Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ÎNDRUMĂRI PENTRU O EDUCAŢIE ESOTERICĂ

Din conţinuturile “Şcolii Esoterice”

GA 42/245Traducere după:
Rudolf Steiner
ANWEISUNGEN FÜR EINE ESOTERISCHE SCHULUNG.
Aus den Inhalten der Esoterischen Schule
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1968
GA 42/245


Traducători: Lazar Paşca, Mircea Crişan

Coperta: Adriana Crişan

Lectori: Liliana Dimitriu

Redactor: Agenor Crişan


©1997 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-9196-18-7


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

Celui ce tinde spre o dezvoltare esoterică trebuie să-i fie limpede, înainte de orice, că în anumite propoziţii foarte simple se află ascunsă o forţă care devine activă atunci când lasă aceste propoziţii să trăiască în sufletul său. Nu cuprinde ce trebuie, dacă vrea să înţeleagă asemenea propoziţii numai cu intelectul. Ele îi vor spune foarte puţin astfel. El trebuie să lase ca întregul său interior să se umple de o asemenea propoziţie un anumit timp, să i se dăruie cu toate puterile lui sufleteşti. ‒ O asemenea propoziţie este : “Eu sunt”.

În această propoziţie zace de fapt întregul mister al existenţei contemporane. Căci o asemenea propoziţie poate fi gândită, simţită şi voită în interior numai de o fiinţă care are o înfăţişare exterioară cum e aceea a omului pământean contemporan.

Rudolf Steiner
TIPĂRIT CA MANUSCRIS

Despre caracterul acestor tipărituri private Rudolf Steiner se exprimă în felul următor în autobiografia sa, Cursul vieţii mele (capitolele 35 şi 36, martie 1925):

“Conţinutul acestor comunicări era destinat comunicării prin viu grai şi nu tipăririi…

În ele nu este nicăieri afirmat ceva, nici măcar în cea mai mică măsură, ce să nu fie rezultatul cel mai pur al antroposofiei pe cale de formare…Cel care citeşte aceste tipărituri private poate să considere, în sensul cel mai deplin al cuvântului, că ele conţin ceea ce are de spus antroposofia. De aceea am putut renunţa fără reţinere …la măsura de a răspândi aceste tipărituri numai în cercul membrilor Societăţii Antroposofice. Dar trebuie să se ţină seama că în textele pe care nu le-am putut verifica, se găsesc greşeli.

Doar aceluia i se va recunoaşte formularea unei judecăţi asupra unei astfel de tipărituri private, care îndeplineşte premiza unei astfel de judecăţi. Şi aceasta este, pentru cele mai multe dintre aceste scrieri, cel puţin cunoaşterea antroposofică a omului, a cosmosului, în măsura în care esenţa sa este prezentată în antroposofie, precum şi cunoaşterea a ceea ce se găseşte ca “istorie antroposofică” în comunicările din lumea spiritului.”
CUPRINS

În introducere: Misiunea ştiinţei spirituale — Note de la o conferinţă de la Berlin din 1903 sau 1904

I
CERINŢE GENERALE
(EXERCIŢII SECUNDARE)

Cerinţe generalecare trebuie să şi le pună fiecare, dacă vrea să parcurgă o dezvoltare ocultă

Reguli în continuarea “Cerinţelor generale”

II
EXERCIŢII PRINCIPALE

Două din exerciţiile principiale cu valabilitate generală

Explicaţii la cele două exerciţii principale cu valabilitate generală

Exerciţii principale date individual diferiţilor discipoli

III
AFORISME MANTRICE
care se pot medita în afara exerciţiilor principale şi secundare

Meditaţii care cuprin fiinţa temporală a ierarhiilor (Aforisme ale zilelor)

Alte aforisme mantrice

IV
LĂMURIRI ÎN LECŢIILE ESOTERICE

Lecţie esoterică de la Berlin, din 24 octombrie 1905 — Unica redactare de către Rudolf Steiner a unei lecţii esoterice

Note de la lecţia esoterică de la Berlin, din Vinerea Mare, aprilie 1906 — Despre unirea imaginii cu prototipul. AUM şi gândul pascal

Note de la lecţia esoterică de la Berlin,  din 2 octombrie 1906 — Despre constituirea trupului spiritual prin meditaţie

Note de la lecţia esoterică de la Berlin, din 14 noiembrie 1906 — Trezirea omului la conştienţa de sine

Note de la lecţia esoterică de la München, din 6 iunie 1907 — Fundamentele unei educaţii esoterice

Note sumare de la lecţia esoterică de la Berlin, din 9 octombrie 1907 — Însemnătarea anului 1879. Discutarea unei formule de meditaţie

Note de la lecţia esoterică de la München, din 16 ianuarie 1906 şi de la Berlin, din 26 ianuarie 1908 — Despre procesul respiraţiei

V

Evanghelia cunoaşterii şi rugăciunea ei — Observaţie preliminară de Marie Steiner

Alocuţiune la punerea pietrei fundamentale a edificiului de la Dornach, la 20 Septembrie 1913

VI

Exegeze la “Lumina pe cale” de Mabel Collins

Meditaţie în legătură cu “Lumina pe cale”

Exegeză la “Vocea liniştii” de H. P. Blavatsky

Din: “Vocea liniştii” de H. P. Blavatsky


Postfaţa editorilor

Indicaţii

Registru cu aforisme mantrice

Ediţia completă Rudolf Steiner