Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

UN DRUM SPRE CUNOAŞTEREA DE SINE

GA 16


CUPRINS


Introducere

Prima meditaţie. — Cel ce meditează încearcă să-şi facă o reprezentare exactă despre corpul fizic.

A doua meditaţie. — Cel ce meditează încearcă să-şi formeze o reprezentare exactă despre corpul elementar sau eteric.

A treia meditaţie. — Cel ce meditează încearcă să-şi formeze reprezentări privind cunoaşterea clarvăzătoare a lumii elementare.

A patra meditaţie. — Cel ce meditează caută să-şi formeze o reprezentare despre „Păzitorul Pragului“.

A cincea meditaţie. — Cel ce meditează încearcă să-şi formeze o reprezentare despre „corpul astral“.

A şasea meditaţie. — Cel ce meditează încearcă să-şi formeze o reprezentare despre „corpul eului“ sau „corpul gândurilor“.

A şaptea meditaţie. — Cel ce meditează încearcă să-şi reprezinte natura experienţelor care se fac în lumile superioare.

A opta meditaţie. — Cel ce meditează încearcă să-şi formeze o reprezentare despre succesiunea vieţilor pământeşti.

Supliment la ediţia din 1918.INTRODUCERE


Prin această carte ne propunem să comunicăm cititorului anumite cunoştinţe oculte referitoare la fiinţa omenească. Forma pe care am adoptat-o îi va permite să participe personal, în timpul parcurgerii ei, la un fel de discuţie cu sine însuşi, care poate avea drept consecinţă, pentru cititor, descoperirea unor forţe care au rămas ascunse în el, dar care sunt apte a fi trezite în fiecare din noi. Lectura cărţii va avea ca rezultat, în acest caz, o acţiune a sufletului asupra lui însuşi, urmată de o adevărată evoluţie a sufletului, care va conduce cititorul la viziunea reală a lumii spirituale.

Iată de ce am prezentat această lucrare sub formă de „meditaţii“. Sufletul se poate dărui în timpul acestor meditaţii; obiectul lor i se va revela sufletului prin această reculegere a sa.

Ne adresăm, pe de o parte, persoanelor deja familiarizate cu literatura noastră şi cu munca de natură suprasensibilă pe care o propunem; cei ce au cunoştinţe în ceea ce priveşte viaţa suprasensibilă vor recunoaşte poate acestei lucrări o oarecare valoare, datorită caracterului deosebit pe care-l prezintă şi, de asemenea, având în vedere raportul direct care leagă meditaţiile pe care le propune de unele experienţe ale sufletului. Pe de altă parte; acest mod de a prezenta lucrurile va putea apărea util şi celor care sunt încă străini de datele „ştiinţei spirituale“.

Cartea completează şi dezvoltă alte scrieri ale mele referitoare la domeniul spiritual. Totodată ea poate fi citită şi în mod independent.

În scrierile mele Teosofia şi Ştiinţa ocultă m-am străduit să expun faptele aşa cum se prezintă ele observatorului realităţilor spirituale. Faptele menţionate îmbracă o formă descriptivă, iar planul expunerii lor mi-a fost impus de subiectul cărţii.

Un drum spre cunoaşterea de sine este concepută într-o formă diferită: sunt prezentate experienţele pe care le face un suflet angajat, într-un anumit fel, pe calea spiritului. Această carte poate fi deci considerată ca povestirea acestor experienţe. Nu trebuie totuşi pierdut din vedere că aceste experienţe îmbracă o formă individuală, conform naturii fiecărui individ. Din acest motiv cartea este intitulată Un drum spre cunoaşterea de sine. Şi tocmai aici se află ceea ce le permite şi altor suflete să-i pătrundă conţinutul şi să ajungă la rezultate asemănătoare. Din această cauză lucrarea completează şi dezvoltă cartea mea Iniţierea.

De data aceasta nu prezentăm decât anumite experienţe oculte fundamentale şi renunţăm, pentru moment, la alte comunicări de aceeaşi natură privind alte domenii ale „ştiinţei spirituale“:


august 1912   

Rudolf Steiner