Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CĂI ADEVĂRATE ȘI FALSE ÎN INVESTIGAŢIA SPIRITUALĂ

GA 243


Unsprezece conferinţe ţinute la Torquay, între 11 și 22 august 1924


Traducere din limba engleză de Alice POPESCU


Traducerea s-a făcut după ediţia engleză:
RUDOLF STEINER, True and False Paths in Spiritual Investigation, Rudolf Steiner Press, London, 1985

Titlul ediţiei germane:
Das Initiaten-Bewusstsein. Die wahre und die falschen Wege der geistigen Forchung
(Conștiența inițiaților. Căile adevărate și cele false în investigația spirituală)
GA 243


Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate Editurii Univers Enciclopedic Gold
UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
București 2013


NOTĂ. Cititorii sunt rugați să aibă în vedere că această versiune în limba română este o traducere a unei traduceri și nu a fost confruntată cu textul în germană.
(O traducere din limba germană a fost publicată la Editura SALCO, cu titlul Conştienţa iniţiaţilor. Căile adevărate şi cele false ale cercetării spirituale)
coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: Maria STANCIU
Tehnoredactor: Mihaela TUDOR
Coperta: Mariana MÎRZEA


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Centre de misterii ale Evului Mediu / Rudolf Steiner; trad. de Nicolae Ioan Crăciun şi Cristina Muică.
— Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold ; Cluj-Napoca : Triade , 2013

ISBN 978-606-8358-77-2
ISBN 978-973-633-081-0

I. Nicolae Ioan Crăciun (trad.)
II. Cristina Muică (trad.)

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com
coperta spate

COPERTA IV

Mi s-a cerut să vorbesc despre căile care duc la cunoaşterea lumii suprasensibile. Această cunoaştere şi percepţia pe care o avem despre lumea fenomenelor, fructul multor ani de studii perseverente și sârguincioase, şi cărora le datorăm realizările magnifice ale perioadei moderne, sunt complementare. Căci realitatea poate fi sesizată doar de către acela care poate atesta remarcabilele descoperiri pe care ştiinţele naturii şi ale istoriei le-au adăugat recent comorii de cunoaştere a lumii cu ajutorul înţelegerii câştigate din lumea spirituală...

În aceste conferinţe dorese să vorbesc despre felul în care lumea în care trăieşte omul poate fi cunoscută în totalitatea ei, pe de o parte prin examinarea mediului fizic înconjurător şi, pe de altă parte, prin perceperea spiritualului. În acest mod, sper să vă indic metodele de a obţine această cunoaştere.

Rudolf Steiner

CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferințelor lui Rudolf Steiner

Sinopsis al conţinutului

CONFERINȚA ITorquay, 11 August 1924
Natura este Marea Iluzie. „Cunoaşte-te pe tine însuţi!”
De ce căutăm noi de fapt spiritualul? Adevăratele căi pentru reala cunoaștere spirituală. Cunoașterea lumii în totalitatea ei prin viziune spirituală înăuntrul realităților fizice.
CONFERINȚA a II-aTorquay, 12 August 1924
Cele trei lumi şi imaginile lor reflectate.
Diferențe între conștiența timpurilor vechi și cele noi. Fantezia creatoare naturală a visului din prezent. Fortificarea mai departe a vieții sufletești.
CONFERINȚA a III-aTorquay, 13 August 1924
Forma şi substanţialitatea mineralelor în raport cu stările de conştienţă ale omului.
Esența mineralelor cristalizate. Substanțialitatea și mentalitatea lumii minerale. De la conștiența spațială la conștiența temporală
CONFERINȚA a IV-aTorquay, 14 August 1924
Secretul investigării altor tărâmuri prin metamorfozarea conştienţei
Corelația dintre metalitate și alte stări de conștiență ale omului. Modificări în atitudinea omului față de cunoașterea în decursului istoriei. Imagini din timpuri vechi
CONFERINȚA a V-aTorquay, 15 August 1924
Vitalizarea lăuntrică a sufletului prin proprietățile naturii metalice
Starea de cupru a omului. Misterul mercurului. Misterul argintului
CONFERINȚA a VI-aTorquay, 16 August 1924
Cunoaşterea iniţiatică.
Veghea de zi şi conştienţa de vis. Vârsta ca organe de înțelegere. Sferele stelare vârâte una în alta
CONFERINȚA a VII-aTorquay, 18 August 1924
Cunoaşterea lumii stelelor.
Fundamentele spirituale ale devenirii istorice a omenirii și diferențierile sale. Ființele lunare. Naturile cu însușiri de medium și emanațiile lor.
CONFERINȚA a VIII-aTorquay, 19 August 1924
Posibilități de rătăcire în decursul investigaţiei spirituale
Ființe elementare ahrimanice. Posedarea. Misterul interior al naturii mediumnice
CONFERINȚA a IX-aTorquay, 20 August 1924
Căi anormale de pătrundere în lumea spirituală şi transformarea lor
Utilizarea reprezentărilor din științele naturii pentru calea cunoașterii. Depășirea metodelor caricaturale ale științelor naturale pentru studiul mediumismului și somnambulismului. Arta ca punte de la materie la spirit
CONFERINȚA a X-aTorquay, 21 August 1924
Influenţele Cosmosului extraterestru asupra conştienţei omului
Influențe solare și influențe lunare. Înțelegerea vie a sferei lunare ca punct de plornire al unei căi de inițiere. Cuprinderea organizării umane în imaginațiuni
CONFERINȚA a XI-aTorquay, 22 August 1924
Cum stau lucrurile cu înțelegerea pentru cercetarea spirituală?
Două posibilități de cercetare. Naștere și moarte, și răul. Revelarea cerescului în pământesc prin artă

DESENELE LA TABLĂ