Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CONGRESUL DE CRĂCIUN PENTRU ÎNTEMEIEREA SOCIETĂŢII ANTROPOSOFICE GENERALE 1923/24

GA 260

VI

ADUNAREA DE ÎNTEMEIERE A SOCIETĂŢII ANTROPOSOFICE GENERALE [ Nota 44 ]
DORNACH, CRĂCIUN 1923

25 decembrie 1923, ora 11:15 dimineaţa

Dr. Steiner îi salută pe cei prezenţi cu cuvintele:

Dragii mei prieteni!

Cu aceasta, îmi permit să declar deschisă Adunarea de întemeiere a Societăţii Antroposofice. Prima mea sarcină este să comunic numele fiecărui secretar general, care va vorbi aici din însărcinarea societăţilor din diferite ţări:

America, Statele Unite: dl Monges
Belgia: doamna Muntz
Danemarca: dl Hohlenberg
Germania: din însărcinarea conducerii: dr. Unger;
din însărcinarea Societăţii Antroposofice Libere: dr. Biichenbacher Anglia: dl Collison
Finlanda: dl Donner
Franţa: domnişoara Sauerwein
Olanda: dr Zeylmans van Emmichoven
Honolulu: doamna Ferreri
Italia: din însărcinarea conducerii:
Baroana de Renzis, Roma,
Ducele de Cesaro,
Domnişoara Schwarz, Milano. Norvegia: dl Ingerö
Austria: din însărcinarea conducerii: contele Polzer
Suedia: Cu mandat: domnişoara Henström
Elveţia: dl Steffen
Cehoslovacia: Cu mandat: dr. Eiselt, dr. Krkavec

În al doilea rând trebuie să dau citire unei telegrame care a sosit: „Vă rugăm să transmiteţi adunării salutările noastre cele mai cordiale şi urările cele mai bune pentru un rezultat bun, în numele antroposofilor din Suedia.”

Înainte de a trece la ordinea de zi, aş vrea să întreb dacă cineva doreşte să spună ceva privitor la ordinea de zi.

Nu este cazul.

Atunci trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Dau cuvântul dlui Steffen, care va vorbi în acelaşi timp şi ca secretar general al societăţii din Elveţia, ai cărei oaspeţi suntem.

Albert Steffen ia cuvântul.

La sfârşit, se dă citire unei rezoluţii a delegaţilor elveţieni:

Delegaţii subsecţiilor elveţiene au hotărât să facă publică următoarea rezoluţie cu ocazia adunării de întemeiere:

„Astăzi, deoarece adunarea de întemeiere a Societăţii Antroposofice Generale are loc la Dornach, Societatea Antroposofică din Elveţia ar dori să dea glas recunoştinţei şi entuziasmului ei pentru faptul că Goetheanumul, care slujeşte vieţii culturale a întregii omeniri, va fi reconstruit în Elveţia. Ea vede în aceasta un destin bun şi o mare cinste pentru ţara ei. Totodată, doreşte să-şi reafirme voinţa de a face totul pentru ca inepuizabila bogăţie de impulsuri spirituale pe care le transmit operele lui Rudolf Steiner să se poată revărsa de aici mai departe. Speră ca prin activitatea comună cu societăţile din celelalte ţări, izvorul curat şi aducător de mântuire să găsească acces spre toţi oamenii care îl caută.”

Dr. Steiner: Dragii mei prieteni, cred că buna desfăşurare a adunării cere ca discuţiile în legătură cu asemenea comunicări, cum este cea pe care tocmai am auzit-o, să fie amânate pentru mai târziu, pentru un moment ce urmează să fie fixat în funcţie de desfăşurarea în continuare a adunării.

Şi acum, ca al doilea punct de pe ordinea de zi, aş vrea să introduc comunicările pe care le au de făcut secretarii generali ai societăţilor din diferitele ţări. Vă rog să ridice mâna, dacă cineva nu e de acord cu această desfăşurare a adunării.

Se pare că nu e cazul.

Atunci vom rămâne la această desfăşurare a ordinii de zi. Îi rog pe secretarii generali respectivi să vorbească de pe podium prietenilor. Trebuie să dau cuvântul în primul rând secretarului general din Statele Unite, dr. Monges.

Dl Monges îşi prezintă raportul.

Dr. Steiner: Aş dori să dau acum cuvântul secretarului general al societăţii din Belgia, doamna Muntz.

Doamna Muntz mulţumeşte pentru cinstea care i se acordă, se declară de acord cu toate expunerile şi doreşte o bună desfăşurare a congresului.

Dr. Steiner: Dau acum cuvântul secretarului general al societăţii din Danemarca, dl Hohlenberg.

Dl Hohlenberg îşi prezintă raportul.

Dr. Steiner: Dăm acum cuvântul reprezentantului conducerii societăţii din Germania, dr. Unger.

Dr. Unger relatează despre munca societăţii germane. El încheie prin următoarele cuvinte, care ni s-au păstrat sub formă de stenogramă:

„Pentru unificarea acestei societăţi avem nevoie în momentul de faţă de un aparat destul de cuprinzător, care însă, în sensul întemeierii Societăţii Generale trebuie pus în acord deplin cu statutele pe care dr. Steiner le-a prezentat aici. Noi declarăm că Societatea Antroposofică din Germania va prelua în propriul statut toate punctele acestor statute şi că va pune acest statut în fruntea tuturor statutelor sau hotărârilor Societăţii Antroposofice din Germania. Totodată, mi s-a dat însărcinarea specială de a exprima dlui dr. Steiner profunda mulţumire pentru asumarea grelei obligaţii pe care şi-a luat-o asupra sa, prin întemeierea Societăţii Antroposofice Generale. Chiar sub impresia acestui congres va trebui să se vadă dacă tot ceea s-a lucrat într-o societate mare cum este cea germană, poate şi vrea să ia parte în mod just la ceea ce vrea Dornach-ul. A fost de la sine înţeles că, de când dr. Steiner îşi are locuinţa la Dornach, de când există munca de la Dornach, centrul activităţii sale trebuie văzut în cele ce se întâmplă la Dornach. Ceea ce va mai trebui spus despre munca Societăţii din Germania, e mai bine să fie prezentat pe parcursul adunărilor noastre. Ca să anticipez, noi am desfăşurat în ultimele luni o muncă foarte intensă în spaţiul public. Au fost susţinute sute de conferinţe, dintre cele mai diferite, şi, cel mai important, dintr-o voinţă pur antroposofică, mai ales în sudul Germaniei, până în cele mai mici localităţi. Am putut constata cu nepărtinire şi cu acordul tuturor celor care au participat – şi erau mulţi – că, pretutindeni, până în localităţile cele mai mici există un interes real pentru antroposofie, că pretutindeni inimile o aşteaptă şi că peste tot unde se vorbeşte în mod deschis şi clar despre felul cum vrem să ne situăm pe solul cercetării spirituale pe care dr. Steiner a dat-o lumii, oamenii simt aşa: Ni se aduce aminte că avem un suflet şi acest suflet începe să devină iarăşi conştient de existenţa sa. Aşa este în toate sufletele omeneşti, până în localităţile cele mai mici şi aşa ne este îngăduit să privim plini de încredere înspre munca din viitor.”

Dr. Steiner: Dau cuvântul şi reprezentantului Societăţii Antroposofice Libere din Germania, dl dr. Büchenbacher.

Dr. Büchenbacher îşi prezintă raportul şi încheie cu cuvintele: „Îngăduiţi-mi să spun că noi nutrim sentimentul celei mai profunde recunoştinţe pentru faptul că dr. Steiner a preluat el însuşi conducerea Societăţii Antroposofice. Aceasta ne dă voinţa şi curajul de a colabora cu forţele pe care le avem în acest curent general de forţe al Societăţii Antroposofice. Noi dăm expresie mulţumirilor noastre celor mai profunde pentru că a săvârşit această faptă. Rugăm ca şi Societatea Antroposofică Liberă să aibă permisiunea să colaboreze, după capacităţile ei, la îndeplinirea misiunilor pe care dl dr. Steiner i le-a dat.”

Dr. Steiner: Îngăduiţi-mi să dau acum cuvântul secretarului general al Societăţii Antroposofice Engleze, dl Collison.

Dl Collison îşi prezintă raportul.

Dr. Steiner: Permiteţi-mi să dau cuvântul secretarului general al Societăţii Antroposofice din Finlanda, domnul Donner.

Domnul Donner îşi prezintă raportul.

Dr. Steiner: Acord acum cuvântul secretarului general al Societăţii Antroposofice din Franţa, domnişoara Sauerwein.

Domnişoara Sauerwein îşi prezintă raportul.

Dr. Steiner: Dau acum cuvântul secretarului general olandez al Societăţii Antroposofice, dl dr. Zeylmans van Emmichoven.

Dr. Zeylmans von Emmichoven îşi prezintă raportul.

Dr. Steiner: Acum, dragii mei prieteni, vă voi ruga să mai rămâneţi doar câteva minute pe locurile dumneavoastră. Primul lucru pe care îl am de comunicat este că avem obiecte uitate, care au fost adunate toate la ieşire, şi pot fi luate înapoi de cei care le-au uitat, de la dl Kellermüller.

În al doilea rând, am să vă comunic că programul zilei va continua după cum urmează: azi la ora 2:30 Consiliul Director, cu secretarii generali şi cu ceilalţi secretari se vor întâlni jos, în Casa Vitraliilor, biroul arhitecţilor. Aşadar, numai Consiliul Director, secretarii generali şi eventual secretarii acestora.

La ora 4:30 aici va avea loc reprezentarea piesei despre Crăciun, cu tema Naşterea lui Christos.

Apoi, din cauza unei repetiţii a echipei de euritmie, care trebuie ţinută, conferinţa mea de seară va începe la ora 8:30.

Cer permisiunea să amânăm adunarea cu membri programată pentru azi, până mâine la ora 10, când vom continua această adunare. Voi avea atunci cinstea să dau cuvântul mai întâi reprezentantului din Honolulu, doamnna Ferreri, apoi reprezentanţilor diferitelor grupe care nu au vorbit astăzi. Cu acestea, adunarea este amânată până mâine la ora 10.