Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

Calendarul sufletesc antroposofic

GA 40


Titlul original:

Anthroposophischer Seelenkalender (inclus în Wahrspruchworte GA 40)
Traducere după ed. a 3-a, 1925

stilizare: dr. Preutu Ionel©2004 Editura TRIADE Cluj-Napoca


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartii

FRÜHLINGPRIMĂVARĂ
I.

Oster-Stimmung
5. - 11. APRIL


I.

Dispoziţie de Paşti
5 - 11 APRILIE

1

Wenn aus den Weltenweiten
Die Sonne spricht zum Menschensinn,
Und Freude aus den Seelentiefen
Dem Licht sich eint im Schauen,
Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle
Gedanken in die Raumesfernen
Und binden dumpf
Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

1

Când din întinderile lumii
Soarele îi vorbeşte simţirii omeneşti
Şi bucuria din adâncurile sufleteşti
Se împleteşte cu lumina contemplată,
Atunci de sub ale sineităţii învelişuri
Se desprind gânduri către depărtări de spaţiu,
Nedesluşit, spre-a ţese tot ce leagă
Fiinţa omului de existenţa spirituală.

II.

12. - 18.  APRIL


II.

12 - 18 APRILIE

2

Ins Äussere des Sinnesalls
Verliert Gedankenmacht ihr Eigensein;
Es finden Geisteswelten
Den Menschensprossen wieder,
Der seinen Keim in ihnen,
Doch seine Seelenfrucht
In sich muss finden.

2

În exteriorul universului sensibil
Forţa gândirii-şi pierde natura personală;
A spiritului lumi găsesc
Din nou vlăstarul omenesc
Al cărui germen ele-l poartă,
Dar care rodul sufletului său
Trebuie-n sine să-l găsească.

III.

19. - 25.  APRIL


III.

19 - 25  APRILIE

3

Es spricht zum Weltenall,
Sich selbst vergessend
Und seines Urstands eingedenk,
Des Menschen wachsend Ich:
In dir, befreiend mich
Aus meiner Eigenheiten Fessel,
Ergründe ich mein echtes Wesen.

3

Uitându-se pe sine însuşi
Şi amintindu-şi de originaru-i leagăn
Crescândul eu al omului
Vorbeşte astfel universului:
Eliberându-mă acum
De ale mele particularisme
Adevărata-mi fiinţă în tine mi-o descopăr.

IV.

26. APRIL - 2.  MAI


IV.

26 APRILIE - 2  MAI

4

Ich fühle Wesen meines Wesens:
So spricht Empfindung,
Die in der sonnerhellten Welt
Mit Lichtesfluten sich vereint;
Sie will dem Denken
Zur Klarheit Wärme schenken
Und Mensch und Welt
In Einheit fest verbinden.

4

Eu simt esenţa fiinţei mele:
Astfel simţirea îmi grăieşte,
Ea care în lumea de soare luminată
Cu valuri de lumină se uneşte;
Ea vrea gândirii
Să-i dăruie căldură spre limpiditate
Şi om şi lume
Strâns să îi unească.

V.

3. - 9. MAI


V.

3 - 9  MAI

5

Im Lichte, das aus Geistestiefen
Im Raume fruchtbar webend
Der Götter Schaffen offenbart:
In ihm erscheint der Seele Wesen
Geweitet zu dem Weltensein
Und auferstanden
Aus enger Selbstheit Innenmacht.

5

Doar în lumina pură, din adâncimi de spirit
Ivită, care-n spaţiu urzeşte rodnicind
Şi-a zeilor creaţie revelează:
În ea apare a sufletului fiinţă
Extinsă peste-ntinderile lumii
Şi înviată prin lăuntrica putere
A sinei neconstrânse de personalitate.

VI.

10. - 16. MAI


VI.

10 - 16  MAI

6

Es ist erstanden aus der Eigenheit
Mein Selbst und findet sich
Als Weltenoffenbarung
In Zeit - und Raumeskräften;
Die Welt, sie zeigt mir überall
Als göttlich Urbild
Des eignen Abbilds Wahrheit.

6

Din particularitatea sa a înviat
A mea sine şi ea acum se află
Drept a cosmosului dezvăluire
În ale timpului şi spaţiului puteri;
Cosmosul, el pretutindeni îmi arată
Ca arhetip divin
Al proprie-mi imagini adevăr.

VII.

17. - 23.  MAI


VII.

17 - 23  MAI

7

Mein Selbst, es drohet zu entfliehen,
Vom Weltenlichte mächtig angezogen.
Nun trete du mein Ahnen
In deine Rechte kräftig ein,
Ersetze mir des Denkens Macht,
Das in der Sinne Schein
Sich selbst verlieren will.

7

Ameninţă să fugă sinea mea
Mult prea intens atrasă de cosmica lumină.
Intră acum tu, presimţire a mea,
În drepturile tale cu putere,
Înlocuieşte forţele gândirii
Care-ntr-a simţurilor aparenţă
Ameninţă cu totul să se piardă.

VIII.

24. - 30.  MAI


VIII.

24 - 30  MAI

8

Es wächst der Sinne Macht
Im Bunde mit der Götter Schaffen,
Sie drückt des Denkens Kraft
Zur Traumes Dumpfheit mir herab.
Wenn göttlich Wesen
Sich meiner Seele einen will,
Muss menschlich Denken
Im Traumessein sich still bescheiden.

8

Creşte-a simţurilor forţă
Cu-a zeilor creaţie unită,
Ea a gândirii forţă îmi afundă
Într-o întunecime de visare.
Când o dumnezeiască fiinţă
Cu sufletu-mi să se unească vrea,
Trebuie ca gândirea omenească
Cu fiinţarea-vis modest să se împace.

IX.

31. MAI - 6. JUNI


IX.

31 MAI - 6 IUNIE

9

Vergessend meine Willenseigenheit,
Erfüllet Weltenwärme sommerkündend
Mir Geist und Seelenwesen;
Im Licht mich zu verlieren
Gebietet mir das Geistesschauen,
Und kraftvoll kündet Ahnung mir:
Verliere dich, um dich zu finden.

9

Uitând particularitatea vrerii mele
Căldura cosmică ce vara o vesteşte
Îmi umple spiritul şi-a sufletului fiinţă;
Poruncă-mi dă a spiritului contemplare
Ca în lumină să mă pierd,
Iar personalitatea cu tărie mă îndeamnă:
Te pierde spre a te găsi pe tine.

X.

7.  - 13. JUNI


X.

7 - 13 IUNIE

10

Zu sommerlichen Höhen
Erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich;
Es nimmt mein menschlich Fühlen
In seine Raumesweiten mit.
Erahnend regt im Innern sich
Empfindung, dumpf mir kündend:
Erkennen wirst du einst:
Dich fühlte jetzt ein Gotteswesen.

10

Spre-nalturile verii se ridică
A soarelui fiinţă luminoasă;
Simţirea omenească ea o ia
Cu sine în a-ntinderilor spaţii.
În interior tresaltă, presimţind,
Simţirea care parcă îmi şopteşte:
Cândva vei recunoaşte ‒ ai să ştii ‒
Acuma o fiinţă divină te-a simţit.

XI.

14. - 20.  JUNI


XI.

14 - 20  IUNIE

11

Eß ist in dieser Sonnenstunde
An dir, die weise Kunde zu erkennen:
An Weltenschönheit hingegeben,
In dir dich fühlend zu durchleben:
Verlieren kann das Menschen-Ich
Und finden sich im Welten-Ich.

11

În acest ceas solar ţie-ţi revine
Să recunoşti vestirea înţeleaptă:
Frumosului din cosmos dăruit
Pe tine-n tine să te simţi, să vieţuieşti deplin:
Că eul omului se poate pierde
Şi, în acelaşi timp, în eul cosmic regăsi.

XII.

Johanni - Stimmung   
21. - 27.  JUNI


XII.

Dispoziţie de Sânziene
21 - 27 IUNIE

12

Der Welten Schönheitsglanz,
Er zwinget mich aus Seelentiefen
Des Eigenlebens Götterkräfte
Zum Weltenfluge zu entbinden;
Mich selber zu verlassen,
Vertrauend nur mich suchend
In Weltenlicht und Weltenwärme.

12

Strălucitoarea frumuseţe-a lumii
Din adâncimi de suflet mă constrînge
Ca forţele divin-originare ale vieţii mele
Să le dezleg, liber să zboare-n cosmos;
Pe mine însumi să mă părăsesc
Şi în a universului lumină şi căldură
Plin de încredere pe mine să mă caut.

XIII.

28. JUNI - 4. JULI


XIII.

28 IUNIE - 4 IULIE

13

Und bin ich in den Sinneshöhen,
So flammt in meinen Seelentiefen
Aus Geistes Feuerwelten
Der Götter Wahrheitswort:
In Geistesgründen suche ahnend
Dich geistverwandt zu finden.


13

Dacă mă aflu-n ale simţurilor înalturi
Se-aprinde în adâncurile sufletului meu
Din ale spiritului lumi de foc
Al zeilor cuvânt de adevăr:
În temelii de spirit cu presimţirea ta să cauţi
Spre a găsi tot ceea ce cu el te înrudeşte.


SOMMERVARA
XIV.

5. - 11. JULI


XIV.

XIV. 5 - 11 IULIE

14

An Sinnesoffenbarung hingegeben
Verlor ich Eigenwesens Trieb,
Gedankentraum, er schien
Betäubend mir das Selbst zu rauben,
Doch weckend nahet schon
Im Sinnenschein mir Weltendenken.

14

Prin dăruirea-mi revelaţiei din simţuri
Eu am pierdut impulsul proprie-mi fiinţe,
Visarea gândurilor îmi părea
Că, ameţindu-mă-mi răpeşte sinea,
Dar, trezitor, se-apropie de mine
Gândirea cosmică-n a simţurilor aparenţă.

XV.

12. - 18. JULI


XV.

12 - 18 IULIE

15

Ich fühle wie verzaubert
Im Weltenschein des Geistes Weben:
Es hat in Sinnesdumpfheit
Gehüllt mein Eigenwesen,
Zu schenken mir die Kraft:
Die, ohnmächtig sich selbst zu geben,
Mein Ich in seinen Schranken ist.


Urzirea spiritului eu acum o simt
Ca printr-o vrajă-ascunsă sub aparenţa lumii:
Şi printr-al simţurilor întuneric
O simt cum îmi învăluie fiinţa
Spre a mă înzestra cu acea forţă
Pe care eul meu, în limitele lui,
Este neputincios să şi-o confere.

XVI.

19. - 25. JULI


XVI.

19 - 25 IULIE

16

Zu bergen Geistgeschenk im Innern,
Gebietet strenge mir mein Ahnen,
Dass reifend Gottesgaben
In Seelengründen fruchtend
Der Selbstheit Früchte bringen.

16

Lăuntric darul spiritului să-l păstrez
Îmi cere cu severitate presimţirea,
Pentru ca cele dăruite să se coacă
Şi rodnicind în temelii de suflet
S-aducă sineităţii-mi roade.

XVII.

26. JULI - 1. AUGUST


XVII.

26 IULIE - 1 AUGUST

17

Es spricht das Weltenwort,
Das ich durch Sinnestore
In Seelengründe durfte führen:
Erfülle deine Geistestiefen
Mit meinen Weltenweiten,
Zu finden einstens mich in dir.

17

Cuvîntul cosmic îmi vorbeşte
Ce prin a simţurilor porţi mi-a fost îngăduit
S-absorb în temeliile de suflet:
Adâncurile spiritului tău le umple
Cu ale mele cosmice întinderi,
Spre a mă regăsi cândva pe mine în tine.

XVIII.

2. - 8. AUGUST


XVIII.

2 - 8 AUGUST

18

Kann ich die Seele weiten,
Dass sie sich selbst verbindet
Empfangnem Welten-Keimesworte ?
Ich ahne, dass ich Kraft muss finden,
Die Seele würdig zu gestalten,
Zum Geisteskleide sich zu bilden.

18

Pot oare sufletul să mi-l extind
Încît el apt să fie spre-a cuprinde
Al germenului cosmic cuvânt primit în dar ?
Presimt că trebuie să aflu acea forţă
Care să-mi plăsmuiască sufletul astfel
Ca demn veşmânt al spiritului să devină.

XIX.

9. - 15. AUGUST


XIX.

9 - 15 AUGUST

19

Geheimnisvoll das Neu-Empfang’ne
Mit der Erinn’rung zu umschliessen,
Sei meines Strebens weitrer Sinn:
Er soll erstarkend Eigenkräfte
In meinem Innern wecken
Und werdend mich mir selber geben.

19

Cu amintirea să cuprind
În taină nou primitul dar,
De-acum e al strădaniei mele sens:
Ca propriile forţe ce se fortifiază
În interiorul meu să se trezească
Şi, devenind, pe mine mie să mă dea.

XX.

16. - 22. AUGUST


XX.

16 - 22 AUGUST

20

So fühl ich erst mein Sein,
Das fern vom Welten-Dasein
In sich, sich selbst erlöschen
Und bauend nur auf eignem Grunde
In sich, sich selbst ertöten müsste.

20

Abia aşa îmi simt fiinţarea care,
Departe de a cosmosului existenţă,
În sine, ar trebui ca să se stingă,
Şi doar pe propria-mi temelie construind
În sine, ar trebui pe sine pierzării să se dea.

XXI.

23. - 29. AUGUST


XXI.

23 - 29 AUGUST

21

Ich fühle fruchtend fremde Macht
Sich stärkend mir mich selbst verleihn.
Den Keim empfind ich reifend
Und Ahnung lichtvoll weben
Im Innern an der Selbstheit Macht.

21

Puterea (cea) străină o simt acum rodind
Fortifiindu-se, pe mine mie dăruindu-mă.
Simt germenul maturizându-se
Iar presimţirea luminos urzind
În interior la a sineităţii forţă.

XXII.

30. AUGUST - 5. SEPTEMBER


XXII.

30 AUGUST - 5 SEPTEMBRIE

22

Das Licht aus Weltenweiten,
Im Innern lebt es kräftig fort:
Es wird zum Seelenlichte
Und leuchtet in die Geistestiefen,
Um Früchte zu entbinden,
Die Menschenselbst aus Weltenselbst
Im Zeitenlaufe reifen lassen.

22

Lumina din ale universului întinderi
În interior cu forţă continuă să trăiască:
Lumină sufletească ea devine
Şi luminează-n adâncimi de spirit
Ca să desprindă roade
Ce sinea omului din sinea universului le face
Să se maturizeze în a timpului desfăşurare.

XXIII.

6. - 12. SEPTEMBER


XXIII.

6 - 12 SEPTEMBRIE

23

Es dämpfet herbstlich sich
Der Sinne Reizesstreben;
In Lichtesoffenbarung mischen
Der Nebel dumpfe Schleier sich.
Ich selber schau in Raumesweiten
Des Herbstes Winterschlaf;
Der Sommer hat an mich
Sich selber hingegeben.

23

Pornirea simţurilor spre senzaţii
Treptat se estompează-n toamnă;
Nori denşi de ceaţă se-mpletesc
Într-a luminii revelaţie:
Al toamnei somnolent impuls iernatic
Eu îl contemplu-n depărtări de spaţiu.
Vara pe sine însăşi
Mie însumi mi s-a dăruit.

XXIV.

13. - 19. SEPTEMBER


XXIV.

13 - 19 SEPTEMBRIE

24

Sich selbst erschaffend stets,
Wird Seelensein sich selbst gewahr;
Der Weltengeist, er strebet fort
In Selbsterkenntnis neu belebt
Und schafft aus Seelenfinsternis
Des Selbstsinns Willensfrucht.

24

Necontenit creându-se pe sine însăşi
Fiinţa sufletului îşi dă de sine seama;
Spiritul  lumilor strădania îşi urmează
Revivifiat în a sa cunoaştere de sine
Şi din al sufletului întuneric plăsmuieşte
Rodul voinţei (al) simţului de sine.

XXV.

20. - 26. SEPTEMBER


XXV.

20 - 26 SEPTEMBRIE

25

Ich darf nun mir gehören
Und leuchtend breiten Innenlicht
In Raumes - und in Zeitenfinsternis.
Zum Schlafe drängt natürlich Wesen,
Der Seele Tiefen sollen wachen
Und wachend tragen Sonnengluten
In kalte Winterfluten.

25

Acuma pot să-mi aparţin deplin
Şi întunericul din spaţiu şi din timp
Pot iradia cu propria-mi lumină interioară.
Natura din fiinţă te-mbie către somn,
Sufletu-n ale sale adâncuri să vegheze
Şi astfel s-aducă a soarelui văpăi
Peste-ale iernii reci talazuri.

XXVI.

Michaeli - Stimmung
27. SEPTEMBER - 3. OKTOBER


XXVI.

Dispoziţie de Mihael
27 SEPTEMBRIE - 3 OCTOMBRIE

26

Natur, dein mütterliches Sein,
Ich trage es in meinem Willenswesen;
Und meines Willens Feuermacht,
Sie stählet meines Geistes Triebe,
Dass sie gebären Selbstgefühl
Zu tragen mich in mir.


26

Natură, fiinţarea ta maternă
În fiinţa vrerii mele eu o port;
Iară puterea de foc a vrerii mele
Impulsurile spiritului meu le oţeleşte
Ca ele sentimentul de sine* să îl nască
Pe mine-n mine însumi să mă port.

* eul superior


HERBSTTOAMNA
XXVII.

4. - 10. OKTOBER


XXVII.

4 - 10 OCTOMBRIE

27

In meines Wesens Tiefen dringen:
Erregt ein ahnungsvolles Sehnen,
Das ich mich selbstbetrachtend finde,
Als Sommersonnengabe, die als Keim
In Herbstesstimmung wärmend lebt
Als meiner Seele Kräftetrieb.

27

Pătrunderea-n adâncul propriei mele fiinţe
Trezeşte-n mine-un dor de presimţire plin
Pe care-l aflu a fi, cînd meditez asupră-mi,
Al soarelui de vară dar, care viază-n mine
Ca germen cald în dispoziţia de toamnă
Întraripând a sufletului forţe.

XXVIII.

11. - 17. OKTOBER


XXVIII.

11 - 17 OCTOMBRIE

28

Ich kann im Innern neu belebt
Erfühlen eignen Wesens Weiten
Und krafterfüllt Gedankenstrahlen
Aus Seelensonnenmacht
Den Lebensrätseln lösend spenden,
Erfüllung manchem Wunsche leihen,
Dem Hoffnung schon die Schwingen lähmte.

28

În interior din nou vivifiat,
Eu pot simţi întinderile proprie-mi fiinţe,
Şi din solara forţă a sufletului meu,
Plin de putere, raze de gândire
Pot dărui tainelor vieţii, dezlegîndu-le,
Plinire să aduc multor dorinţe
În care-ale speranţei aripi erau frânte.

XXIX.

18. - 24. OKTOBER


XXIX.

18 - 24 OCTOMBRIE

29

Sich selbst des Denkens Leuchten
Im Innern kraftvoll zu entfachen,
Erlebtes sinnvoll deutend
Aus Weltengeistes Kräftequell,
Ist mir nun Sommererbe,
Ist Herbstesruhe und auch Winterhoffnung.

29

Făcliile gândirii
Cu forţă-n interior să mi le-aprind
Şi cele vieţuite plin de sens să tălmăcesc
Din al spiritului cosmic izvor de forţe pur
Acum îmi este moştenirea verii,
E-a toamnei linişte, speranţă pentru iarnă.

XXX.

25. - 31. OKTOBER


XXX.

25 - 31 OCTOMBRIE

30

Es spriessen mir im Seelensonnenlicht
Des Denkens reife Früchte,
In Selbstbewusstseins Sicherheit
Verwandelt alles Fühlen sich.
Empfinden kann ich freudevoll
Des Herbstes Geisterwachen:
Der Winter wird in mir
Den Seelensommer wecken.

30

În lumina solară a sufletului meu răsar
Ale gândirii roade maturizate-acum,
Simţirea mea întreagă se preschimbă
În certitudine a conştienţei de sine.
Eu pot simţi, de bucurie plin,
Trezirea spiritului în răstimpul toamnei:
Iarna îmi va trezi lăuntric
A sufletului vară.

XXXI.

1. - 7. NOVEMBER


XXXI.

1 - 7 NOIEMBRIE

31

Das Licht aus Geistestiefen,
Nach aussen strebt es sonnenhaft:
Es wird zur Lebenswillenskraft
Und leuchtet in der Sinne Dumpfheit,
Um Kräfte zu entbinden,
Die Schaffensmächte aus Seelentrieben
Im Menschenwerke reifen lassen.

31

Din ale spiritului adâncimi lumina
Solar aspiră către exterior:
Devine forţă de voinţă-a vieţii
Ce din adâncul simţurilor luminează,
Ca să dezlege forţe
Ce creatoarele puteri din sufleteşti impulsuri
Le fac să se maturizeze în creaţie-omenească.

XXXII.

8. - 14. NOVEMBER


XXXII.

8 - 14 NOIEMBRIE

32

Ich fühle fruchtend eigne Kraft,
Sich stärkend mich der Welt verleihn;
Mein Eigenwesen fühl ich kraftend
Zur Klarheit sich zu wenden
Im Lebensschicksalsweben.

32

Simt propria-mi forţă cum rodeşte,
Fortifiată cum mă dăruieşte lumii;
Simt propria-mi fiinţă cum o cuprinde forţa
De-a dobândi suprema limpezire
Într-a destinului urzire-n viaţă.

XXXIII.

15. - 21. NOVEMBER


XXXIII.

15 - 21 NOIEMBRIE

33

So fühl ich erst die Welt,
Die ausser meiner Seele Miterleben
An sich nur frostig leeres Leben
Und ohne Macht sich offenbarend,
In Seelen sich von neuem schaffend,
In sich den Tod nur finden könnte.

33

Abia aşa acum simt universul
În suflete din nou creându-se;
Dar fără-a sufletului meu participare,
În sine, lumea-i viaţă îngheţată
Ce goală, fără vlagă se arată
Şi, în sine, doar moartea şi-ar putea afla.

XXXIV.

22. - 28. NOVEMBER


XXXIV.

22 - 28 NOIEMBRIE

34

Geheimnisvoll das Alt-Bevahrte
Mit neu erstandnem Eigensein
Im Innern sich belebend fühlen:
Es soll erweckend Weltenkräfte
In meines Lebens Aussenwerk ergiessen
Und werdend mich ins Dasein prägen.

34

Să simt revifiindu-se lăuntric
Tainic păstratul dar de-odinioară
Îngemănat cu sinea-mi nou născută:
Astfel forţele cosmice trezite
Să se reverse-n cele ce eu creez în viaţă
Şi, devenind, să mă imprime existenţei.

XXXV.

29. NOVEMBER - 5. DEZEMBER


XXXV.

29 NOIEMBRIE - 5 DECEMBRIE

35

Kann ich das Sein erkennen,
Dass es sich wiederfindet
Im Seelenschaffensdrange ?
Ich fühle, dass mir Macht verliehen
Das eigne Selbst dem Weltenselbst
Als Glied bescheiden einzuleben.

35

Pot oare existenţa s-o cunosc
Încât ea să se poată regăsi
În al sufletului creator impuls ?
Simt că această forţă mi-a fost dată
Ca propria-mi sine, sinei lumii eu
S-o integrez acum cu modestie.

XXXVI.

6. - 12. DEZEMBER


XXXVI.

6 - 12 DECEMBRIE

36

In meines Wesens Tiefen spricht
Zur Offenbarung drängend
Geheimnisvoll das Weltenwort:
Erfülle deiner Arbeit Ziele
Mit meinem Geisteslichte,
Zu opfern dich durch mich.


36

În ale fiinţei mele-adâncuri
Vrând să se reveleze, tainic
Grăieşte cosmicul cuvânt:
Cu-a spiritului meu lumină
Tu umple ţelurile muncii tale,
Prin mine spre a te jertfi pe tine.


WINTERIARNA
XXXVII.

13. - 19. DEZEMBER


XXXVII.

13 - 19 DECEMBRIE

37

Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb,
Dass leuchtend Seelenkeime
In Weltengründen wurzeln,
Und Gotteswort im Sinnesdunkel
Verklärend alles Sein durchtönt.

37

Aspiră fericitu-mi inimii imbold
În noaptea iernii cosmice lumina să o ducă,
Ca-n temelia lumilor să prindă rădăcini
Strălucitorii germeni sufleteşti
Ce-n bezna simţurilor Logosul divin
În existenţa-ntreagă, transfigurând-o, să răsune.

XXXVIII.

Weihe-Nacht-Stimmung
20. - 26. DEZEMBER


XXXVIII.

Dispoziţie de Crăciun
20 - 26 DECEMBRIE

38

Ich fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoss;
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heilige Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.

38

În ieslea sufletului meu copilul spirit
Îl simt acum ca dezlegat de vrajă;
Iar sfîntul lumilor cuvânt
A zămislit în a inimii lumină
Al speranţei rod ceresc
Ce creşte-n depărtări de cosmos jubilând
Din a fiinţei mele divină temelie.

XXXIX.

27. DEZEMBER - 2. JANUAR


XXXIX.

27 DECEMBRIE - 2 IANUARIE

39

An Geistesoffenbarung hingegeben
Gewinne ich des Weltenwesens Licht.
Gedankenkraft, sie wächst
Sich klärend mir mich selbst zu geben,
Und weckend löst sich mir
Aus Denkermacht das Selbstgefühl.

39

Când revelaţiei spiritului eu mă dărui
Lumina fiinţei lumilor o dobândesc.
Puterea gândurilor creşte limpezindu-se
Pe mine mie însumi să mă dea,
Şi, trezitor, din a gândirii forţă
Sentimentul de sine-mi se desprinde.

XL.

3. - 9. JANUAR


XL.

3 - 9 IANUARIE

40

Und bin ich in den Geistestiefen
Erfüllt in meinen Seelengründen
Aus Herzens Liebewelten
Der Eigenheiten leerer Wahn
Sich mit des Weltenwortes Feuerkraft.

40

Când în adâncurile spiritului eu mă aflu
Se umple-n temelia sufletului meu
Din lumile iubirii-n-al inimii străfund
Deşertăciunea particularismelor din mine
Cu forţele de foc din cosmicul cuvânt.

XLI.

10. - 16. JANUAR


XLI.

10 - 16 IANUARIE

41

Der Seele Schaffensmacht,
Sie strebet aus dem Herzensgrunde,
Im Menschenleben Götterkräfte
Zu rechtem Wirken zu entflammen,
Sich selber zu gestalten
In Menschenliebe und im Menschenwerke.

41

A sufletului forţă creatoare
Din temelia inimii aspiră
Să-nflăcăreze forţele divine
În viaţa omului către acţiune justă,
Pe sine însăşi să se plăsmuiască
Prin chiar a omului iubire şi lucrare.

XLII.

17. - 23. JANUAR


XLII.

17 - 23 IANUARIE

42

Es ist in diesem Winterdunkel
Die Offenbarung eigner Kraft
Der Seele starker Trieb,
In Finsternisse sie zu lenken
Und ahnend vorzufühlen,
Durch Herzenwärme Sinnesoffenbarung.

42

În întunericul adânc al iernii
A propriilor forţe revelare
E-al sufletului viguros impuls,
De-a le ghida prin întuneric
Şi, presimţind, de a simţi-n adâncul cald
Din inimă a simţurilor revelare.

XLIII.

24. - 30. JANUAR


XLIII.

24 - 30 IANUARIE

43

In winterlichen Tiefen
Erwarmt des Geistes wahres Sein;
Es gibt dem Weltenscheine
Durch Herzenskräfte Daseinsmächte;
Der Weltenkälte trotzt erstarkend
Das Seelenfeuer im Menscheninnern.

43

În adâncurile iernii se-ncălzeşte,
Trezindu-se la adevărata fiinţare, spiritul;
Căldura lui, prin forţa inimii, conferă
Puteri de viaţă aparenţei lumii;
Iar focul intensificat al sufletului omenesc
Se-mpotriveşte cosmicului frig.

XLIV.

31. JANUAR - 6. FEBRUAR


XLIV.

31 IANUARIE - 6 FEBRUARIE

44

Ergreifend neue Sinnesreize
Erfüllet Seelenklarheit,
Eingedenk vollzogner Geistgeburt,
Verwirrend sprossend Weltenwerden
Mit meines Denkens Schöpferwillen.

44

Asimilînd impresii senzoriale noi,
Şi-a sa trezire spirituală amintindu-şi,
A sufletului meu limpiditate umple
Buimăcitoarea germinare-a devenirii lumii
Cu a gândirii mele voinţă creatoare.

XLV.

7. - 13. FEBRUAR


XLV.

7 - 13 FEBRUARIE

45

Er festigt sich Gedankenmacht
Im Bunde mit der Geistgeburt,
Sie hellt der Sinne dumpfe Reize
Zur vollen Klarheit auf.
Wenn Seelenfülle
Sich mit dem Weltenwerden einen will,
Muss Sinnesoffenbarung
Des Denkens Licht empfangen.

45

Puterea gândirii se fortifiază
În comuniune cu a sufletului zămislire,
Ea limpezeşte impresii obscure senzoriale
Pîn-la a lor deplină claritate.
Când sufletu-mplinit în sine însuşi
Cu devenirea lumii să se unească tinde
Trebuie ca a simţurilor revelaţie
Luminile gândirii să primească.

XLVI.

14. - 20. FEBRUAR


XLVI.

14 - 20 FEBRUARIE

46

Die Welt, sie drohet zu betäuben
Der Seele eingeborene Kraft;
Nun trete du, Erinnerung,
Aus Geistestiefen leuchtend auf
Und stärke mir das Schauen,
Das nur durch Willenskräfte
Sich selbst erhalten kann.

46

Puterea înnăscută a sufletului meu
O ameninţă lumea s-amuţească;
Acum intră tu în acţiune, amintire,
Străluminând din spirituale-adâncuri,
Spre a-mi fortifia privirea
Care numai prin forţele voinţei
Pe sine poate-acum să se menţină.

XLVII.

21. - 27. FEBRUAR


XLVII.

21 - 27 FEBRUARIE

47

Es will erstehen aus dem Weltenschosse,
Den Sinnenschein erquickend, Werdelust.
Sie finde meines Denkens Kraft
Gerüstet durch die Gotteskräfte,
Die kräftig mir im Innern leben.

47

Din sânul universului vrea să învie
Impulsul devenirii-înviorînd a simţurilor aparenţă.
El, puterea gândirii să-mi găsească
Fortifiată de divine forţe,
Care intens viază în lăuntru-mi.

XLVIII.

28. FEBRUAR - 6. MÄRZ


XLVIII.

28 FEBRUARIE - 6 MARTIE

48

Im Lichte, das aus Weltenhöhen
Der Seele machtvoll fliessen will,
Erscheine, lösend Seelenrätsel,
Des Weltendenkens Sicherheit,
Versammelnd seiner Strahlen Macht,
Im Menschenherzen Liebe weckend.

48

În lumina care din ale lumilor înalturi
Vrea cu putere-acum să se reverse-n suflet,
În ea s-apară certitudinea gândirii cosmice,
Adânci taine-ale sufletului să dezlege
Şi, concentrând a forţelor ei raze,
În inimi omeneşti iubire să trezească.

XLIX.

7. - 13. MARZ


XLIX.

7 - 13 MARTIE

49

Ich fühle Kraft des Weltenseins:
So spricht Gedankenklarheit,
Gedenkend eignen Geistes Wachsen
In finstern Weltennächten,
Und neigt dem nahen Weltentage
Des Innern Hoffnungsstrahlen.

49

Eu forţa existenţei lumilor o simt:
Aşa grăieşte limpedea gândire,
Când şi-aminteşte-a spiritului propriu creştere
Din ale lumilor întunecate nopţi,
Şi-nalţă către ziua cosmică ce vine
Lăuntricele raze-ale speranţei.

L.

14. - 20. MARZ


L.

14 - 20 MARTIE

50

Es spricht zum Menschen-Ich,
Sich machtvoll offenbarend
Und seines Wesens Kräfte lösend,
Des Weltendaseins Werdelust:
In dich mein Leben tragend
Aus seinem Zauberbanne,
Erreiche ich mein wahres Ziel.


50

Impulsul devenirii al existenţei lumii
Eului omenesc el îi grăieşte-acum
Descătuşându-i propriile forţe,
Puternic revelându-i-se:
Întreţesându-mi viaţa ‒ de vrajă
Desferecată-acum ‒ cu viaţa ta,
Eu îmi ating adevăratul ţel.


FRÜHLINGPRIMAVARA
LI.

21. - 27. MARZ


LI.

21 - 27 MARTIE

51

Ins Innre des Menschenwesens
Ergiesst der Sinne Reichtum sich,
Es findet sich der Weltengeist
Im Spiegelbild des Menschenauges,
Das seine Kraft aus ihm
Sich neu erschaffen muss.

51

A simţurilor bogăţie se revarsă
Într-al fiinţei omului lăuntru,
Al cosmosului spirit se găseşte
În oglindirea lui din ochiul omului,
Iar forţa sa din acest ochi
Va trebui să şi-o redobândească.

LII.

28. MARZ - 4. APRIL


LII.

28 MARTIE - 4 APRILIE

52

Wenn aus den Seelentiefen
Der Geist sich wendet zu dem Weltensein,
Und Schönheit quillt aus Raumesweiten,
Dann zieht aus Himmelsfernen
Des Lebens Kraft in Menschenleiber
Und einet, machtvoll wirkend,
Des Geistes Wesen mit dem Menschensein.52

Când spiritul din adâncimi de suflet
Spre-a cosmosului existenţă se îndreaptă,
Şi frumuseţea izvorăşte din ale spaţiului întinderi,
Atunci din depărtările cereşti coboară
A vieţii forţă-n trupurile omeneşti
Şi, puternic acţionând, uneşte
A spiritului fiinţă cu a omului fiinţare.