Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ARTA DE A VINDECA APROFUNDATĂ PRIN MEDITAŢIE

GA 316


APENDICE

PRIMA CIRCULARĂ
cu referire la Cursul de Crăciun pentru studenții la medicină

Goetheanum, 11 Martie 1924

Dragi prieteni,

Conform promisiunii pe care am făcut-o cu ocazia Congresului de Crăciun, de a vă ţine la curent despre ceea ce se întâmplă la Secţia medicală de la Goetheanum, adresăm această circulară celor care, rămânând în legătură cu noi, se consacră medicinei. Această circulară este însufleţită de spiritul care ne-a unit cu ocazia cursurilor medicale din noul an. Am dorit ca fiecare cuvânt al ei să fie impregnat de sentimente care să se adreseze omenirii suferinde, sentimente din care trebuie să rezulte nu doar devotamentul, ci şi adevărata forţă necesară pentru practicarea artei de a vindeca.

În timpuri trecute,
În sufletele iniţiaţilor trăia,
Plin de putere, gândul că orice om
E bolnav prin natura sa.
Actul de a educa era simţit
Asemeni unei vindecări,
Care dă copilului, o dată cu maturizarea,
Şi sănătatea,
Pentru o existenţă umană împlinită în sânul vieţii. [ Nota 46 ]

E bine să vă impregnaţi de aceste puternice gânduri izvorâte din vechea înţelepciune instinctivă, atunci când vreţi să vă pregătiţi sufletul ca să înţeleagă, într-o atitudine interioară justă, în ce constă vindecarea.

Să nu uităm că procesul de vindecare trebuie să se armonizeze cu sufletul, căci el nu se aplică doar trupului, ci şi sufletului. Cu cât vor înţelege mai bine acest lucru tinerii medici, cu atât se va impregna mai mult viaţa medicală de elementul spre care aspiră cu ardoare medicul lucid, atunci când priveşte starea actuală a artei sale şi limitele ei, iar bolnavul va simţi aceasta ca pe un har, a cărui experienţă vie o va trăi în cursul vindecării.

Dragi prieteni, în ianuarie aţi acceptat, cu inima deschisă, ceea ce v-a fost propus în acest spirit. Nu vom uita ce grăiau ochii şi cuvintele voastre cordiale. Am rămas cu voi în gând şi ne adresăm vouă pentru prima oară, în legătură cu întrebările puse.

Prezenta circulară este trimisă câtorva dintre dvs., cu rugămintea de a avea bunăvoinţa de a o trimite mai departe la adresele indicate.


Goetheanum, 11 Martie 1924

Răspunsuri la întrebări

 1. La o întrebare referitoare la dificultăţile întâlnite de cei care se pregătesc pentru medicină, atât în studiile universitare, cât şi cu ocazia cursurilor medicale din cadrul mişcării antroposofice, nu putem răspunde altceva decât că toate eforturile noastre tind să înlăture treptat aceste dificultăţi prin intermediul circularelor. Doamna Wegman va comunica, celor care vor exprima această dorinţă, meditaţia potrivită, complementară, în scrisoare.

 2. Referitor la posibilităţile de a studia la Goetheanum.
  Evident, trebuie să fie făcute, în funcţie de posibilităţi, cele necesare pentru studiile practice. Vă rugăm, totuşi, să aveţi răbdare. Vom indica în circulare data începând cu care se vor face înscrierile.

 3. În ceea ce priveşte fixarea temelor precise pentru colaboratorii Secţiei medicale a Universităţii de Ştiinţă Spirituală, vom arăta că ne vom îndrepta bucuros munca în această direcţie. Va fi, totuşi, mai uşor să tratăm asemenea subiecte în corespondenţele individuale decât în circulară. Şi în acest sens vă cerem puţină răbdare; nu ne putem atinge obiectivele decât pas cu pas. Să adăugăm că pe viitor proble-mele terapeutice referitoare la cazuri precise vor fi tratate în circulară. Întrebările de terapeutică generală legate de cursurile medicale anterioare sunt, evident, binevenite, ca şi cele care au de-a face cu problemele de fiziologie sau anatomie, cu studiile şi cu atitudinea morală a medicului.

 4. Celor care ne-au întrebat dacă, în viitor, va fi posibil să vină aici pentru a participa la lucrările Universităţii de Ştiinţă Spirituală – eventual, după ce şi-au luat examenele –, le semnalăm că la sfârşitul conferinţelor de Paşti, din 19 – 22 aprilie, sunt prevăzute trei-cinci conferinţe în cursul cărora cei interesaţi vor putea obţine îndrumări pentru munca lor ulterioară. Tema: Fiinţa umană şi orientarea mondială în domeniul educaţiei şi al vindecării şi sarcinile ce revin omenirii în acest domeniu.

 5. Organizarea farmaciei cu remediile noastre este absolut de dorit, dar în prezent nu este realizabilă, legea nu autorizează decât distribuirea de către medicul însuşi a unor remedii homeopatice. Când ne vom găsi în aceeaşi situaţie cu homeopaţii (cu alte cuvinte, când vom fi recunoscuţi în mod legal), vom putea face acelaşi lucru. În mod provizoriu, trebuie să ne mulţumim să obţinem remediile prin intermediul farmaciilor.

 6. La întrebarea dacă trebuie să-l informăm pe pacient despre modul de acţiune a remediului, putem răspunde că eficacitatea unui remediu este compromisă atunci când se ia cunoştinţă de ea. Totuşi, această piedică este mai puţin pronunţată atunci când această cunoaştere este de ordin pur intelectual; ea este în cel mai înalt grad o piedică dacă pacientul este capabil să urmărească întregul proces de vindecare. Aceasta nu trebuie să ne facă să-l privăm pe pacient de informaţiile pe care le solicită. Căci ceea ce se pierde prin cunoaştere poate fi recucerit dacă bolnavul dovedeşte un profund respect pentru metodele terapeutice; trebuie să avem grijă de acest lucru atunci când îl informăm.

 7. Întrebare referitoare la modul de injectare:
  Calea subcutanată este regula generală. Doar atunci când bolnavul nu reacţionează la nişte încercări repetate vom administra nişte dinamizări înalte pe cale intravenoasă. În acest caz, trebuie să supraveghem efectul primei injecţii.

 8. Într-una din scrisori este vorba de două linii, una în direcţia şirei spinării, alta coborând din cap spre osul hioid, arcada maxilară, cartilagiul tiroid şi regiunea laterală a coastelor. Care este semnificaţia direcţiilor acestor linii?
  Ultima linie corespunde cu ceea ce, la animal, este format de corpul astral pe baza substanţelor solide. La om, datorită poziţiei verticale, această linie formează o oblică în raport cu verticala. Această orientare este provocată de organizarea Eului şi în aşa fel încât Eul pământesc tinde să provoace hipertrofia în traiectul vertebral, în timp ce Eul în curs de formare care supravieţuieşte după moarte orientează spre hipertrofie regiunea cartilaginoasă a coastelor şi a sternului. Anumite fiinţe spirituale de felul lui Lucifer au sărit peste stadiul uman, de aceea la ele şira spinării şi toracele cartilaginos cad, ceea ce puteţi remarca la statuia lui Lucifer: un torace în formă de creastă şi o dezvoltare laterală a coastelor.

 9. Despre cavităţile pneumatice ale capului şi semnificaţia lor, iată ce putem spune: Partea fizică şi partea eterică a capului sunt organizate în aşa fel încât în anumite locuri predomină fizicul, iar în altele, etericul, aici întâlnim cavităţile. Ele sunt adevăratele purtătoare de gânduri, în timp ce locurile umplute din punct de vedere fizic sunt purtătoarele proceselor vitale ale capului, şi acestea înăbuşă viaţa de gândire; dacă această activitate este prea intensă, se produc sincope şi halucinaţii.

 10. Despre predispoziţia la mediumnitate.
  Aceasta se bazează pe o inserţie incompletă a astralului şi a Eului în etericul şi fizicul din traiectul digestiv şi locomotor în stare de transă. Din acest motiv, membrele şi abdomenul se inserează în mod neregulat în etericul şi astralul din ambianţă, jucând aici rolul de organe senzoriale. Rezultă de aici nişte percepţii spirituale, dar, în paralel, impulsurile morale şi convenţionale care acţionează în mod normal în aceste organe sunt înlăturate. Ochiul vede albastrul, dar nu vede calomniile. Este extrem de greu să se obţină vindecarea fizică a unui medium. Nu putem ajunge la aceasta decât cu ajutorul unor injecţii, înalt dinamizate, cu tabac, într-o parte a unui organ de simţ, de exemplu, în interiorul trompei lui Eustache sau în cornee, ceea ce este extrem de periculos. O vindecare sufletească pretinde din partea celui care suscită vindecarea o voinţă mai puternică decât aceea a mediumului în afara transei, şi să acţioneze asupra stării de veghe.

 11. Referitor la întrebarea dacă întreruperea de sarcină care se face pentru salvarea mamei are un efect asupra karmei mamei şi a copilului, iată ce se poate spune: Aceste două karmă sunt pentru scurtă vreme deviate de la calea lor, dar îşi vor relua rapid direcţia lor primă. Aşadar, nu putem vorbi deloc de o intervenţie asupra karmei. În schimb, karma celui care face operaţia este puternic modificată, iar acesta trebuie să-şi pună întrebarea dacă acceptă în deplină conştienţă această influenţă asupra karmei sale. Nu se pot da răspunsuri generale la asemenea întrebări; totul depinde de cazul particular, ca multe lucruri din viaţa de cultivare a sufletului, care sunt, de asemenea, o intervenţie asupra karmei şi pot conduce la nişte situaţii conflictuale tragice.

 12. O întrebare referitoare la untura de peşte:
  Putem evita s-o prescriem în cazul în care cauzele bolii sunt diagnosticate şi dacă folosim remediile noastre:
  Waldon I: Albumină vegetală şi grăsime vegetală;
  Waldon II: Albumină vegetală, grăsime vegetală şi silicat de fier;
  Waldon III: Albumină vegetală, grăsime vegetală, silicat de fier şi calcarea carbonica.

 13. În rănile care au fost în contact cu pământul, Belladonna D30/Hyoscyamus D15 este eficace, chiar dacă administrăm o singură injecţie.

 14. Referitor la un diabetic de 30 de ani. Pentru acesta, cura de Rosmarin este, fără îndoială, cel mai bun lucru. Ea poate fi susţinută prin Silice în a 10-a zecimală.

 15. Întrebare referitoare la tratamentul ţiuiturilor în ureche. La modul general, este indicat Opium D6. Pe plan sufletesc: Dacă bolnavul are putere pentru acest lucru, îl vom sfătui să transforme abandonul pasiv la ţiuituri în reprezentare activă, ca şi cum le-ar provoca el însuşi. Aceasta poate aduce o ameliorare după câtva timp. Ţiuiturile în ureche se datorează unei slăbiri a corpului astral în raport cu corpul eteric, în regiunea vezicii.

 16. Despre un caz de encefalită cu sechele. La acest bolnav de 38 de ani, care nu reacţionează la remediile utilizate, trebuie să încercăm să injectăm Agaricus muscarius D30 şi să avem grijă să situăm bolnavul într-o ambianţă veselă după injecţie.

Semnat: Rudolf Steiner

Semnat: Dr. I. Wegman