Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

FIZIOLOGIE OCULTĂ

GA 128


Ciclu de opt conferinţe ţinute la Praga în perioada 20–28 martie 1911

Traducere din limba germană
Ludovic Demetrovici (conf. I–III)
Petre Papacostea (conf. IV–VIII)

Titlul original: EINE OKKULTE PHYSIOLOGIE, GA 128

Traducerea s-a făcut după textul german, ediţia 1927,
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum, Dornach
şi apare sub egida Societăţii Antroposofice din România


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română
sunt rezervate Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2001COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactori: LILIANA KIPPER, DANIELA DUMITRIU
Culegere computerizată: SANDOR SZILAGYI, LEMONIŢA CHIRIAC, BOGDAN MUSCALU
Concepţia grafică a copertei: VENIAMIN & VENIAMIN


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com


ISBN 973-8240-15-8


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

Cu excepţionalul spirit de sinteză care şi-a pus pecetea pe expunerea oricărui domeniu pe care l-a abordat, Rudolf Steiner dezvăluie, în ciclul de conferinţe Fiziologie ocultă, ierarhia sistemelor de forţe suprasensibile care fac din organismul uman, microcosmos, o imagine a macrocosmosului. Acest microcosmos este dinamizat de Eul individual, în aşa fel încât el să poată fi cu adevărat purtătorul grandioasei evoluţii a fiinţei umane spre idealul său stabilit de nivelul suprem al lumii spirituale, acela al dezvoltării unei fiinţe cu adevărat libere.

Interpretând cu mijloacele ştiinţei spiritului datele furnizate de ştiinţa materialistă, exterioară, ciclul de conferinţe se ridică, în ultimele sale pagini, la o viziune sublimă privind evoluţia planetei şi a omului la sfărşitul perioadei Pământului actual.

Fiziologie ocultă se constituie totodată ca bază importantă de cunoaştere spirituală pentru cine doreşte să aprofundeze medicina antroposofică, adică înţelegerea spirituală a fenomenologiei patologicului şi a practicilor terapeutice specifice acestei medicine precum şi unele aspecte fiziologice legate de stările de meditaţie care conduc la iniţiere.

biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Conferinţa IPraga, 20 martie 1911 — Entitatea umană

Conferinţa a II-aPraga, 21 martie 1911 — Dualitatea umană

Conferinţa a III-a —  Praga, 22 martie 1911 — Coacţionarea dualităţii umane

Conferinţa a IV-aPraga, 23 martie 1911 — Sistemul cosmic intern al omului

Conferinţa a V-aPraga, 24 martie 1911 — Sistemele de forţe suprasensibile

Conferinţa a VI-aPraga, 26 martie 1911 — Sângele ca expresie şi unealtă a Eului uman

Conferinţa a VII-aPraga, 27 martie 1911 — Viaţa conştientă a omului

Conferinţa a VIII-aPraga, 28 martie 1911 — Forma umană şi articularea forţelor