Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

PRAGUL LUMII SPIRITUALE
UN DRUM SPRE CUNOAŞTEREA DE SINE

GA 16; GA 17


Traducere din l. franceză de Nicolaie I. Crăciun


Titlurile originale: Die Schwele der Geistigen Welt (GA 17)
Ein weq zur Selbsterkenntuis des Meuschen (GA 16)

Traducerea s-a făcut după ediţiile în limba franceză:
La seuil du monde spirituel,
Éditions Antroposophiques Romandes, 1983
Un chemin vers la connaissance de soi,
Éditions Antroposophiques Romandes, 1986

şi este autorizată de Societatea Atroposofică


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 1997Coordonatorul colecției: Dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Concepţia grafică a copertei: VENIAMIN & VENIAMIN
ISBN 973-9243-42-8


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

„Un mijloc de a se înlesni înţelegerea rezultatelor ştiinţei oculte constă în a ne dirija facultăţile obişnuite ale sufletului asupra a ceea ce ne conduce la concepte capabile a fi extinse şi transformate astfel, încât să ajungem, încetul cu încetul, la fenomenele şi fiinţele lumii spirituale. Dacă nu avem răbdarea să alegem acest drum, este posibil să ne reprezentăm lumea spirituală ca prea asemănătoare cu lumea fizică sau sensibilă; mai mult, vom fi incapabili să ne facem o idee  corectă despre spirit şi despre raporturile sale cu omul.“

RUDOLF STEINER
CUPRINS


PRAGUL LUMII SPIRITUALE  GA 17 — Aforisme

UN DRUM SPRE CUNOAŞTEREA DE SINE  GA 16 — Opt meditaţii