Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CONGRESUL DE CRĂCIUN PENTRU ÎNTEMEIEREA SOCIETĂŢII ANTROPOSOFICE GENERALE 1923/24

GA 260

Facsimile
MANUSCRISE ȘI DESENE REALIZATE PE TABLĂ DE RUDOLF STEINER ÎN TIMPUL CONGRESULUI

Anexa 1 (filele I-IV): Proiectul de Statut al Societății Antroposofice Generale

Facsimil 1 fila 1

Facsimil 1 fila 2

Facsimil 1 fila 3

Facsimil 1 fila 4