Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

GĀND UMAN, GĀND COSMIC

GA 151

MISTICA ĪN ZORII VIEŢII SPIRITUALE A
TIMPULUI NOSTRU ŞI LEGǍTURA EI CU
O CONCEPŢIE MODERNǍ DESPRE LUME

GA 7


Traducere: Diana Sălăjanu


Titlurile originale : Der menschliche und der kosmische Gedanke
Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens
und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung


Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz


© Toate drepturile pentru traducerea īn limba romānă sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 1997Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: LILIANA KIPPER
Concepţia grafică a copertei: VENIAMIN & VENIAMIN

Coperta reproduce: Rafael, Viziunea lui Ezechiel (1516)

ISBN 973-9243-49-5


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

„Sper să fi arătat īn scrierea mea că poţi să fii un adept fidel al concepţiei naturalist-ştiinţifice despre lume şi, totuşi, să cauţi căile spre suflet pe care umblă mistica just īnţeleasă. Merg chiar mai departe şi zic: Numai acela care cunoaşte spiritul īn sensul misticii veritabile poate să ajungă la o īnţelegere deplină a realităţilor din natură. Numai că nu avem voie să confundăm mistica veritabilă cu «misticismul» ce bāntuie īn unele capete confuze.“

RUDOLF STEINER
CUPRINS