Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

UNIVERSUL PĂMÂNTUL ŞI OMUL

MITOLOGIA EGIPTEANĂ
ŞI CIVILIZAŢIA CONTEMPORANĂ

GA 105


Unsprezece conferinţe ţinute de Rudolf Steiner
de la 4 la 16 august 1908 la Stuttgart
Prefaţă de Marie Steiner

Traducerea: Cristina Muică


Rudolf Steiner
L'Univers, la Terre et l'Homme
la Science Spirituelle, Paris


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDICRedactor: Irina Popa

Control ştiințific: Dr. Petre Papacostea

ISBN 973-96989-0-5


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

Grandioasa civilizaţie egipteană, care s-a întins pe parcursul a cinci milenii, îşi datorează o parte din trăsăturile specifice rezonanţelor care o leagă prin fire invizibile de caracteristicile unei epoci foarte îndepărtate din lunga evoluţie a omului, epoca lemuriană. Tot prin fire invizibile este legată epoca noastră culturală actuală de civilizaţia egipteană. În acest sens nu ne limităm numai la mărturia tulburătoare a lui Keppler, care afirma, fără a fi fost niciodată în Egipt, că ştiinţa sa astronomică şi astrologică a obţinut-o din tainice cunoştinţe ale Egiptului antic, ci suntem cu toţii martorii interesului pentru „efectul de piramidă" în numeroase ţări, inclusiv în Romănia, precum şi a multor alte manifestări.

Toate aceste aspecte sunt expuse cu măiestrie de Rudolf Steiner în ciclul de conferinţe publicate în volumul de faţă.
CUPRINS

Prefaţă

Conferinţa IStuttgart, 4 august 1908 — Introducere. Marile curente ale civilizaţiei. Raporturi între Atlantida, Egiptul antic şi civilizaţia contemporană. Evoluţia reflectată în stilurile epocilor succesive. 

Conferinţa a II-aStuttgart, 5 august 1908 — Înţelepciunea primitivă şi noua înţelepciune apocaliptică. Somnul din templu. Isis care vindecă. Imaginea Fecioarei. Stadiile anterioare ale evoluţiei. Coborârea Eului. Forţele viitorului.

Conferinţa a III-aStuttgart, 6 august 1908 — Regnurile naturii. Eurile-grup. Centrul fiinţei omeneşti. Regnurile superioare ale fiinţelor spirituale.

Conferinţa a IV-aStuttgart, 7 august 1908 — Manifestări exterioare ale entităţilor spirituale prin elemente. Unirea lor cu oamenii. Formarea Cosmosului prin fragmentare. Mitul lui Osiris

Conferinţa a V-aStuttgart, 8 august 1908 — Sacrificiul făcut de Tronuri, Kiriotetes, Dynamis şi Exusiai Iehova şi Elohimi. Cooperarea lor în diferite stadii ale evoluţiei umane.

Conferinţa a VI-aStuttgart, 10 august 1908 — Spiritele formei sunt regentele vieţii de pe Pământ. Intervenţia entităţilor luciferice. Formarca raselor.

Conferinţa a VII-aStuttgart, 11 august 1908 — Formele animale, expresii fizionomice ale pasiunilor omeneşti. Religia egipteană, aducere-aminte a epocii lemuriene. Simbolul Peştelui şi al Şarpelui. Amintirea Atlantidei în Europa. Lumina lui Christos.

Conferinţa a VIII-aStuttgart, 12 august 1908 — Raporturile omului cu diferite corpuri cereşti. Misiunea existenţei terestre.

Conferinţa a IX-aStuttgart, 13 august 1908 — Cucerirea planului fizic în civilizaţiile de după Atlantida. Primul germen şi înflorirea lui „Eu sunt“. Poporul ales.

Conferinţa a X-aStuttgart, 14 august 1908 — Cum îi percepeau oamenii pe zei în timpul Atlantidei şi după Atlantida. Ce semnificaţie are misterul lui Christos.

Conferinţa a XI-a Stuttgart, 16 august 1908 — Cum s-au transformat amintirile din vremea egiptenilor, trecând prin lumea arabă, în concepţii materialiste. Acordul dintre înţelepciunea care trăieşte în amintirile din Egipt şi forţa christică care dă viaţă rosicrucianismului.