Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

REÎNCARNAREA ȘI KARMA
ȘI SEMNIFICAȚIA LOR PENTRU CULTURA PREZENTULUI

GA 135


5 conferinţe ținute la Berlin între 23 ianuarie și 5 martie 1912 și la Stuttgart  în 20 și 21 februarie 1912


Traducere după:
Rudolf Steiner
Wiederverkörperung und Karma und ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1989
GA 135

Conferințele de la Berlin:
Traducător: Delia Popescu
Lector: Andrea Dumitrescu

Conferințele de la Stuttgart*:
Traducător: Diana Sălăjanu

©2012 BIBLIOTECA ANTROPOSOFICĂ pentru traducerea conferințelor de la Berlin
©2011 EDITURA TRIADE pentru traducerea conferințelor de la StuttgartCUPRINS


I. Conferințele de la Berlin
CONFERINŢA IBerlin, 23 ianuarie 1912

Cum se ajunge la o contemplare nemijlocită a miezului fiinţial spiritual-sufletesc al omului care trece prin vieţile pământeşti repetate? Transformarea formelor şi a forţelor la trecerea de la o încarnare la alta are loc în conformitate cu anumite legi: interiorul devine exterior, exteriorul devine interior. Consecinţele karmice ale materialismului pentru următoarea încarnare a omenirii prezente. Transformarea gândurilor în forţe care configurează viitoarea viaţă pământească.

CONFERINŢA a II-aBerlin, 30 ianuarie 1912

Necesitatea formării unei capacităţi deosebite de simţire şi amintire prin exerciţii sufleteşti pentru a ajunge la o trăire reală a reîncarnării. Chemarea la o viaţă spirituală prin trăirea unei crize karmice. Încadrarea în lumea spirituală.

CONFERINŢA a III-aBerlin, 5 martie 1912

Reîncarnarea şi karma ca idei fundamentale ale concepţiei antroposofice despre lume şi forţa lor întemeietoare de moralitate. Corelaţii karmice. La mijlocul unei vieţi, omul se uneşte, de regulă, prin alegere liberă, cu aceia care devin într-o viaţă următoare rudele sale de sânge (părinţi, fraţi). Influenţa transformatoare viitoare a ideilor de reîncarnare şi karmă asupra ştiinţelor şi a întregii vieţi a culturii occidentale.

II. Conferințele de la Stuttgart*
CONFERINŢA IStuttgart, 20 februarie 1912

Corelația între evenimentele întâmplătoare din viață și soarta umană. Exerciții de gândire pentru a ajunge la experiențe legate de reîncarnare și karmă. Corelații karmice: Întâlnirea la mijlocul vieții cu persoane care în încarnarea trecută sau cea viitoare înconjoară omul ca rude de sânge la începutul vieții. Posibilitatea de a verifica logic comunicările oculte.

CONFERINŢA a II-aStuttgart, 21 februarie 1912

Introducerea convingerii despre reîncarnare și karmă în viața generală și crearea formelor noi. Prăpastia între convingerile interioare și viața exterioară. Condițiile sociale; muncă și plată. Situația culturală prezentă ca rezultat al karmei oamenilor. Credință și cunoaștere în corelație karmică: alternarea lor în încarnări succesive. Alternarea sentimentului de iubire cu sentimentul de sine în încarnări succesive. Sărăcirea și slăbirea sufletelor în ultimele încarnări și întărirea lor prin internalizare și îmbibarea cu adevărul reîncarnării și karmei.

NOTE
* Conferințele de la Stuttgart au apărut în volumul Karmă și reîncarnare, publicat la Editura Univers Enciclopedic Gold/ Triade, 2011