Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

NOUA SPIRITUALITATE
ŞI TRĂIREA LUI HRISTOS

GA 200; GA 182Traducere din limba germană
Petre Papacostea


Această carte reuneşte un ciclu de şapte conferinţe ţinute la Dornach între 17 şi 31 octombrie 1920,
apărute sub titlul
DIE NEUE GEISTIGKEIT UND DAS CHRISTUS-ERLEBNIS DES ZWANZIGSTEN JAHRUNDERTS,
Verlag der Rudolf Steiner – Nachlassverwaltung, Dornach/Schweiz, 1970, GA 200,

precum şi două conferinţe de sine stătătoare ţinute la Zürich la 9 şi 16 octombrie 1918
(WAS TUT DER ENGEL IN UNSEREM ASTRALLEIB?; WIE FINDE ICH DEN CHRISTUS?),
apărute în 1975, Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz, GA 182


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2001COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: Dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactori: LILIANA KIPPER, DANIELA DUMITRIU
Concepţia grafică a copertei: VENIAMIN & VENIAMIN


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector II, București


ISBN 973-8240-02-6


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

După încheierea epocii greco-romane, a patra din evoluţia omenirii, a cărei caracteristică a constat în dezvoltarea sufletului raţiunii, începând cu secolul al XV-lea a început epoca actuală, care va continua până la jumătatea mileniului al patrulea, în care evoluţia omenirii va desăvârşi dezvoltarea sufletului conştienţei.

În conferinţele cuprinse în acest volum, Rudolf Steiner analizează stadiul a trei curente culturale rezultate din decăderea Imperiului roman: viaţa spirituală decadentă caracteristică culturii orientale, dezvoltarea gândirii adecvate vieţii economice în vest, găndirea logic-dialectic-juridică din zona intermediară. „Am ajuns, spune autorul, la momentul în care în întreaga umanitate trebuie să se răspândească o înţelegere egală pentru cele trei domenii.“

Acest lucru nu este posibil decăt printr-o implicare conştientă, activă a cât mai multor oameni la evenimentele unei evoluţii la care participă în egală măsură ei şi ierarhiile spirituale superioare omului. În acest context, este prezentată importanţa înţelegerii actuale a Misteriului de pe Golgota, care va însoţi reîntâlnirea unui număr mereu crescănd de oameni cu Hristos, în lumea suprasensibilă, începând chiar din a doua parte a secolului al XX-lea.

biolog dr. Petre Papacostea
CUPRINS

Treptele adevărului(biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

CONFERINȚA IDornach, 17 octombrie 1920 — Puncte pregnante ale istoriei mondiale; abordare simptomatică a istoriei. Disputa dintre filosoful francez Alkuin şi un gânditor grec asupra esenţei morţii în jurul anului 800 d.Hr. Influenţele vieţii spirituale orientale asupra centrului şi vestului. Platonicism şi aristotelism. Cultura estului: viaţă spirituală decadentă; cultura vestului: gândire adecvată pentru viaţa economică; centrul: gândire logic-dialectic-juridică care se ocupă cu ceea ce trăieşte omul între naştere şi moarte şi este aptă a organiza domeniul statal-juridic; cultura Eului. „Am ajuns în acel punct al evoluţiei umane în care asupra întregii umanităţi trebuie să se extindă o înţelegere egală a celor trei domenii.“ Necesitatea dezvoltării universităţii libere şi fundarea uniunii şcolare universale.

CONFERINȚA a II-aDornach, 22 octombrie 1920 — Dezvoltarea conştienţei Eului cu începere din secolul al XV-lea. Tripartiţia în decursul istoriei. Fiinţele elementare care acţionează împotriva ideii tripartiţiei în vest şi în est.

CONFERINȚA a III-aDornach, 23 octombrie 1920 — Dezvoltarea a trei curente din romanitatea în declin. Omul centrului între est şi vest. Economie nouă, jurisprudenţă în repaus, viaţa spirituală încheiată.

CONFERINȚA a IV-aDornach, 24 octombrie 1920Scrisorile estetice ale lui Schiller şi „basmul“ lui Goethe în legătură cu antroposofia şi tripartiţia.

CONFERINȚA a V-aDornach, 29 octombrie 1920 — Transformarea structurii sufletului omenirii începând cu secolul al XV-lea. Scăderea intensitătii cunoaşterii. Apariţia intelectualismului şi dezvoltarea libertăţii umane. Forţa intelectuală a omului şi nostatgia cunoaşterii.

CONFERINȚA a VI-aDornach, 30 octombrie 1920 — Dezvoltarea intuirii lui Hristos, de la gnosă până în prezent. Interzicerea de către Biserică a citirii evangheliilor. Calea imaginaţiunilor. Reapariţia lui Hristos.

CONFERINȚA a VII-aDornach, 31 octombrie 1920 — Lupta spirituală viitoare, între est şi vest. Trăirea lui Hristos în secolul al XX-lea. Transformarea dispoziţiei sufleteşti a omenirii, începând din secolul al XV-lea.

CE FACE ÎNGERUL ÎN CORPUL NOSTRU ASTRAL?Zürich, 9 octombrie 1918 — Acţiunea ierarhiilor în om şi acţiunile opuse ale lui Lucifer şi Ahriman

CUM ÎL GĂSESC PE HRISTOS?Zürich, 16 octombrie 1918 — Situaţia umanităţii în vremea Misteriului de pe Golgota. Tertulian. Anul 666. Impulsurile de la Gondishapur. Regăsirea lui Hristos

Note


DESENELE LA TABLĂ