Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ŞTIINŢA OCULTĂ

GA 13Traducere de biolog dr. PETRE PAPACOSTEA


Lucrarea a fost tradusă după ediţia în limba germană
Rudolf Steiner
Die Geheimwissenschaft im Umriss
Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz, 1977

Nr.curent în bibliografia generală GA 13


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2003COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: LILIANA KIPPER
Concepţia grafică a copertei: VENIAMIN & VENIAMIN


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57


ISBN 973-637-012-7


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

După lectura Teosofiei lui Rudolf Steiner care dă o imagine completă a alcătuirii fiinţei umane, bază a antropologiei antroposofice, Ştiinţa ocultă oferă prilejul unei adânciri a cunoaşterii însuşite, prin integrarea lor într-un tablou grandios al evoluţiei umanităţii. Prezentarea coerentă a etapelor evolutive ale Pământului, în paralel cu evoluţia treptată a fiinţei umane, se constituie într-un fundament solid pentru înţelegerea modernă a tuturor problemelor legate de istoria trecută a umanităţii şi de perspectivele evoluţiei actuale şi viitoare.

biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

Observaţii preliminare la prima ediţie

Observaţii preliminare la ediţia a IV-a

Introducere la ediţiile a VII-a–a XVI-a

Introducere la ediţiile a XVI-a–a XX-a 

Capitolul 1 ― Caracterul ştiinţei oculte 

Capitolul 2 Fiinţa umană 

Capitolul 3Somnul şi moartea 

Capitolul 4 ― Evoluţia lumii şi omul:*

partea 1
partea a 2-a
partea a 3-a
partea a 4-a

Capitolul 5 ― Cunoaşterea lumilor superioare (despre iniţiere)

partea 1
partea a 2-a

Capitolul 6 ― Prezentul şi viitorul evoluţiei lumii şi a umanităţii

Capitolul 7Aspecte particulare din domeniul ştiinţei spiritului :

Corpul eteric al omului
Lumea astrală
Despre viaţa omului după moarte
Biografia omului
Domeniile superioare ale lumii spirituale
Mădularele fiinţiale ale omului
Starea de somn
Cu privire la dobândirea cunoştinţelor suprasensibile
Observarea unor evenimente şi fiinţe deosebite ale lumii spirituale


* Capitolele 4 şi 5 au fost împărţite în părţi la transpunerea pe website. Părţile nu constituie subcapitole.