Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

EDUCAŢIA COPILULUI
DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ŞTIINŢEI SPIRITUALE

GA 34Traducere după:
Rudolf Steiner
ERZEIHUNG DES KINDES
VOM GESICHTPUNKTE DER GEISTESWISSENSCHAFT
tb 6580 Editura Rudolf Steiner, Dornach, Elveţia 1987

Originalul apărut în
„Lucifer-Gnosis“ (GA 34)

Traducător:
Sorin Ţigăreanu
©1994 Toate drepturile asupra prezentei traduceri sunt rezervate
Editurii TRIADE, Cluj-Napoca


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com

ISBN 973-96533-4-0

coperta cartiiCUPRINS

Educaţia copilului din punctul de vedere al ştiinţei spirituale 

Note

Privire de ansamblu asupra operelor lui Rudolf Steiner