Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

Isis Maria Sophia

Misiunea sa și a noastră


Îngrijire de ediţie şi introducere de Christopher BAMFORD


Traducere după
RUDOLF STEINER, Isis Mary Sophia. Her mission and ours
Edited and Introduced by Christopher Bamford
Copyright 2003, SteinerbooksUNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD / TRIADE
București 2011
© TRIADE, Cluj-Napoca, 2011


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI/ TEME DIN OPERE COMPLETE

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: Elisabeta SIMION
Tehnoredactor: Mihaela TUDOR
Coperta: Mariana MÎRZEA


Traducere de:
Diana SĂLĂJANU (cap.: II, IV, VII, VIII, X, XIII, XIV)
Irina POPA (cap. VI)
Eva BUCUR (Introducere, Prolog)
Dr. Petre PAPACOSTEA (cap.: V, IX, XI, XII)
Adrian ILIESCU (cap.: I, III, XV)
Adriana ONOFREI (cap.: I, III, XV)


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Isis Maria Sophia / Rudolf Steiner; trad, de Diana Sălăjanu, Irina Popa, Eva Bucur.
— Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold ; Cluj-Napoca : Triade , 2011

ISBN 978-606-8162-89-8
ISBN 978-973-633-033-9

I. Sălăjanu, Diana (trad.)
II. Popa, Irina (trad.)
III. Bucur, Eva (trad.)

232

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com
coperta spate

COPERTA IV

Renaşterea femininului ne înconjoară în multe forme, de la mişcarea globală pentru drepturile femeilor până la un interes reînnoit pentru spiritualitatea feminină, Zeiţa şi Maica Divină. Care este semnificaţia spirituală a acestei renaşteri? Care este divinul feminin? Cine este ea?

Pentru Rudolf Steiner ea este Antroposofia (sau Înţelepciunea divină) care a descins din lumea spirituală şi a trecut prin omenire, pentru a deveni acum scopul şi arhetipul înţelepciunii umane în Cosmos.

Cartea conţine cele mai multe referinţe ale lui Steiner despre Sophia. Ni se relevă preocupat de naşterea Sophiei, a Noii Isis şi a înţelepciunii divinului feminin în inimile umane de pe Pământ.

Fiecare capitol explorează diferitele legături ale Sophiei: Sophia şi Isis, Sophia şi Sfântul Spirit, Sophia şi Maria, mama lui Iisus (şi Maria Magdalena), Sophia şi gnostica Achamod, Sophia şi Noua Isis.

CUPRINS

INTRODUCERE

PROLOG

I. SOPHIA, SPIRITUL SFÂNT, MARIA ŞI MARIA MAGDALENA
1. Fecioara Sophia şi Spiritul Sfânt — München, 5 noiembrie 1906  (Din GA 94)
2. Maria şi Maria Magdalena — Basel, 20 noiembrie 1907  (Din GA 100)
3. Sophia este Evanghelia însăşi — Basel, 25 noiembrie 1907  (Din GA 100)

II. ÎNŢELEPCIUNE ŞI SĂNĂTATE  — Berlin, 14 februarie 1907  (Din GA 55)

III. NATURA FECIOAREI SOPHIA ŞI A SPIRITULUI SFÂNTHamburg, 31 mai 1908  (Din GA 103)

IV. ISIS ŞI MADONNABerlin, 29 aprilie 1909 (Din GA 57)

V. ÎNŢELEPCIUNE ŞI IUBIRE ÎN EVOLUŢIA COSMOSULUI ŞI A OMENIRII  (Din Ştiinţa ocultă)

VI. FIINŢA ANTHROPOSOPHIABerlin, 3 februarie 1913 (Din GA 250)

VII. DARURILE LUI ISISBerlin, 5 februarie 1913 (Din GA 144)

VIII. DIN EVANGHELIA A CINCEA
1. Oslo, 6 octombrie 1913  (Din GA 148)
2. Berlin, 18 noiembrie 1913  (Din GA 148)
3. Berlin, 6 ianuarie 1914  (Din GA 148)
4. Köln, 17 decembrie 1913  (Din GA 148)

IX. SOPHIA ŞI ACHAMODLeipzig, 28 decembrie 1913 (Din GA 149)

X. LEGENDA DESPRE NOUA ISISDornach, 6 ianuarie 1918  (Din 180)

XI. CĂUTAREA NOII ISIS (1)Dornach, 24 decembrie 1920  (Din GA 202)

XII. CĂUTAREA NOII ISIS (2)Dornach, 25 decembrie 1920  (Din GA 202)

XIII. SOPHIA ŞI PISTISDornach, 26 martie 1922  (Din GA 211)

XIV. MICHAEL, SOPHIA ŞI MARDUKTorquay, 11 august 1924  (Din GA 243)

XV. MEDITARE DE CRĂCIUN: MISTERIUL LOGOS-ului  (Din Teze antroposofice)

BIBLIOGRAFIE
Opera lui Rudolf Steiner se bazează sub aspect metodic şi din punctul de vedere al ştiinței cunoaşterii pe descrierile expuse în lucrările sale fundamentale: Filosofia libertății. Trăsături fundamentale ale unei concepții moderne despre lume, Teosofie. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi menirea omului, Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? şi Ştiinţa ocultă în rezumat. Acestea, împreună cu restul lucrărilor şi volumelor care cuprind articolele, formează opera scrisă, de o amploare considerabilă, formată din 40 de volume.

Pe lângă aceasta, bogăția de conferințe stenografiate este extraordinară, aceste conferințe fiind cuprinse în mai bine de 250 de volume din cadrul ediției Operelor complete. Toate conferințele au fost prezentate oral şi nu erau destinate tiparului. Publicarea lor s-a făcut după nişte stenograme nerevizuite de Rudolf Steiner. Ele conțin, totuşi, extinderea şi dezvoltarea în cele mai diferite direcții şi domenii ale vieții a concepțiilor fundamentale expuse în lucrări. Ele reprezintă şi astăzi, prin multitudinea lor tematică, o sarcină care încă nu a fost încheiată.

Astfel, motivul inițierii acestei serii este acela de a deschide, prin prisma punctelor de vedere actuale în vremea noastră, accesul la diferite complexe de teme răspândite în întreaga operă şi nereunite într-un tot coerent şi, totodată, de a face clară capacitatea metodei antroposofice de cunoaştere de a fi aplicată la anumite cercuri de probleme. Niciuna dintre sinteze nu pretinde a fi completă în privința conţinutului.