Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

MINUNI COSMICE, ÎNCERCĂRI ALE SUFLETULUI ȘI REVELAȚII SPIRITUALE

GA 129

Ciclu de zece conferinţe, ţinut la München între 18 şi 27 august 1911,
şi o conferinţă din 28 august 1911


Traducere de de Adrian Iliescu


GA 129
Rudolf Steiner, Weltenwunder, Seelenprüfungen and Geistesoffenbarungen
Editura Rudolf Steiner
Dornach/Elveţia, 1995


Toate drepturile pentru traducerea în limba română
sunt rezervate Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
București 2012


coperta cartii

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: Maria STANCIU
Tehnoredactor: Mariana MÎRZEA, Cristina CHIVU
Coperta: Mariana MÎRZEA


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Minuni Cosmice, încercări ale Sufletului şi Revelaţii Spirituale / Rudolf Steiner; trad.: Adrian Iliescu.
— Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold, 2012

ISBN 978-606-8358-17-8

I. Iliescu, Adrian (trad.)

14

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com
coperta spate

COPERTA IV

Vechii greci işi trăiau viața în strânsă legătură cu divinul. Un aspect al acestei legături este modul în care pasiunile şi slăbiciunile omeneşti erau atribuite zeilor. În prezent, oamenii se bazează pe cunoaşterea întelectuală, rațională şi au pierdut legătura cu spiritul.

În această carte, Rudolf Steiner discută despre Misteriile de la Eleusis şi despre Misteriile dionisiace şi arată cum realitatea vie a lumilor spirituale poare fi reînviată într-o perspectivă modernă prin cultivarea ştiinței spiritului. Cu această abordare, vom putea percepe din nou, asemenea predecesorilor noştri, ființele vii din spatele personajelor mitologiei greceşti.

CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

CONFERINŢA IMünchen, 18 august 1911
Originea artei dramatice în viaţa culturală europeană. Misteriul de la Eleusis
CONFERINŢA a II-aMünchen, 19 august 1911
Fiinţialitatea vie a lumii spirituale în mitologia greacă. Naşterea Misteriilor. Tripla Hecate.
CONFERINŢA a III-аMünchen, 20 august 1911
Natură şi spirit. Zeus, Poseidon şi Pluton, corespondenţi macrocosmici ai învelişurilor naturii omeneşti. Un semn al scrierii oculte. Referire la şcoala pitagoreică
CONFERINŢA a IV-aMünchen, 21 august 1911
Dionysos ca reprezentant al forţelor Eului. Cum trebuie înţeleasă intervenţia impulsului christic în evoluţia omenirii. O concepţie spiritualizată despre natură. Acţiunea zeilor planetari
CONFERINŢA a V-aMünchen, 22 august 1911
Esenţa zeităţilor greceşti şi confluenţa curentelor ebraic şi grecesc din Antichitate cu curentul creştin. Oamenii atlanteeni. Dionysos Zagreus şi noul Dionysos
CONFERINŢA a VI-аMünchen, 23 august 1911
Entitatea Eului şi conformaţia omenească. Curentul lui Dionysos. Mitologia grecească: litere ale unei geologii spirituale
CONFERINŢA a VII-aMünchen, 24 august 1911
Misteriile dionisiace. Despre geniul limbii
CONFERINŢA a VIII-aMünchen, 25 august 1911
Sensul adevărat al încercărilor sufleteşti. Generaţii progresiste de zei şi entităţi retardate. O atestare străveche a Misteriului de pe Golgota. Iehova-Christos
CONFERINŢA a IX-aMünchen, 26 august 1911
Devenirea actualei configuraţii omeneşti: curentul-vultur, curentul-taur şi curentul-leu. Misterul devenirii-om: Sfinx şi porumbel. Evenimentul Botezului lui Christos în Iordan. Apariţia vieţii sufleteşti şi a conştienţei de Eu.
CONFERINŢA a X-aMünchen, 27 august 1911
Cei doi poli existenţi în toate încercările sufleteşti. Impulsul christic macrocosmic. Definirea sufletului omenesc
CONFERINŢA a XI-aMünchen, 28 august 1911
Epoca noastră şi Goethe

Note

Cuprins pe larg