezi mai sus), primul Memorandum a apărut sub denumirea de Memorandumul B, iar ultima versiune a celui de-al doilea Memorandum, drept Memorandum A. Prima versiune acelui de-al doilea Memorandum a fost publicată pentru prima oară de Ludwig Polzer-Hoditz în revista lunară «Antroposophia», Stuttgart, al 16-lea an de apariţie, 1933/34.

Remarcă preliminară relativ la lucrarea lui H. v. Moltke «Vina războiului»: Această lucrare era deja tipărită în 1919, totuşi, nu a fost difuzată.

Noi realităţi despre istoria premergătoare Războiului mondial (Matin – Interview) şi articolele legate de acesta au apărut în «Tripartiţia organismului social», anul 3 de apariţie, 1921/22, nr. 15, 17, 19, octombrie-noiembrie 1921, interviul şi „remarcile ulterioare” apărând şi în «Das Goetheanum», Dornach, primul an de apariţie, nr. 9, octombrie 1921. Toate acestea au fost republicate în «Rudolf Steiner în timpul războiului mondial», Dornach 1933.

Apel către poporul german… Foaie volantă publicată atât în diverse alte publicaţii cât şi ca anexă în Puncte centrale ale problemei sociale, 1919.

Principii călăuzitoare pentru activitatea tripartită; Calea organismului social tripartit. Făcute cunoscute pentru prima oară de către E. Leinhas «Din colaborarea cu Rudolf Steiner», Basel 1950.

Referitor la problema comitetelor de întreprindere: «Tripartiţia organismului social» I/3, iulie 1919.

Despre tripartiţia organismului social: din «Tribuna, revistă bilunară pentru acordul social», Tübingen, caietele 3/4, 5/6, august şi septembrie 1919.

Replică la un atac provenit din cadrul mediului universitar: tripartiţia organismului social II/5, august 1920.

Idei conducătoare pentru întemeierea unei iniţiative; Cuvânt înainte la un catalog de cărţi; Delimitarea programului lui «Kommender Tag»: Publicată pentru prima oară de către Emil Leinhas, vezi mai sus.

Apel pentru salvarea Sileziei de Nord: foaie volantă 1921.

O serie de articole a fost preluată în parioada tripartiţiei de către alte reviste. Vezi în acest sens «Opera literară a lui Rudolf Steiner», o biografie de C. S. Picht, Dornach 1926.

Alte articole ale lui Rudolf Steiner pe tema problemei sociale şi a tripartiţiei se găsesc în următoarele volume din cadrul Ediţei complete a lui Rudolf Steiner:
Culegere de articole despre istoria culturii şi a contemporaneităţii 1887-1901 (GA 31).
Lucifer-Gnosis. Culegere de articole 1903-1908 (GA 34).
Sensul Goetheanumului în mijlocul crizei culturale a prezentului. Culegere de articole 1921-1925 (GA 36).