Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

IERARHIILE SPIRITUALE

ŞI REFLECTAREA LOR ÎN LUMEA FIZICĂ
ZODIAC, PLANETE, COSMOS

GA 110


Ciclu de zece conferinţe (Düsseldorf 12–18 aprilie 1909)
şi răspunsuri la întrebări (21 şi 22 aprilie 1909),
cu o Introducere în studiul ierarhiilor de R.S.Coroze


Traducere: Cristina Muică

Titlul original : Geistige Hierarchien und ihre Wiederspiegelung
in der physischen Welt. Tierkreis, Planeten, Kosmos.


Nr.curent în bibliografia generală GA 110


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
BucureștiRedactor: MARIA STANCIU
Control ştiințific: Dr. PETRE PAPACOSTEA
Coperta: VENIAMIN & VENIAMIN


Coperta reproduce: Imaginea alchimista a lumii, dupa Johann Daniel Mylius, 1618


ISBN 973-96989-2-1


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

Omul secolelor XIX şi XX, obişnuit să se bazeze numai pe gândirea lucidă, pe informaţii obţinute prin intermediul aparatelor tehnice, elaborând teorii şi ipoteze cu ajutorul unor concepte abstracte, a pierdut treptat sentimentul unui scop al vieţii. Ateismul şi materialismul sunt călăuzele spre marele gol interior ale cărui nume moderne sunt: singurătate şi angoasă.

Totuşi. omul nu este singur. Îngerii, Arhanghelii, Arheii şi celelalte Ierarhii spirituale continuă să lucreze pentru împlinirea voinţei divine. În ceea ce priveşte fiinţa umană, această lucrare constă în realizarea unui om capabil să primească în toată libertatea mesajul Iubirii universale adus de Christos pe Pământ.

Sistematizate în opera lui Dionisie Areopagitul, cunoştinţele despre cele nouă Ierarhii spirituale aflate între om şi Dumnezeu sunt reluate în cercetările de Ştiinţă spirituală ale lui Rudolf Steiner, care detaliază rolul pe care acestea l-au jucat şi îl joacă în evoluţia Universului şi a Omului.

Dr. Petre Papacostea
CUPRINS

Introducere în studiul ierarhiilor de R.S. Coroze

Conferinţa IDüsseldorf, 12 aprilie 1909, dimineaţa — Înţelepciunea originară transmisă omenirii. Budism şi creştinism. Aştrii în viziune materialistă şi în viziune ocultă. Ierarhia cerească

Conferinţa a II-aDüsseldorf, 12 aprilie 1909, seara — Focul, căldura şi lumina. Spiritele elementale şi legătura lor cu omul

Conferinţa a III-aDüsseldorf, 13 aprilie 1909, dimineaţa — Stările planetare succesive. Vechiul Saturn; evoluţia Spiritelor personalităţii. Vechiul Soare; Arhanghelii

Conferinţa a IV-aDüsseldorf, 13 aprilie 1909, seara — Dezvoltarea spirituală a omului. Forţele care au acţionat pe vechiul Saturn şi pe vechiul Soare. Heruvimii. Semnele zodiacale

Conferinţa a V-aDüsseldorf , 14 aprilie 1909 — Evoluţia stărilor planetare. Rolul Sfintei Treimi şi a entităţilor situate mai presus de om în apariţia Universului. Lupta din ceruri

Conferinţa a VI-aDüsseldorf, 15 aprilie 1909 — Rolul diverselor entităţi în evoluţia omenirii. Sistemul solar în Misterele lui Zoroastru. Aspectele spirituale ale sistemului lui Ptolemeu

Conferinţa a VII-aDüsseldorf, 16 aprilie 1909 — Principiile din care este alcătuit omul. Natura Îngerilor şi a Arhanghelilor. Intervenţia Spiritelor personalităţii, a Arhanghelilor şi a Îngerilor în evoluţia omenirii în timpurile vechi

Conferinţa a VIII-aDüsseldorf, 17 aprilie 1909 — Semnele zodiacale. Primele elemente ale corpului omenesc. Corespondenţa lor cu semnele Zodiacului

Conferinţa a IX-a Düsseldorf, 18 aprilie 1909, dimineaţa — Omul macrocosmic. Punctul şi circumferinţa. Karma planetelor. Conducătorii spirituali ai omenirii şi Karma popoarelor. Transformarea corpurilor omului

Conferinţa a X-aDüsseldorf, 18 aprilie 1909, seara — Locul omului în Cosmos. Rolul Ierarhiilor spirituale. Entităţile luciferice. Libertatea de acţiune a omului. Acţiunea lui Christos pe Pământ

Răspunsuri date de R. Steiner la întrebările cursanţilor