Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CONGRESUL DE CRĂCIUN PENTRU ÎNTEMEIEREA SOCIETĂŢII ANTROPOSOFICE GENERALE 1923/24

GA 260

XIII

CONTINUAREA ADUNĂRII DE ÎNTEMEIERE

Dornach, 29 decembrie 1923, ora 10 dimineaţa

Dr. Steiner:

Dragii mei prieteni!

Vom deschide ordinea de zi cu audierea conferinţei cu care dl Werbeck intenţionează să ne bucure astăzi.

Louis Werbeck îşi prezintă referatul: „Despre adversarii Antroposofiei”.

Dr. Steiner: Putem face acum, dragii mei prieteni, o pauză de aproximativ 15 minute, continuând apoi adunarea cu membrii, la punctul la care am rămas ieri.

Dr. Steiner: Dragii mei prieteni! Să ascultăm din nou, şi astăzi, cuvintele care trebuie să ne răsune în suflet acum, aici, cât şi mai târziu, când vom ieşi spre a duce afară în lume cele intenţionate aici:

Suflet al Omului!
Tu trăieşti în membrele,
Care prin lumea spaţiului
Te poartă în fiinţa mării spiritului:
Exersează amintire în Spirit
În profunzimi de suflet,
Unde în atotstăpânitoarea
Existenţă creatoare de lumi
Propriul Eu
În Eul lui Dumnezeu
Fiinţează;
Şi tu vei trăi cu adevărat
În fiinţa cosmică a omului.

Căci domneşte Spiritul-Tată al Înalturilor,
În adâncurile lumilor, existenţă creând.
Serafimi, Heruvimi, Tronuri,
Faceţi să răsune din înalturi
Ceea ce îşi găseşte ecou în adâncuri;
Aceasta cuvântă:
Ex Deo nascimur.

Suflet al Omului!
Tu trăieşti în pulsarea inimii şi a plămânilor,
Care prin ritmul timpurilor
Te conduce la simţirea propriei fiinţe sufleteşti:
Exersează cugetare în Spirit
În echilibrul sufletului,
Unde vălurindele
Fapte de devenire ale lumilor
Propriul Eu
Cu al lumilor Eu
Îl unesc;
Şi tu vei simţi cu adevărat
În lucrarea din sufletul omului.

Căci domneşte împrejur voinţa lui Christos
În ritmurile lumilor, peste suflete har revărsând.
Kyriotetes, Dynamis, Exusiai,
Faceţi să se învăpăieze din Răsărit
Ceea ce se formează prin Apus;
Aceasta cuvântă:
In Christo morimur.

Suflet al Omului!
Tu trăieşti în capul liniştit,
Care din temeliile veşniciei
Gândurile cosmice ţi le descoperă:
Exersează privire în Spirit
În liniştea gândurilor,
Unde eternele ţeluri ale zeilor
Lumina Fiinţei lumilor
Propriului Eu
Spre liberă voire
O dăruiesc;
Şi tu vei gândi cu adevărat
În temeliile spiritului omului.

Căci domnesc ale Spiritului cosmice gânduri,
În Fiinţa lumilor, lumină invocând.
Arhai, Arhangheli, Îngeri,
Faceţi ca din adâncuri să fie cerut
Ceea ce în înalturi este ascultat;
Aceasta cuvântă:
Per Spiritum Sanctum reviviscimus.

Să reţinem iarăşi ritmul lăuntric al acestor cuvinte, în părţile sale esenţiale. Avem:

[Facsimil, vezi anexa 4, Tabla VI]

Exersează amintire în Spirit.

Ceea ce se petrece în sufletul omului, îşi are legătura sa cu tot ceea ce este substanţial-fiinţial în cosmosul spiritual, sufletesc şi trupesc. De aceea, tocmai acest „Exersează amintire în Spirit” trimite la ceea ce răsună mai apoi în invocarea Serafimilor, Heruvimilor şi Tronurilor, ca o caracteristică a felului în care acţionează ei în univers:

Serafimi, Heruvimi, Tronuri
Faceţi să răsune din înalturi
Ceea ce îşi găseşte ecou în adâncuri.

Şi ai reprezentarea cosmică justă dacă îţi aşezi în faţa sufletului imaginea că din înalturi în Cuvântul Lumilor răsună glasurile Serafimilor, Heruvimilor, Tronurilor, care sunt auzite prin faptul că îşi găsesc ecoul în adâncurile substratului existenţei cosmice şi că ceea ce este pus în mişcare din înalturi, şi care răsună şi jos – Cuvântul Lumilor – porneşte de la Serafimi, Heruvimi şi Tronuri.

Avem apoi a doua maximă:

Exersează cugetare în Spirit.

Ea se raportează la o a doua ierarhie: Kyriotetes, Dynamis, Exusiai. Le putem caracteriza dacă ne reprezentăm glasurile lor în Cuvântul Lumilor, în sensul cuvintelor:

Kyriotetes, Dynamis, Exusiai,
Faceţi să se învăpăieze din Răsărit,
Ceea ce se formează prin Apus.

A treia verigă în existenţa omului este:

Exersează privire în Spirit.


Aici avem indicaţia felului cum se integrează cea de-a treia ierarhie în Cuvântul Lumilor:

Arhai, Arhangheli, Îngeri
Faceţi ca din adâncuri să fie cerut
Ceea ce în înalturi este ascultat.

[Scris pe tablă]

tabla 6 Tabla 6
[mărește imaginea]

Exersează amintire în Spirit –
    S. Ch. T.
[Serafimi, Heruvimi, Tronuri,]
Faceţi să răsune din înalturi
Ceea ce îşi găseşte ecou în adâncuri.

Exersează cugetare în Spirit -
    K.D.Ex.
[Kyriotetes, Dynamis, Exusiai,]
Faceţi să se învăpăieze din Răsărit,
Ceea ce se formează prin Apus.

Exersează privire în Spirit –
    A.AA.Ang.
[Arhai, Arhangheli, Îngeri,]
Faceţi ca din adâncuri să fie cerut,
Ceea ce în înalturi este ascultat.

Avem opusul primei ierarhii, ale cărei glasuri ni le înfăţişăm îndreptate în jos, şi care se ridică din nou de jos, ca ecou. Avem aici glasurile care urcă, de la fiinţele care jos au de cerut ceva, şi ale căror rugăminţi sunt ascultate de sus în jos. De sus în jos: din înalturi spre adâncuri; din spaţiul din jur: din Răsărit şi Apus; de jos în sus: din adâncuri spre înalturi.

Dragii mei prieteni! Trebuie să vă comunic, din partea Societăţii Antroposofice din Polonia, care nu a fost reprezentată aici, o scrisoare adresată consilului de conducere al Societăţii Antroposofice de la Dornach: „Grupele de lucru din Polonia, Cracovia, Lemberg, Varşovia au hotărât să întemeieze Societatea Antroposofică Poloneză. Societatea urmează să slujească ideile antroposofice, explicând cercurilor celor mai largi comorile învăţăturii spirituale şi acţionând în poporul polonez, într-o perioadă plină de primejdii, ca recunoaştere a misiunii sale. Societatea Antroposofică, nou-întemeiată, din Polonia trimite, cu prilejul sărbătorii punerii Pietrei Fundamentale, conducătorului şi întemeietorului mişcării antroposofice internaţionale, d-lui dr. Steiner, expresia consideraţiei sale celei mai înalte. Societatea Antroposofică Poloneză roagă insistent să îi fie acordate ocrotirea şi îndrumarea şi se obligă, în ceea ce o priveşte...” (din cauza zgomotului din sală, sfârşitul nu a mai fost auzit).

Pentru cercul din Varşovia:
Pentru cercul din Lemberg:
Pentru celelalte cercuri:
Luna Drechsler ca împuternicită.


Apoi, din Köln pe Rin: „Cu ocazia sărbătorii punerii Pietrei Fundamentale a Societăţii Antroposofice Internaţionale, Crăciun 1923, vă doresc dumneavoastră şi tuturor prietenilor adunaţi acolo, din adâncul inimii, tot binele. Doresc ca în faţa întregii lumi să se reveleze tot mai mult ceea se intenţionează prin această punere a Pietrei Fundamentale. Cu un salut cordial, Gottfried Husemann.” [ Nota 71 ]

Dragii mei prieteni, cred că deocamdată consiliul de conducere a prezentat în linii mari ceea ce avea de prezentat. Va trebui ca în zilele următoare să se mai prezinte şi proiectul pentru un fel de norme sau de regulament pe lângă statute. Va fi însă de dorit ca înaintea tuturor dezbaterilor să fie exprimat de aici încolo ceea ce unii dintre dragii noştri prieteni au de spus în mod individual. Avem aici lista înscrierii la cuvânt a delegaţilor care vor să ţină referate. Cred că cel mai bine este dacă şi aici nu vom proceda în mod schematic, spre a pierde timp – pentru că asta se face, când se procedează în mod schematic –, ci cel mai bine va fi dacă ascultăm acum în mod corespunzător ceea ce stimaţii, dragii prieteni au de spus. Aş vrea de aceea să întreb dacă găsiţi că e bine ca eu să le dau acuma cuvântul acelor prieteni care s-au înscris deja la cuvânt.

Aceştia sunt domnii Leinhas, dr. Kolisko, dr. Stein, dr. Palmer, dl Werbeck, dr. Lehrs, d-na Cross, d-ra Rihouët, dl Collison, d-na Hart-Nibbrig, dl de Haan, dl Stibbe, dl Zagwijn, d-na Ljungquist.

Dr. Wachsmuth comunică faptul că aceste persoane s-au anunţat de la început, nu pentru o temă specială, ci pentru un discurs general.

Dr. Steiner: Atunci v-aş ruga să-mi spuneţi numele acelor prieteni care au de spus ceva acum. Este, fireşte, necesar ca în continuarea adunării, din mijlocul prietenilor să fie prezentat ceea ce prietenii sau delegaţii care au venit aici au pe inimă. Rog deci să se facă înscrieri la cuvânt acum, când, ca să zicem aşa, în cadrul unei dezbateri generale foarte vaste se poate vorbi despre ceea ce fiecare are pe suflet cu privire la Societatea Antroposofică întemeiată aici.

Dl Collison: Mai târziu, vă rog, despre educaţie.

Dr. Steiner: Doreşte cineva să ia cuvântul despre ceva absolut general? Dacă nu este cazul, dragii mei prieteni, vom trece la discutarea unor domenii particulare. Au fost luate azi în atenţie probleme ale societăţii şi ale pedagogiei. Poate că unul sau altul dintre prieteni are ceva de spus în legătură cu conferinţa domnului Webeck ş.a.m.d. Doreşte cineva să ia cuvântul în legătură cu acestea?

Dl Hohlenberg cere să ia cuvântul.

Dr. Steiner: Dl Hohlenberg se va referi la adversari.

Dl Hohlenberg face acest lucru.

Dr. Steiner: Vom proceda cel mai bine dacă cele ce am eu însumi de spus în această direcţie, va fi spus apoi, în mod sintetic, după ce vor fi vorbit alţi prieteni. Vor mai fi desigur destule lucruri de spus şi în cursul următoarelor zile.

Următorul vorbitor care s-a înscris la cuvânt, despre problemele societăţii şi despre mişcarea pentru tineret, este dr. Lehrs. Poate îmi îngăduiţi să dau cuvântul dr. Lehrs.

Dr. Lehrs vorbeşte despre Societatea Antroposofică Liberă.

Dr. Steiner: Dragii mei prieteni! N-aş vrea să se nască vreo neînţelegere în legătură cu cuvintele pe care le-am rostit aici acum câteva zile. Dl dr. Lehrs le-a intepretat în mod just şi orice altă interpretare nu s-ar potrivi mai bine cuvintelor mele. N-am vrut să spun că cele propuse cândva, azi au pierdut din importanţă, ci am spus: A fost pentru mine, fireşte, ceva ce am resimţit drept tragic, că a trebuit să fie făcută această propunere de separare a Societăţii Antroposofice din Germania şi a Societăţii Antroposofice Libere. Dar propunerea a trebuit să fie făcută. Ea a rezultat din faptele concrete de atunci şi este întru totul necesar ca această Societate Antroposofică Liberă să existe mai departe şi să lucreze mai departe în sensul schiţat de către tânărul nostru prieten. Prin urmare, eu aş vrea să vă rog să priviţi interpretarea dr. Lehrs corespunzătoare întru totul cuvintelor pe care eu le-am rostit acum câteva zile.

Presupun acuma că dl Hans Ludwig Pusch vrea să se înscrie la cuvânt pe marginea celor spuse de dr. Lehrs. Îl rog deci pe dl Hans Ludwig Pusch să ia eventual imediat cuvântul.

Hans Ludwig Pusch, Hamburg, vorbeşte despre ţelurile şi năzuinţele tineretului german din Hamburg.

Dr. Steiner: Permiteţi-mi să vă rog să vă continuaţi discursul mâine, pornind din acest punct. Acum trebuie să respectăm succesiunea în timp a evenimentelor.

Dr. Steiner: Vom continua congresul mâine, după conferinţa dr. Schubert, cu titlul „Antroposofia, un conducător spre Christos”. Acum aş ruga pe acei prieteni care vor sau care din motive obiective consideră necesar să ne dea referate, să-mi anunţe acest lucru astă-seară, după conferinţă, aşa încât eu să pot avea o privire de ansamblu asupra referatelor ce urmează să fie ţinute şi care vor trebui incluse pe ordinea de zi. Vă rog să ţineţi seama de faptul că noi va trebui să folosim zilele în modul cel mai rodnic cu putinţă. În afara celor anunţate în legătură cu ultimele mele trei conferinţe, vor avea loc aici, în mod special, scurte întâlniri cu medicii adunaţi aici. Va trebui să avem în vedere şi alte scurte întâlniri.

Vă cer acuma îngăduinţa de a comunica în continuare ordinea de zi: Azi după-amiază la ora 4:30, piesa despre Naşterea lui Christos; seara, la ora 8:30 conferinţa mea. Dimineaţa la ora 10, conferinţa dr. Schubert, „Antroposofia, un conducător spre Christos”. Apoi continuarea adunării de astăzi, pe care am fost nevoiţi să o întrerupem în mijlocul unei cuvântări. Pe viitor va trebui să facem şi acest lucru pentru că nu avem altă posibilitate de a conduce discuţiile într-un mod raţional. Cu aceasta, adunarea este amânată până mâine.

Mai am de făcut numai câteva comunicări, pentru care vă rog să rămâneţi pe locurile dumneavoastră. Primul este: evitaţi pe cât posibil îmbulzeala la ieşire. Aud că pentru oamenii vârstnici, care sunt mai fragili decât tinerii, apare aici un pericol şi vă rog să evitaţi aceasta, prin grija faţă de semenii dumneavoastră.

Trebuie să mai comunic apoi că dl dr. Im Obersteg, Centralbahn-Platz 9 din Basel, care ne-a procurat adesea bilete de călătorie cu trenul şi bilete de vapor, este gata să-şi asume din nou procurarea unor asemenea bilete pentru aceia care au nevoie de ele la întoarcerea acasă. Avem experienţa că asemenea lucruri trebuie făcute cu mare exactitate. E vorba în principal de bilete de vapor şi tren pentru ţările din vest: Norvegia, Suedia, Anglia, Olanda, Franţa, Spania, Italia etc. Se poate face fie în mod personal, fie prin mijlocirea noastră. Acei stimaţi prieteni care doresc asemenea bilete, îi rog să se anunţe la dr. Wachsmuth.