Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

TEZE ANTROPOSOFICE

GA 26


NOTE


După Congresul de Crăciun, când a avut loc întemeierea Societăţii antroposofice generale (1923), Rudolf Steiner a scris scrisori „Către membri“, care au fost tipărite în Ce se petrece în Societatea antroposofică. Ştiri pentru membrii acesteia în primul şi al doilea an de apariţie, 1924 şi 1925.

În lucrarea de faţă sunt reunite toate tezele şi toate scrisorile „Către membri“ aferente. Scrisorile şi comunicările nepreluate în prezenta carte au apărut în volumul Constituirea Societăţii antroposofice generale şi a Şcolii superioare libere pentru ştiinţă spirituală 1924/25, O.C. 260 a, Ediţia operelor complete, 1966. Textele au fost comparate cu prima lor editare în Ce se petrece în societatea antropofozică din perioada ianuarie 1924‒aprilie 1925 şi cu manuscrisele existente în arhivă.


1. odată cu mărirea acesteia: modificare faţă de ediţiile precedente, conform manuscrisului.

2. Teza nr. 4: în acest volum, pentru o mai bună evidenţă a lor, tezele au fost numerotate în continuare, ca şi în ediţiile precedente.

3. Când observ lumea: modificare faţă de ediţiile precedente, conform manuscrisului.

4. La alineatul: Tot aşa, prin cunoaşterea ... şi următorul alineat: modificări faţă de ediţiile precedente, conform manuscrisului.

5. a început .... pentru conştienţa omului: cuvintele „a început“, lipsesc din manuscris şi din prima ediţie. Ele au fost introduse de către Marie Steiner în ediţia din 1944, în acord cu sensul.

6. Goetheanum, 10 octombrie 1924: de aici încolo, datele ce apar la sfârşitul articolelor sunt cele existente în manuscrisul lui Rudolf Steiner.

7. să dezlegi: corectură conform manuscrisului.

8. înseamnă astăzi să găseşti calea: cuvântul „astăzi“ este adăugat, conform manuscrisului.

9. aşa cum este unit Mihael: completare faţă de ediţiile precedente, conform manuscrisului.

10. descris sub cele mai variate aspecte chiar înainte de debutul epocii conştienţei: „nenumărate variante“, conform manuscrisului.

11. când l-au putut saluta primii în Anglia pe Gerhard: modificare faţă de ediţiile precedente, conform manuscrisului.

12. Povestirea despre „bunul Gerhard“: romanul în versuri Bunul Gerhard de poetul Rudolf von Ems a apărut între anii 1220 şi 1225. Compară şi conferinţa de la Dornach din 25 decembrie 1916, din Consideraţii istorice. Karma neadevărului, prima parte, OC 73.

13. Isidor de Sevilla: scriitor latin bisericesc, născut la Cartagina, decedat în 636 la Sevilla.

14. într-un mod neadecvat lui: adăugire faţă de ediţiile precedente, conform manuscrisului.

15. „Contele Ernst“: epos anonim german din Evul Mediu, apărut la 1180.

16. „Legendă a lui Roland“: din eposul eroic, în franceza veche „La chanson de Roland“ (pe la 1100), la care se întorc toate versiunile cântecelor despre Roland.

17. „Legenda Nibelungilor“: „Cântecul nibelungilor“ este un epos anonim german apărut la sfârşitul secolului al XII-lea.

18. Geoffry Chaucer, 1340?‒1400, poet englez, diplomat, om de curte, învăţat.

19. Fecioara din Qrleans: compară aici expunerile din conferinta ţinuta la Stuttgart, 28 decembrie 1910, din Istorie ocultă, OC 126.

20. René Descarts: a se vedea şi Enigmele filosofiei, OC 18.

21. Anselm de Canterbury, 1033/34‒1109, teolog, „părintele scolasticii“.

22. John Wicliff, 1324‒1384, prereformator englez.

23. Johanes Huss, 1370‒1415, prereformator în Boemia.

24. dreptul sufletului conştienţei: în ediţiile precedente era trecut „maturitate“, explicabil printr-o greşeală de citire a manuscrisului.

25. Nicolaus Cusanus, de fapt Nikolaus Chrypffs sau Krebs, 1401‒1464, filosof german şi politician al bisericii.

26. l-a ajutat pe Mihael să pregătească pe Pământ: cuvântul „Mihael“, introdus în conformitate cu manuscrisul.

27. rosicrucian: a se compara aici, de exemplu, conferinţa ţinută la Berlin în 14 martie 1907, „Cine sunt rosicrucienii?“, din Cunoaşterea suprasensibilului în timpul nostru şi importanţa sa pentru viaţa actuală, OC 55.

28. Erasmus din Rotterdam, 1469‒1536, umanist.

29. Johan Joachim Winckelmann, 1717‒1768, arheolog şi critic de artă.

30. Când natura sănătoasă...: Goethe, în lucrarea sa Winckelmann şi secolul său.

31. Scrisori estetice: lucrarea lui Schiller Despre educaţia estetică a omului, într-o serie de scrisori, apărută în 1785.

32. Căci divinul activ în natură era considerat de gen feminin: corecţie a editorului, conformă cu sensul.

33. Nicolaus Copernicus, 1473‒1543, astronom.

34. Johanes Kepler, 1571‒1630, astronom.

35. ca individualitate deplină: modificare pe baza unui al doilea manuscris, mai complet.

36. în care ... se produce contopirea echilibrată, egală, a tuturor sistemelor: modificare pe baza unui al doilea manuscris, mai complet.

37. Ele au vrut să creeze într-o unitate, drept om, ceea ce sunt ele toate la un loc: modificare pe baza unui al doilea manuscris, mai complet.

38. între naşterea şi moartea omului: modificare pe baza unui al doilea manuscris, mai complet.

39. urăsc voinţa liberă, ele inoculează în om: modificare pe baza unui al doilea manuscris, mai complet.

40. a fost înzestrat.... cu înclinaţia de a se adânci: modificare pe baza unui al doilea manuscris, mai complet.

41. de cunoaşterea senzorială ahrimanizată: modificare faţă de ediţiile precedente, conform manuscrisului.

42. în Cosmosul extrapământesc: modificare faţă de ediţiile precedente, conform manuscrisului.

43. Gândurile nu mai sunt imagini-umbră: modificare faţă de ediţiile precedente, conform manuscrisului.

44. Când ultimele şcoli filosofice greceşti au fost închise: în anul 529.