Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CONGRESUL DE CRĂCIUN PENTRU ÎNTEMEIEREA SOCIETĂŢII ANTROPOSOFICE GENERALE 1923/24

GA 260

Facsimile
MANUSCRISE ȘI DESENE REALIZATE PE TABLĂ DE RUDOLF STEINER ÎN TIMPUL CONGRESULUI

Anexa 5(filele I-IV): Varianta Meditației Pietrei Fundamentale publicată în „Nachrichtenblatt” („Foaia de știri”):
„Was in der Antroposophischen Gesellshaft vorgeht” („Ce se întâmplă în Societatea Antroposofică”), an. I, nr. 1 din 13 ianuarie 1923.

Facsimil 5 fila 1

Facsimil 5 fila 1

Facsimil 5 fila 1

Facsimil 5 fila 4