Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

KARMĂ ȘI REÎNCARNARE

Contribuții la ideea de reîncarnare și karmă


Selecție, observație preliminară și postfață de
Clara KREUTZER


Traducere de Diana SĂLĂJANU


Rudolf Steiner,
Wiederverkörperung. Zur Idee von Reinkarnation und Karma

Verlag Freies Geistesleben, 1955


© Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD/Triade
București 2011


Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: MARIANA MÎRZEA
Coperta: DIANA TATU


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF
Karmă și reîncarnare / Rudolf Steiner; selecție, observație preliminară și postf. de Clara Kreutzer; trad. de Diana Sălăjanu.-
- Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold, Cluj-Napoca 2010
Cluj-Napoca: Triade, 2010

ISBN 978-606-8162-76-8
ISBN 978-973-8313-80-4

I. Kreutzer, Clara (postf.)
II. Sălăgeanu, Ligia(trad.)

2GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro

ISBN 
978-606-92265-4 4

978-606-92265-2-0


coperta cartii


coperta spate

COPERTA IV

O abordare corespunzătoare a existenţei umane arată că omul individual este el însuşi cauza evoluţiei vieţii sale. Originea, atât a destinului, cât şi a aptitudinilor cu care intervine în destinul său, se află în el însuşi, în acţiunile şi în experienţele vieţilor sale pământeştii anterioare. Numai prin ideea reîncarnării şi a destinului autocreat, omul se poate concepe pe sine ca fiinţă autonomă şi propria biografie ca o evoluţie plină de sens.
Opera lui Rudolf Steiner se bazează sub aspect metodic şi din punctul de vedere al ştiinţei cunoaşterii pe descrierile expuse în lucrările sale fundamentale: Filosofia libertății. Trăsături fundamentale ale unei concepţii moderne despre lume; Teosofie. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi menirea omului; Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? şi Ştiinţa ocultă în rezumat. Acestea, împreună cu restul lucrărilor şi volumelor care cuprind articolele, formează opera scrisă, de o amploare considerabilă, formată din 40 de volume.

Pe lângă aceasta, bogăţia de conferinţe stenografiate este extraordinară, aceste conferinţe fiind cuprinse în mai bine de 250 de volume din cadrul ediţiei Operelor complete. Toate conferinţele au fost prezentate oral şi nu erau destinate tiparului. Publicarea lor s-a făcut după nişte stenograme nerevizuite de Rudolf Steiner. Ele conţin, totuşi, extinderea şi dezvoltarea în cele mai diferite direcţii şi domenii ale vieţii a concepţiilor fundamentale expuse în lucrări. Ele reprezintă şi astăzi, prin multitudinea lor tematică, o sarcină care încă nu a fost încheiată.

Astfel, motivul iniţierii acestei serii este acela de a deschide, prin prisma punctelor de vedere actuale în vremea noastră, accesul la diferite complexe de teme răspândite în întreaga operă şi nereunite într-un tot coerent şi, totodată, de a face clară capacitatea metodei antroposofice de cunoaştere de a fi aplicată la anumite cercuri de probleme. Niciuna dintre sinteze nu pretinde a fi completă în privinţa conţinutului.CUPRINS


Observaţie preliminară (Klara Kreutzer)
I. Cunoaşterea sufletului şi a spiritului (Berlin,24 octombrie 1907)
II. Esența şi importanța karmei (Hamburg,16 mai 1910)
III. Reîncarnare şi karmă (Berlin, 20 octombrie 1904
IV. Experiențe legate de reîncarnare şi karmă făcute prin exerciţii de gândire (Stuttgart, 20 februarie 1912)
V. Efecte karmice în cadrul încarnărilor (Stuttgart, 21 februarie 1912)
VI. Câteva probleme ale vieţii în lumina ideii de reîncarnare şi karmă (Bremen, 26 noiembrie 1910)
VII. Gândirea şi voința în raport cu destinul trecut şi viitor al omului (Oslo, 19 mai 1923)
VIII. Condiții şi legi ale destinului uman (Dornach, 16 februarie 1924)
IX. Libertatea ca bază a karmei (Dornach, 23 februarie 1924)
X. Plăsmuirea karmei în viața dintre moarte şi o nouă naştere (Dornach, 24 februarie 1924)
Note
Postfaţă (Klara Kreutzer)
Indice al surselor bibliografice — volumele din care fac parte prezentele conferințe
Bibliografie