Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

PRAGUL LUMII SPIRITUALE

GA 17


CUPRINS


Introducere

Despre încrederea pe care o putem avea în gândire şi despre natura sufletului gânditor. Despre meditaţie

Despre cunoaşterea lumii spirituale

Despre corpul eteric al omului şi despre lumea elementară

Rezumatul aforismelor precedente

Despre reîncarnare şi karma; despre corpul astral al omului şi despre lumea spirituală. Despre fiinţele ahrimanice

Despre corpul astral şi despre fiinţele luciferice. Despre natura corpului eteric

Rezumatul aforismelor precedente

Despre „Păzitorul Pragului“ şi despre câteva particularităţi ale conştienţei clarvăzătoare

Despre sentimentul „eului“, despre capacitatea sufletului de a iubi şi despre raporturile sale cu lumea elementară

Despre graniţa dintre lumea sensibilă şi lumile suprasensibile

Despre fiinţele lumii spirituale

Despre fiinţele spirituale cosmice

Despre primul germene al corpului fizic omenesc

Despre „adevăratul eu“ al omului

Rezumatul aforismelor precedente

Unele observaţii asupra raportului prezentei expuneri cu cărţile mele Teosofia şi Ştiinţa ocultă

Supliment la ediţia din 1918


INTRODUCERE


Prezenta carte conţine câteva descrieri, sub formă de aforisme, care se referă la acele părţi ale lumii şi ale fiinţei omeneşti pe care conştienţa spirituală le contemplă atunci când străbate dincolo de frontierele care separă lumea sensibilă de lumea spirituală. Autorul ei nu a făcut o expunere sistematică sau cât de cât exhaustivă; el a încercat pur şi simplu să descrie, liber, experienţe spirituale trăite. Din acest punct de vedere, cartea de faţă, cât şi cea apărută anul trecut şi intitulată Un drum spre cunoaşterea de sine, au ca scop să completeze celelalte scrieri ale mele. Totodată m-am străduit să dau gândurilor dezvoltate în cele ce urmează o astfel de formă, încât scrierea de faţă să poată fi parcursă fără cunoaşterea celorlalte lucrări ale mele.

Cel ce vrea să aprofundeze într-adevăr cunoaşterea ştiinţei spirituale, se va simţi îmboldit să completeze domeniul spiritual al vieţii cu aspecte noi. Se înţelege de la sine că orice expunere de genul acesteia nu cuprinde decât realitatea văzută dintr-un unghi aparte. Un asemenea lucru este mult mai valabil pentru descrierile lumii spirituale decât este pentru descrierile lumii sensibile. Iată motivul pentru care cineva care s-ar mulţumi cu prima informaţie primită despre lumea spirituală nu poate fi considerat că are un adevărat interes pentru cunoaşterea ocultă. Or, eu aş dori ca prin scrieri ca cea de faţă să fac un serviciu acelora care aspiră cu adevărat să cunoască lumea spirituală.

Abordând mereu alte puncte de vedere, încerc, de asemenea, să proiectez lumini noi asupra faptelor spirituale descrise în lucrările mele anterioare. Acestea se completează una pe alta, ca fotografiile unei persoane sau eveniment luate din unghiuri diferite.

Oricare ar fi punctul de vedere ales, se poate ca acesta să exprime de fiecare dată cunoştinţe noi. Cel ce doreşte să ajungă el însuşi la clarvedere, va găsi în cartea de faţă un material de meditaţie, cu condiţia să beneficieze de el viaţa sa interioară.

august 1913

Rudolf Steiner