Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ESOTERISMUL  CREŞTIN

PROPUNERE DE COSMOGONIE PSIHOLOGICĂ 

GA 94


După conferinţele ţinute la Paris în 1906 de Rudolf Steiner
şi transcrise de Édouard Schuré


Traducere: Maria IvănescuRudolf Steiner
L'Ésotérisme chrétien
Triades, Paris, 1957


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 1995Redactor: Cristina Muică
Control ştiinţific: Dr. Petre Papacostea
Coperta: VENIAMIN & VENIAMIN

Coperta reproduce: Hans Burgkmair, Ioan la Patmos

ISBN 973-96989-5-6coperta cartiiCUPRINS

Cuvânt înainte

Conferinţa I — Zămislirea Intelectului şi Misiunea Creştinismului — Paris, 25 mai 1906

Conferinţa a II-a — Misiunea Maniheismului — Paris, 26 mai 1906

Conferinţa a III-a —  Dumnezeu, Omul, Natura — Paris, 27 mai 1906

Conferinţa a IV-a — Involuţie şi evoluţie — Paris, 28 mai 1906

Conferinţa a V-a — Yoga orientală şi cea occidentală (partea I) — Paris, 29 mai 1906

Conferinţa a VI-a — Yoga orientală şi cea occidentală (partea a II a)  — Paris, 30 mai 1906

Conferinţa a VII-a — Evanghelia Sfântului Ioan  — Paris, 31 mai 1906

Conferinţa a VIII-a — Misterul creştin — Paris, 1 iunie 1906

Conferinţa a IX-a — Planul astral (partea I) — Paris, 2 iunie 1906

Conferinţa a X-a — Planul astral (partea a II-a) — Paris, 6 iunie 1906

Conferinţa a XI-a — Devakhan sau Cerul (partea I) — Paris, 7 iunie 1906

Conferinţa a XII-a — Devakhan (partea a II-a) — Paris, 8 iunie 1906

Conferinţa a XIII-a — Logosul şi Lumea — Paris, 9 iunie 1906

Conferinţa a XIV-a — Logosul şi Omul — Paris, 10 iunie 1906

Conferinţa a XV-a — Evoluţia Planetelor şi a Pământului — Paris, 11 iunie, 1906

Conferinţa a XVI-a — Cutremure, Vulcani şi Voinţă Umană — Paris, 12 iunie 1906

Conferinţa a XVII-a — Mântuirea şi Eliberarea  — Paris, 13 iunie 1906

Conferinţa a XVIII-a — Apocalipsa  — Paris, 14 iunie 1906