Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CONGRESUL DE CRĂCIUN PENTRU ÎNTEMEIEREA SOCIETĂŢII ANTROPOSOFICE GENERALE 1923/24

GA 260

Facsimile de manuscrise şi desene realizate pe tablă de Rudolf Steiner în timpul Congresului

Anexa 3 (filele I-V): Varianta Meditației Pietrei Fundamentale pentru Congresul de Crăciun

Facsimil 3 fila 1

Facsimil 3 fila 2

Facsimil 3 fila 3

Facsimil 3 fila 4

Facsimil 3 fila 5