Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CONGRESUL DE CRĂCIUN PENTRU ÎNTEMEIEREA SOCIETĂŢII ANTROPOSOFICE GENERALE 1923/24

GA 260

PREFAŢĂ LA EDIȚIA DIN 1985


Conferințele, cuvântările și contribuțiile aduse la discuții de către Rudolf Steiner la Congresul de Crăciun pentru întemeierea Societății Antroposofice Generale 1923/1924 au devenit accesibile 21 de ani mai târziu, când ele au fost publicate pentru prima dată de către Marie Steiner. Pentru prima ediție ea însăți a revizuit textele și a scris prefața și postfața. La această nouă ediție care apare în cadrul seriei „Opere complete de Rudolf Steiner” s-a păstrat forma originală a ediției îngrijite de Marie Steiner. În măsura în care pe baza surselor existente au fost făcute modificări, acestea au fost indicate la Note. Ca o completare a acestei noi ediții a fost adăugată o anexă cuprinzând facsimilele după manuscrisele lui Rudolf Steiner și după schemele și desenele făcute de el pe tablă în cadrul congresului.

La congres au avut acces numai membrii Societății Antroposofice. Acest fapt a marcat modul expunerilor lui Rudolf Steiner, mai ales în cazul conferințelor. „Într-un cadru intern, mi-a fost îngăduit să vorbesc despre unele lucruri într-un fel care ar fi trebuit să fie diferit, dacă ele ar fi fost destinate de la bun început publicului larg” (Cursul vieții mele)

Iniţial nu se intenţiona tipărirea acestor texte bazate pe stenograme pe care Rudolf Steiner nu le-a putut revizui el însuşi. Chiar dacă putem considera că ele sunt în cea mai mare parte redarea fidelă a spuselor sale, totuşi trebuie să se ţină seama şi aici, ca şi în cazul tuturor conferinţelor sale care au fost tipărite, de rezerva exprimată de el: „Dar va trebui să ne împăcăm cu gândul că în textele nerevizuite de mine există greşeli. O judecată asupra conţinutului unor asemenea texte particulare tipărite va putea fi acceptată, în orice caz, numai din partea cuiva care cunoaşte premisele unei asemenea judecăţi. Această premisă este, pentru cele mai multe dintre aceste texte tipărite, cel puţin cunoaşterea antroposofică a omului, a cosmosului, în măsura în care ea este descrisă în antroposofie şi în ceea ce se găseşte, ca «istorie antroposofică», în comunicările din lumea spirituală” (Cursul vieții mele).