Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

DE LA IISUS LA CHRISTOS

GA 131Ciclu de zece conferințe, cu o conferinţă publică premergătoare, ținut la Karlsruhe între 4 şi 14 octombrie 1911


Traducere de Adriana ONOFREI şi Adrian ILIESCU


GA 131
Rudolf Steiner
Von Jesus zu Christus
Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Elveţia, 1988


Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
București 2011


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: MIHAELA TUDOR
Coperta: DIANA TATU
Desenele din text: Assja Turgenieff

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

De la Iisus la Christos / Rudolf Steiner; trad. de Adriana Onofei şi Adrian Iliescu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2011

ISBN 978-606-8162-74-4

I.  Onofrei, Adriana (trad.)
II. Iliescu, Adrian (trad.)

232.9

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro

Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com

ISBN : 978-606-8162-74-4


coperta spate

COPERTA IV

Cândva trăită într-un mod intuitiv de către primii gânditori gnostici, cunoaşterea semnificaţiei cosmice şi a importanţei lui Christos, precum şi a misiunii acestuia, s-au pierdut de-a lungul secolelor. Atât teologii, cât şi istoricii Bisericii, au făcut o analiză critică a mărturiilor din Evanghelie până în punctul în care atenţia lor s-a mutat cu totul de la fiinţa lui Christos către omul ( făcut din carne şi oase) Iisus din Nazaret.

Astăzi, se încearcă din nou înţelegerea vieţii, morţii şi învierii lui Christos şi a semnificaţiei lor pentru viaţa noastră. În aceste conferinţe edificatoare, Steiner arată cum Misteriul de pe Golgota poate fi privit ca evenimentul cel mai important din istoria umanităţii. Chiar şi Evangheliile, spune el, sunt „documente iniţiatice” care ne călăuzesc pe calea dezvoltării spirituale.

Steiner demonstrează faptul că diverse entităţi spirituale sunt implicate în evenimentele din Palestina, de acum două mii de ani, şi descrie punctele sensibile ale teologiei creştine, cum ar fi, de exemplu, învierea corpului fizic. Astfel, el reliefează calea esoterică spre Christos şi ne îndeamnă să îmbrăţişăm noua revelaţie a timpurilor noastre — Christos privit ca „Stăpân al karmei”.
CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferințelor lui Rudolf Steiner

CONFERINŢĂ PUBLICĂKarlsruhe, 4 octombrie 1911
Cercetarea istorică a secolului al XIX-lea despre Iisus. Arthur Drews. Evangheliile, documente istorice? Creştinismul ca fapt mistic. Misteriile Antichității. Aristide, un discipol al Misteriilor. Două tipuri complet diferite de Misterii: Misteriile egiptene şi Misteriile greceşti — Misteriile persane sau Misteriile lui Mithra. Omul originar Adam şi păcatul originar. Creştinismul paulinic. Evangheliile nu sunt biografii, ci descrieri ale inițierii.

DE LA IISUS LA CHRISTOS [ Notă ]

CONFERINŢA IKarlsruhe, 5 octombrie 1911
Două direcții ale evoluției spirituale europene: principiul-Iisus al iezuitismului şi principiul-Christos al rosicrucianis-mului. Trinitatea: viață spirituală conştientă, viață sufletească subconştientă, viață naturală inconştientă — Spirit, Fiu (Logos), Tată — reprezentare, simțire, voință. Inițierea-spirit a rosicrucienilor şi inițierea-voință a iezuiților.
CONFERINŢA a II-aKarlsruhe, 6 octombrie 1911
Inițierea creştin-rosicruciană. Rosicrucianism şi ştiință a spiritului, învățătura despre reîncarnare şi karmă în inițierea rosicrucienilor şi la Drossbach, Widenmann şi Lessing, pe de o parte, şi în budism, pe de altă parte. Relaxarea, desprinderea corpului eteric pe calea de evoluție rosicruciană. Calea spre viețuirea Evenimentului christic prin revelația permanentă. Viețuirea proprie a imaginilor din Evanghelii în cadrul inițierii rosicruciene. Intâlnirea cu Păzitorul pragului şi povestea Ispitirii lui Iisus. Tabloul şi scena de pe Muntele Măslinilor. Deosebirea față de calea iezuită.
CONFERINŢA a III-aKarlsruhe, 7 octombrie 1911
Trei surse de cunoaştere a tainelor creştine: Evangheliile, cercetarea clarvăzătorilor, credința, ca o cale de cunoaştere de sine şi a lui Christos. Transmiterea funcției de judecător karmic lui Christos. Iisus din Nazaret a fost un om obişnuit, nu un Inițiat, precum Apollonius din Tyana. Raportul individualității lui Christos față de corpul lui Iisus din Nazaret, în opoziție cu raportul individualității lui Apollonius față de corpul său. Căderea în păcat şi compensarea prin Christos. Doi martori ai credinței: Pascal şi Soloviov.
CONFERINŢA a IV-aKarlsruhe, 8 octombrie 1911
De la credința în Christos la contemplarea lui Christos. Viețuirea Logosului în epoca precreştină şi cea creştină. Presentimentul Misteriului de pe Golgota la Richard Wagner, ca exemplu al unei dispoziții pline de devoțiune față de adevărurile lumii spirituale. Evangheliile primite moştenire şi Cronica Akasha. Hieronimus şi Evanghelia după Matei. Calea de la trăirea afectivă interioară a lui Christos la inițierea creştină.
CONFERINŢA a V-aKarlsruhe, 9 octombrie 1911
Epistolele Apostolului Pavel. Problema degradării corpului fizic după moarte. Legătura formei fizice a corpului cu conşfiența de Eu. Antichitatea greacă: iubirea supremă față de corpul fizic. Antichitatea ebraică: perpetuarea formei corpului fizic prin şirul generațiilor. Cartea lui Iov.
CONFERINŢA a VI-aKarlsruhe, 10 octombrie 1911
Problema centrală a creştinismului: Invierea. Inițierile în Misterii şi Evangheliile. Tabloul istoric al lui Pavel după vieţuirea de la Damasc. Christos, al doilea Adam. Trupul stricăcios al lui Adam şi trupul nestricăcios al celui de al doilea Adam. Corpul fizic şi forma umană, fantoma. Legătura dintre vizibilitatea corpului fizic şi influența luciferică.
CONFERINŢA a VII-aKarlsruhe, 11 octombrie 1911
Încarnarea doar o singură dată a lui Christos într-un corp fizic. Natura-Eu a omului. Dificultatea înțelegerii Învierii. Corpul fizic ca oglindă pentru viețuirile sufleteşti. Distrugerea fantomei corpului fizic: Căderea în păcat. Trupul înviat al lui Christos drept fantoma pură a corpului fizic. Reînălțarea principiilor pierdute ale omului. Fantoma omenească salvată.
CONFERINŢA a VIII-aKarlsruhe, 12 octombrie 1911
Cei doi copii Iisus. Individualitatea lui Zarathustra. Influența forțelor lui Buddha. Eul copilului Iisus nathanic. Iisus la doisprezece ani în templu. Iisus la treizeci de ani la Botezul în Iordan. Cenuşă şi sare. Trupul spiritual al lui Christos: fantoma înviată. La Damasc, pentru Pavel se împlineşte Scriptura.
CONFERINŢA a IX-aKarlsruhe, 13 octombrie 1911
Relația individului uman cu impulsul christic. Teosofie precoce la Bengel, Oetinger şi Völker. Obiectivitatea influenței luciferice (păcat, minciună, greşeală) şi obiectivitatea actului de mântuire împlinit de Christos. Calea exoterică către Christos prin Cina cea de taină şi Evanghelii. Comuniunea în Spirit prin fora meditaţiei şi concentrare ca drum esoteric.
CONFERINŢA a X-aKarlsruhe, 14 octombrie 1911
Raportul impulsului christic cu fiecare suflet omenesc. Calea esoterică spre Christos prin iniţiere. Cele şapte trepte ale iniţierii creştine şi ţelul lor. Primirea fantomei Celui înviat. Funcţia karmică de judecător a lui Christos. Învăţătura despre reîncarnare. Limpezirea privirii retrospective prin cel de-al doilea Eveniment christic. Despre Jeshu ben Pandira şi Bodhisatva. Aducătorul Binelui prin cuvânt. Jertfa benevolă a actului de mântuire al lui Christos.

Note