Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

DESPRE ENIGMELE SUFLETULUI

Antropologie și antroposofie
Max Dessoir despre antroposofie
Franz Bretano

GA 21


Traducere din limba germană de biolog Diana SĂLĂJANU


Nr. bibliografic 21
Rudolf Steiner, Von Seelenrätseln
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia, 1983


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
București 2010Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactori: MARIANA MÎRZEA
Coperta: SILVIU IORDACHE


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF
Despre enigmele sufletului / Rudolf Steiner ; trad. de Diana Sălăjanu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2010
ISBN 978-606-8162-20-1
ISBN 978-973-633-024-7

I. Papacostea, Petre (trad.)
141.133

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr.17, sector 1, București
Tel.: 021 317 88 38; Fax: 021 317 88 42
email: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 232 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com


ISBN 978-606-8162-20-1
ISBN 978-973-633-024-7

coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

Alcătuind cuprinsul acestei lucrări, Rudolf Steiner revelează „câteva din firele științifice care trebuie trasate pornind de la antroposofie la psihologie și la fiziologie”. Cunoașterea va trebui atunci să fie extinsă ținând cont de enigmaticele aspecte ale vieții sale interioare, privite din perspective multiple. În această carte, Rudolf Steiner prezintă pentru prima dată în scris aspectele semnificative ale configurării întreite a ființei omenești: corpul fizic, organismul sufletesc și configurația spirituală.
CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Cuvânt înainte

I. Antropologie şi antroposofie

II.  Max Dessoir despre antroposofie

III Franz Brentano

IV Extinderi formulate pe scurt ale conţinutului acestei scrieri

  1. Justificarea filosofică a antroposofiei
  2. Apariţia „limitelor cunoaşterii”
  3. Despre abstractismul noţiunilor
  4. O caracteristică importantă a percepţiei spirituale
  5. Despre baza reală a raportului intenţional
  6. Dependenţele fizice şi spirituale ale entităţii umane
  7. Disocierea făcută de Franz Brentano între sufletesc şi extra-sufletesc
  8. O obiecţie ridicată adesea împotriva antroposofiei
  9. Observaţie finală

Note