Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CONDUCEREA SPIRITUALĂ A OMULUI ŞI A OMENIRII

Date spiritual-ştiinţifice despre evoluţia omenirii

GA 15Traducere după:
Rudolf Steiner
«Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit Geisteswissenschaftliche
Ergebnisse über die Menschheits-Entwickelung»
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1987
GA 15

Traducător: Delia Popescu
Lector: Petre Papacostea


© Toate drepturile asupra prezentei traduceri sunt rezervate
EDITURII TRIADE, Cluj-Napoca


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com

ISBN 973-8313-84-8

coperta cartiiCUPRINS

Cuvânt înainte 

Prima conferinţă  6 iunie 1911

A doua conferinţă 7 iunie 1911

A treia conferinţa ―  8 iunie 1911

Indicaţiile editorilor 

Registru de persoane 

Ediţia Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner