Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

TREPTELE CUNOAŞTERII SUPERIOARE

GA 12


Traducere de FLORIN SECOȘAN


Rudolf Steiner,
Die Stufen der höheren Erkenntnis

Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Elveţia, 1993


Toate drepturile pentru traducerea în limba română
sunt rezervate Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
București 2011


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: MIHAELA TUDOR
Coperta: DIANA TATU

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF
Treptele cunoașterii superioare / Rudolf Steiner; trad.: Florin Secoșan - București: Univers Enciclopedic Gold, 2011

ISBN 978-606-8162-99-7

I. Secoșan, Florin (trad.)

141.333

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro

Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com

ISBN : 978-606-8162-99-7


coperta spate

COPERTA IV

Treptele cunoaşterii superioare conţine câteva dintre instrucţiunile esoterice timpurii ale lui Steiner, dezvăluind felul în care el a devenit un pionier al dezvoltării interioare moderne şi al activităţii spirituale. Cititorul este condus cu multă grijă de la „modul material de cunoaştere” obişnuit, bazat pe simţuri, către nivelurile superioare ale cunoaşterii, pe care autorul le numeşte Imaginaţie, Inspiraţie şi Intuiție.

Acest compendiu vine în sprijinul celor care doresc să abordeze antroposofia din perspectiva unei căi de cunoaştere, în special cei care au studiat deja Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?

CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Prefaţă (Maria Steiner)

Din Prefaţa la ediţia a cincea a cărţii Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?

Treptele cunoaşterii superioare

Imaginația

Inspiraţia

Inspiraţie şi intuiţie

Din Postfaţa Mariei Steiner

Note