Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

EVANGHELIA DUPĂ IOAN

VOLUMUL III

GA 112


Ciclu de 14 conferințe ținut la Kassel între 24 iunie şi 7 iulie 1909


Traducere de Adriana ONOFREI și Adrian ILIESCU


Rudolf Steiner, Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien,
besonders zu dem Lukas-Evangelium
Dornach/Elvetia, 1975


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
București 2009


COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: MIHAELA TUDOR
Coperta: SILVIU IORDACHE


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF
Evanghelia după Ioan / Rudolf Steiner; trad.: Adrian Iliescu şi Adriana Onofrei. - Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold, 2009
3 vol.
ISBN 978-606-92265-4-4
Vol. 3. - ISBN 978-606-92265-2-0

I. Iliescu, Adrian (trad.)
II. Onofrei, Adriana (trad.)

226.5.07


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com


ISBN 
978-606-92265-4 4

978-606-92265-2-0


coperta cartii


coperta spate

COPERTA IV

Acest volum încheie o muncă de traducere a ceea ce a constituit preocuparea primordială a întemeietorului antroposofiei, şi anume explicarea sensurilor profunde ale Evangheliilor şi reliefarea importanţei Misteriului de pe Golgota. Alături de alte cicluri, cum ar fi cele privind Epistolele apostolului Pavel, Geneza, Apocalipsa şi altele, el schiţează tabloul grandios al evoluţiei omului şi Pământului în trecut, prezent şi viitor şi ne dezvăluie rolul lui Christos pe tot acest parcurs. Putem intui astfel că scopul şi sursa principală de inspiraţie ale lui Rudolf Steiner, atunci când a întemeiat Societatea antroposofică, l-a constituit Impulsul christic, conştienţa importanţei înţelegerii acestui Impuls pentru epoca actuală.

biolog dr. Petre PAPACOSTEA
CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)
În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner
CONFERINȚA I ― Kassel, 24 iunie 1909

Antroposofia ca noua vestire a evenimentului christic. Creştinii ioaniţi. Sensul evenimentului christic. Naşterea Eului superior în om şi renaşterea Eului divin în omenesc

CONFERINȚA a II-a ― Kassel, 25 iunie 1909

Cronica Akasha. Istoria vie spirituală. Zeii au rămas spirituali, iar oamenii, ca urmaşi ai lor, au devenit fizici. Drumul oamenilor spre în sus. Conducătorii omenirii. Logosul. Naşterea Logosului, a lui Christos în Iisus din Nazaret.

CONFERINȚA a III-a ― Kassel, 26 iunie 1909

Cvadripartiţia omului. Plantă şi animal. Metamorfozele Pământului. Cele trei grupări de pe vechea Lună: oameni-taur, oameni-leu, oameni-vultur. Contraimaginile lor spirituale, ca arhetipuri pe Soare. „Slujitorii Logosului”.

CONFERINȚA a IV-a ― Kassel, 27 iunie 1909

Entităţile ierarhice ale sistemului nostru solar şi regnurile pământeşti

CONFERINȚA a V-a ― Kassel, 28 iunie 1909

Evoluţia omenească în cadrul diferitelor încorporări ale Pământului nostru. Lucifer şi Ahriman şi împărăţia entităţilor divin-spirituale. Influența lui Lucifer asupra omului şi metamorfozarea acestei influențe în bine prin fapta lui

CONFERINȚA a VI-a ― Kassel, 29 iunie 1909

Oracolele atlanteene. Lăcaşele de iniţiere postatlanteene. Botezul lui Ioan.

CONFERINȚA a VII-a ― Kassel, 30 iunie 1909

Botezul cu apă şi botezul cu foc şi spirit. Înțelegerea impulsului lui Christos în diferite epoci ale evoluției omenirii.

CONFERINȚA a VIII-a ― Kassel, 1 iulie 1909

Misterele inițierilor. Trezirea prin intermediul lui Christos Iisus. Lazăr-Ioan. Evenimentul Damascului.

CONFERINȚA a IX-a ― Kassel, 2 iulie 1909

Compoziţia artistică a Evangheliei după Ioan. Intensificarea treptată a forţei christice în realizarea semnelor şi minunilor

CONFERINȚA a X-a ― Kassel, 3 iulie 1909

Ce s-a întâmplat la Botezul lui Ioan? Pătrunderea forţei christice până la nivelul sistemului nervos. Stăpânirea lui Christos asupra legilor sistemului nervos şi biruirea morţii.

CONFERINȚA a XI-a ― Kassel, 4 iulie 1909

Armonizarea forţelor interioare ale omului prin intermediul impulsului christic. Legăturile fiinţei misteriale cu vestirile şi cu Evangheliile.

CONFERINȚA a XII-a ― Kassel, 5 iulie 1909

Secarea bunului spiritual străvechi şi reînnoirea lui prin impulsul lui Christos. Importanta Misteriului de pe Golgota pentru evoluţia omenească pe Pământul nostru.

CONFERINȚA a XIII-a ― Kassel, 6 iulie 1909

Importanța cosmică a Misteriului de pe Golgota. Biruirea morţii prin înlăturarea influenței luciferico-ahrimanice. Moartea ca dătător de viaţă. Primul imbold şi germene spre devenirea-Soare a Pământului nostru. Iradierea forţei christic în corpul eteric al omului. Efectul luminii christice şi reflectarea sa în ambianţa Pământului ca sferă spirituală. Spiritul sfânt.

CONFERINȚA a XIV-a ― Kassel, 7 iulie 1909

Pământul ca trup al lui Christos şi ca un nou centru de lumină. Cina cea de taină ca treaptă preliminară pentru unirea mistică cu Christos. Pavel ca vestitor al Christosului viu spiritual. Cele şapte trepte ale iniţierii creştine. Reîncanare şi karmă. Moartea ca sămânţă a Eului veşnic. Cunoaşterea spirituală este focul vieţii.

Note