Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

MISIUNEA SUFLETELOR POPOARELOR

În legătură cu mitologia germano-nordică

GA 121

Unsprezece conferinţe ţinute la Oslo
între 7 si 17 iunie 1910

Traducere de Adriana ONOFREI şi Adrian ILIESCU
Postfaţă de Sorin R. ŢIGĂREANU


Nr. bibliografic 121
Rudolf Steiner, Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie
Dornach/Elveţia, 1974


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2006COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: DIANA TATU
Coperta: SILVIU IORDACHE


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57


ISBN 973-637-136-0
          978-973-637-136-3


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

Misiunea sufletelor popoarelor dezvăluie încă un important aspect al şantierului Creaţiei divine, care cu o uimitoare consecvenţă foloseşte forţele Ierarhiilor spirituale pentru a duce la bun sfârşit evoluţia plină de poticniri şi inconsecvenţe a omului spre etapa finală în care acest sclav milenar va realiza destinul său de a deveni fiinţă liberă egală zeilor.

Textele dezvăluie cum activitatea Ierarhiilor spirituale determină, în lungul marilor etape de evoluţie a Pământului, propria lor evoluţie, condiţionată alternativ de dăruiri de sine şi de mari sacrificii echivalente cu opriri din evoluţia proprie.

În perioada actuală de încercări atât de grele prin care trece întreaga omenire, lectura acestor texte ne ajută să întreţinem nădejdea că, dincolo de orizontul plin de nori ameninţători al prezentului, urcând prin toate etapele conduse de zeităţi ale unor grupuri, la origine mai mici, iar acum din ce în ce mai mari şi luminate de înţelegerea Misteriului de pe Golgota, oamenii vor atinge sentimentul responsabilităţii personale pentru realizarea scopului suprem: unindu-și în mod liber mâinile într-o reţea planetară, să realizeze prin contribuţie individuală idealul cosmic ‒ o turmă de oameni conștienţi, iubitori-dăruitori, dinamic-creatori şi un Păstor, Dumnezeul suprem.

biolog dr. Petre PAPACOSTEA
CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Prefaţă ― Scrisă la mai mult de şapte ani după ţinerea conferinţelor

Conferinţa IChristiania, 7 iunie 1910 ― Îngeri, Spirite ale popoarelor, Spirite ale timpului şi acțiunea lor în cadrul evoluției omenirii

Conferinţa a II-aChristiania, 8 iunie 1910 ― Arhangheli şi Spirite ale timpului normal evoluate şi nenormal evoluate. Spiritele limbii şi ale felului de gândire

Conferinţa a III-a ―  Christiania, 9 iunie 1910 ―  Viaţa interioară a Spiritelor popoarelor. Formarea raselor

Conferinţa a IV-aChristiania, 10 iunie 1910 ― Evoluţia raselor şi evoluția civilizaţiilor

Conferinţa a V-aChristiania, 11 iunie 1910 ― Manifestarea Ierarhiilor în elementele naturii. Misiunea stărilor Saturn, Soare, Lună şi Pământ

Conferinţa a VI-aChristiania, 12 iunie 1910, dimineaţa  ― Cele cinci rase principale ale omenirii 

Conferinţa a VII-aChristiania, 12 iunie 1910, seara ― Ridicarea unor spirite ale popoarelor la rangul de Spirite ale timpului. Monoteism şi pluralism. Creştinism exoteric și creștinism esoteric 

Conferinţa a VIII-aChristiania, 14 iunie 1910 ― Cele cinci civilizaţii postatlanteene. Mitologia greacă şi cea germană

Conferinţa a IX-aChristiania, 15 iunie 1910 ― Loki. Hödur şi Baldur. Amurgul zeilor

Conferinţa a X-aChristiania, 16 iunie 1910 ― Misiunea diferitelor popoare şi civilizaţii in trecut, prezent şi viitor. Soloviov

Conferinţa a XI-aChristiania, 17 iunie 1910 ― Nerthus, Freyr şi Gerd. Amurgul zeilor. Widar şi noua revelare a lui Christos

Note

Postfaţă