Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ENTITĂŢILE SPIRITUALE ÎN CORPURILE CEREŞTI
ŞI ÎN REGNURILE NATURALE

GA 136


Ciclu de zece conferinţe ţinut la Helsingfors (Helsinki)
în perioasa 3–14 aprilie 1912
şi o conferinţă publică ţinută la Helsingfors la 12 aprilie 1912

Traducere din limba germană:
VICTOR OPRESCU
Revizia textului:
biolog dr. PETRE PAPACOSTEA

Titlul original : DIE GEISTIGEN WESENHEITEN IN DEN
HIMMELSKÖRPERN UND NATURREICHEN

Nr.curent în bibliografia generală GA 136

Traducerea din limba germană s-a făcut după ediţia din 1984
Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz
şi apare sub egida Societăţii Antroposofice din România© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2001COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: LILIANA KIPPER
Concepţia grafică a copertei: VENIAMIN & VENIAMIN


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57


ISBN 973-8240-17-4


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

Textele cuprinse în acest volum alcătuiesc un material de studiu de bază pentru toţi cei care presimt că, dincolo de bogăţia inepuizabilă a structurilor, fenomenelor şi proceselor lumii materiale, se ascunde o lume de mare subtilitate, lumea „tuturor celor nevăzute“, cum o numeşte Crezul creştin ortodox. Este lumea forţelor creatoare şi dinamizatoare a celor nouă categorii de entităţi care alcătuiesc cele trei Ierarhii spirituale interpuse între om şi Sfânta Treime. Lor li se adaugă şi aşa-zisii descendenţi ai acestora, precum şi entităţile retrograde sau decăzute, luciferice, ispititorii care diversifică la nesfârsit căile oamenilor în căutarea Raiului pierdut.

Rudolf Steiner surprinde şi expune, în spiritul care-i este caracteristic, fondul problemelor, legăturile lumii Ierarhiilor spirituale cu lumea corpurilor cereşti şi rolul lor în structurarea şi evoluţia celor patru regnuri existente pe Terra. Totodată, autorul descrie şi metodele iniţierii moderne accesibile oricărui om actual, bazat pe forţele interioare proprii.

O lectură deosebit de instructivă şi fascinantă!

biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Cuvânt introductiv. Răspuns la urările de bun venit adresate auditoriuluiHelsingfors, 3 aprilie 1912

Conferinţa IHelsingfors, 3 aprilie 1912 — Calea care conduce la perceperea fiinţelor elementare în corpul eteric al Pământului; albastrul cerului, verdele pădurii; albul zăpezii trezesc simţăminte morale: cucernicie, întelegere, pricepere pentru materie. În sunet şi în octava sa trăim consonanţa dorinţei şi a ratiunii. Dincolo de metale, privirea ocultă găseşte entităţi cu contururi precise: fiinţele elementare ale Pământului; în ploaia care cade şi în ceaţa care urcă, entităţi în continuă schimbare: fiinţele elementare ale apei; ele scot, primăvara, plantele din pământ.

Conferinţa a II-aHelsingfors, 4 aprilie 1912 — Fiinţele elementare ale aerului apar ca lumini ce se aprind brusc, ca fulgerul; ele trăiesc în veştejire, asigură coacerea. Fiinţele elementare ale focului sunt păzitorii germenilor. Corpul astral al Pământului este vieţuit de omul adormit; în el trăiesc Spiritele mişcărilor de revoluţie care determină aparitia anotimpurilor; ele mişcă Pământul în jurul axei sale, determinând succesiunea zi-noapte. Omul nu trebuie să-şi piardă conştienţa şi conştiinţa în cursul formării sale oculte; atunci el se poate trezi în Eul său, vede Soarele şi în timpul mişcării lui din timpul nopţii. Lumea Spiritelor elementare se exprimă în forţele naturale, aceea a Spiritelor timpurilor de revoluţie în legile naturale, aceea a Spiritului planetar în sensul naturii.

Conferinţa a III-a —  Helsingfors, 5 aprilie 1912 — Omul are o viaţă interioară; Îngerii trăiesc în adevărul absolut: ceea ce percep ei este revelarea naturii proprii în lumea exterioară; în locul vieţii interioare ei trăiesc o umplere cu spirit; ei sunt conducătorii oamenilor individuali. Conducători ai popoarelor sunt Arhanghelii, iar ai epocilor Archaii: descendenţii lor sunt Spiritele naturii Pământului, cei ai Arhanghelilor Spiritele naturii apei, cei ai Îngerilor Spiritele aerului. Dacă omul săvârşeşte fapte de iubire, el se îmbogăţeşte, nu sărăceşte; acest lucru este sugerat prin imaginea unui pahar cu apă, care atunci când îl golim se umple cu şi mai multă apă. Pregătirea pentru depăşirea vieţii interioare obişnuite; în acest sens este utilă matematica.

Conferinţa a IV-aHelsingfors, 6 aprilie 1912 — Pe prima treaptă a clarviziunii omul foloseşte corpul astral; ccea ce percepe aici îşi poate aminti; pe treapta a doua foloseşte corpul eteric; atunci el introduce clarvederea în starea de conştienţă obişnuită şi recunoaşte entităţile celei de a doua Ierarhii: Exusiai, Dynamis, Kyriotetes. El se simte cufundat în celelalte fiinţe. În starea de conştienţă obişnuită, aceasta corespunde milei, iubirii. Revelarea fiinţei entităţilor Ierarhiei a doua rămâne ceva independent, iar în interior este produsă viaţa, percepută ca sunet spiritual, muzica sferelor. Exusiai sunt dătători de formă pentru tot ce este viu; în transformările de formă se revelează Dynamis. În forma fizionomiei, a frunzei şi a florii, omul recunoaşte Kyriotetes. Entităţile Ierarhiei a doua au drept descendenţi sufletele-grup ale plantelor şi ale animalelor.

Conferinţa a V-aHelsingfors, 7 aprilie 1912 — Pe treapta a treia de clarvedere noi ne unim cu fiinţa pe care o contemplăm; atunci percepem entităţile primei Ierarhii: Tronurile, Heruvimii şi Serafimii. Viaţa lor interioară constă în crearea altor fiinţe. Descendenţii lor sunt Spiritele timpurilor de revoluţie. Entităţile superioare au Exusiai ca mădular inferior, apoi Dynamis, Kiriotetes, Tronuri, Heruvimi, Serafimi. Ele privesc spre Sfânta Treime: Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Forma exterioară a unui Spirit al formei este o planetă; dincolo de acesta se află Spiritele mişcării, ale înţelepciunii, ale voinţei, Heruvimii, Serafimii. În fenomenele meteorologice acţionează Dynamis; în conştienţa planetelor sunt Kyriotetes; Tronurile reglează mişcarea prin spaţiu a planetei; Heruvimii armonizează aceste mişcări; Serafimii coordonează diferitele sisteme planetare. Treimea supremă acţionează în Cosmos, în diferitele sisteme planetare, ca învelişuri.

Conferinţa a VI-aHelsingfors, 8 aprilie 1912 — Spiritele luciferice se străduiesc să dezvolte o viaţă interioară independentă, proprie; prin aceasta devin spirite ale neadevărului. În loc să se umple cu Ierarhiile superioare, ele se separă de acestea. O planetă este ceea ce umple cu substanţă eterică întregul spaţiu delimitat de orbita aparentă, eliptică. Spiritele formei care domină sfera eterică a unei planete acţionează din Soare. Împotriva acestora acţionează din afară Spiritele luciferice ale entităţilor, Exusiai; prin aceasta se produce o invaginare: planeta fizică. Pământul nostru ese în realitate o spărtură în spaţiul cosmic. Materia este formă spartă. Serafimii şi Heruvimii sunt purtătorii luminii Soarelui; împotriva lor acţionează Spiritele luciferice, aruncând lumina înapoi. Pentru prima oară acest lucru a fost consemnat de Zarathustra; el numeşte Spiritul solar Ahura Mazdao, Spiritele rebele ale întunericului Angramainyu.

Conferinţa a VII-aHelsingfors, 10 aprilie 1912 — Entităţile spirituale, de la Serafimi până la Spiritele înţeleciunii, domină dezvoltarea Soarelui, a stelelor fixe; sfera de influenţă a planetelor coboară până la Spiritele formei, iar până la sfera lunară coboară influenţa Îngerilor. Corpul astral străbate creierul şi splina, corpul eteric ficatul, Eul sistemului sangvin. Lunile sunt cadavrul sistemului planetar, planetele corpul fizic viu, aşa cum sunt animalele pe Pământ; steaua fixă, Soarele, face, din punct de vedere ocult, aceeaşi impresie ca şi corpurile eterice ale plantelor; în el se află corpul eteric al sistemului planetar, care ajunge până la marginea extremă a acestuia. În entităţile spirituale ale planetelor se găseşte şi corpul astral. Forţele nocive ale entităţilor luciferice sunt adunate de comete, care în cele mai multe cazuri se formează din nou la intrarea în sistemul planetar şi dispar când pornesc mai departe în afara dimensiunilor spaţiale. În comete acţionează Serafimii şi Heruvimii.

Conferinţa a VIII-aHelsingfors, 11 aprilie 1912 — Cel ce parcurge evoluţia ocultă trebuie să înveţe să privească lumea cu modul de percepţie al Îngerilor. El nu vede nimic din corpurile fizice, dar mai păstrează o imagine-amintire a corpurilor cereşti; ele se prezintă ca ceva din trecut. Contemplând Luna el va fi transpus în stadiul vechii Luni; aceasta a devenit Pământ prin lucrarea Puterilor. Dacă privirea clarvăzătoare se îndreaptă spre planete, ea primeşte de asemenea o imagine-amintire. Când omul simte numai milă şi iubire, Soarele fizic a dispărut. El era văzut în Misteriile egiptene la miezul nopţii: se ajunge în starea de vechiul Soare al Pământului. Tezaurul Nibelungilor este în realitate un talisman din aur. Omul are în lumea fizică un Eu; Eul-grup al animalelor se află în plan astral, cel al plantelor în Devachan, cel al mineralelor în Devahanul superior. Primăvara, corpul astral al plantelor simte în lumea astrală o adormire, la veştejirea lor, toamna, o trezire. Dacă se sfarmă pietre, corpul astral al mineralelor resimte o senzatie de bunăstare în Devachan. Dacă se smulge o plantă cu rădăcina ei din sol, corpul astral al plantei resimte în lumea astrală o suferinţă.

Conferinţa a IX-aHelsingfors, 13 aprilie 1912 — Raţiunea este activă şi în regnul animal: viespile fabrică hârtie. Dinspre cele 6-7 planete actionează Eurile-grup ale animalelor asupra principalelor tipuri ale regnului animal; în producerea de specii acţionează cele 12 constelaţii zodiacale. Aceste Euri-grup sunt descendenţi ai Spiritelor mişcării (Tării) care au dat, pe vechea Lună, corpul astral omului. Spiritele luciferice care le corespund produc speciaţia în neamul omenesc dinspre planete, având drept consecinţă apariţia principalelor rase. Spiritele mişcării inspiră dinspre planete marile impulsuri spirituale, de exemplu, dinspre Mercur ocult budismul; din această cauză H.P. Blavatsky spune: Buddha = Mercur. Asupra corpului fizic al plantelor acţionează dinspre planete descendenţii Puterilor; ei determină inserţiile în spirală ale frunzelor pe tulpină. În direcţia tulpinii acţionează Eurile-grup ale plantelor de pe Soare; ele sunt descendenţi ai Domniilor. Spiritele timpurilor de revoluţie leagă principiul mişcării cu principiul tulpinal: principiul spiral în staminele dispuse în spirală şi principiul tulpinal în pistil. În timpul vechiului Soare, Domniile au dat omului corpul eterie; acum ele acţionează din Soare pe verticala plantei. Cei şapte Rishi au reprodus amintirile legate de cele şapte mari culturi ale Atlantidei, dar deasupra acestora se află Vichvakarman. Zarathustra numea acest Spirit al înţelepciunii Ahura Mazdao, egiptenii Osiris, care a fost îmbucătăţit de Typhon şi pe care omul nu-l întâlneşte decât după moarte. În cea de a patra epocă de cultură postatlanteană Christos a fost inspirat direct, timp de trei ani, de acest Spirit solar al înţelepciunii; el este Spiritul unificator al culturii pământeşti. Occidentul a primit acest impuls-Christos din Orient.

Conferinţa a X-aHelsingfors, 14 aprilie 1912 — Formele cristaline ale regnului mineral trebuie atribuite modului de acţiune al Spiritelor formei (Puteri) sau al descendenţilor lor; elementul eteric provine de la Spiritele mişcării (Tării), din planete şi-şi creează substanţele: din Saturn plumbul, din Jupiter staniul, din Marte fierul, din Venus ocultă cuprul, din Mercur ocult mercurul (argintul viu). Astralul mineralului vine de la Domnii sau de la descendenţii acestora din Soare. Spiritele luciferice ale înţelepciunii revarsă din Soare elementul eteric şi produc aurul, iar echilibrul este restabilit prin curenţi eterici de pe Lună, care produc argintul. Spiritele înţelepciunii trăiesc în stelele fixe; lumina fizică a acestora vine de la Spiritele luciferice ale înţelepciunii. Eurile-grup ale mineralelor acţionează din afara sistemului planetar prin Tronuri sau descendenţii lor; dacă devin luciferice, ele apar în meteoriţi şi în comete; în cursul traversării sistemului planetar ele atrag materie minerală, care îşi are obârşia tot în Tronuri. Mai de mult Saturn prezenta o coadă care s-a adunat mai târziu într-un inel închis; el este asemănător cu coada unei planete. Uranus şi Neptun sunt planete care au fost captate mult mai târziu de sistemul nostru solar. Prin entităţile luciferice de pe treapta Tronurilor, cometa obţine o natură minerală. Spiritele formei (Puterile) au creat Eul-grup al omului, diferenţiat apoi de celelalte entităţi ale diferitelor Ierarhii. Iahve este reflectarea lui Christos dinspre Lună. Şi pentru H.P. Blavatsky Iahve este un zeu lunar, iar Lucifer adversarul său. Christos este adevăratul Lucifer. Astfel de abordări ale lumilor cereşti trebuie să devină o sursă de forţă morală, care promovează armonie şi pace pe Pământ.

OCULTISMUL ŞI INIŢIEREA conferinţă publică, Helsingfors, 12 aprilie 1912 — Viaţa de după moarte, reîncarnare şi destin. Recunoaştem numai lucrurile la a căror creaţie putem participa. Viaţa noastră de zi este un proces distructiv care este reechilibrat în mod creator noaptea. Mila şi iubirea ne permit să pătrundem în ceea ce ne este străin, iar din interior conştiinţa vorbeşte dintr-o lume superioară. Pregătirea prin meditaţie şi concentrare în vederea obţinerii de cunoştinţe superioare conduce mai întâi la trăirea de imagini pe care le-a creat omul; în felul acesta el participă la un proces creator. Inspiraţia este o stare superioară. În vremuri mai vechi, pregătirea se făcea sub conducerea unui guru, care în prezent trebuie înlocuit prin hotărârea plină de energie a voinţei omului însuşi. Cultura prezentului nu mai suportă referirea la adepţi. H.P. Blavatsky se referă la guru.

Notele ediţiei germane


NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Expresia germană Geister der Umlaufszeiten se referă la Spiritele mişcărilor de revoluţie, incluzând toate mişcările în jurul unei axe (mişcarea de rotaţie) sau ale unui centru (parcurgerea unei orbite planetare). Este vorba de spiritele a căror activitate determină alternanţe sau succesiuni de etape regulate, cum sunt ziua-noaptea, anotimpurile, dar şi fenomene fizice şi biologice succesive, regulate sau ciclice, legate de primele: îngheţ-dezgheţ, germinare-răsărire-creştere-înflorire-coacerea seminţelor ş.a.m.d., pe scurt, toate activităţile care, exterior, se exprimă prin manifestări regulate care se oglindesc în aşa-numitele legi naturale sau legi ştiinţifice.

În textele antroposofice publicate de Editura Univers Enciclopedic se face distincţia între două noţiuni exprimate prin cuvinte care în limba română au forme foarte asemănătoare, dar care în germană sunt diferite şi au conţinuturi net deosebite; este vorba de:

Conştiinţă (Gewissen) = fundament moral care determină atitudinile omului faţă de diferite probleme, atât în cadrul relaţiilor cu lumile superioare cât si cu semenii săi.

Conştienţă (Bewusstsein) = nivelul de reflectare a realităţilor pe diferite trepte, corespunzător cu gradul de evoluţie al indivizilor umani. Semnalăm faptul că în traducerile din limba franceză adeseori aceste noţiuni sunt confundate, deoarece francezii folosesc în ambele cazuri acelaşi cuvânt, conscience.