Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

DEVENIREA UMANĂ, SUFLETUL LUMII ŞI SPIRITUL LUMII

Partea întâi
Omul ca entitate corporal-sufletească în relaţia sa cu lumea

GA 205

Vol. V din seria OMUL ÎN LEGĂTURA SA CU COSMOSUL


Treisprezece conferinţe ţinute la Stuttgart, Berna şi Dornach în perioada 16 iunie-17 iulie 1921


Traducere din limba germană de biolog dr. Petre PAPACOSTEA


Rudolf Steiner,
Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist

Erster Teil
DerMensch als leiblich-seelische Wesenheit in seinsem Verhältnis zur Welt
Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Elveţia, 1987


Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
București 2011


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI
Seria OMUL ÎN LEGĂTURA SA CU COSMOSUL Vol. V

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: Maria STANCIU
Tehnoredactor: Mihaela TUDOR
Coperta: Mihaela TUDOR

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF
Devenirea umană, sufletul lumii şi spiritul lumii
/ Rudolf Steiner;
trad. din lb. germană de biolog: Petre Papacostea. -Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold, 2011
ISBN 978-606-8358-04-8

I. Papacostea, Petre (trad.)

130.12

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro

Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com

ISBN: 978-606-8358-04-8


coperta spate

COPERTA IV

Cartea face parte din Seria „Omul şi legătura sa cu Cosmosul” şi cuprinde 13 conferinţe ţinute de Rudolf Steiner la Stuttgart, Berna şi Dornach în perioada 16 iunie — 17 iulie 1921.

În cadrul temei generale, care se referă la relaţia omului, ca entitate corporal-sufletească, cu ambianța care îl înconjoară, cu lumea, autorul abordează probleme privind influența halucinațiilor, fanteziei şi imaginaţiunii asupra corpului, sufletului şi spiritului; legitatea în cadrul lumii minerale, vegetale, animale şi umane, dar şi a lumii cosmice: viaţa între moarte şi o nouă naştere: maya şi existența; omul, ca sumă a corpului fizic, corpului eteric, corpului astral şi eului, şi lerarhiile spirituale.
Omul în legătura sa cu Cosmosul

Vol. I Omul ‒ hieroglifă a Cosmosului. Corespondenţe între microcosmos şi macrocosmos (GA 201)
Vol. II Spiritualitatea cosmică şi fizicul uman. Căutarea noii Isis, divina Sofia (GA 202)
Vol. III Responsabilitatea omului pentru evoluţia lumii ‒ rezultat al legăturii sale spirituale cu planeta Pământ şi cu lumea stelelor (GA 203)
Vol. IV Perspective ale evoluţiei umanităţii (GA 204)
Vol. V Devenirea umană, sufletul lumii şi spiritul lumii ‒ prima parte. Omul ca fiinţă spiritual-sufletească în relaţie cu lumea (GA 205)
Vol. VI Devenirea umană, sufletul lumii şi spiritul lumii ‒ partea a doua. Omul ca fiinţă spirituală în evoluţia istorică (GA 206)
Vol. VII Antroposofia, o cosmosofie. Forma omului ca rezultat al acţiunilor cosmice ‒ prima parte (GA 207)
Vol. VIII Antroposofia, o cosmosofie. Forma omului ca rezultat al acţiunilor cosmice ‒ partea a doua (GA 208)
Vol. IX Impulsuri spirituale nordice şi central-europene. Sărbătoarea apariţiei lui Christos (GA 209)CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

CONFERINŢA IStuttgart, 16 iunie 1921 — Esenţa halucinaţiilor, formaţiunilor fanteziste şi imaginaţiunii în legătură cu corpul, sufletul şi spiritul – cu situarea în timp. Problemele adversarilor

CONFERINŢA a II-aBerna 28 iunie 1921 — Puntea dintre lumea morală şi lumea naturală. Omul şi elementele. Depăşirea ahrimanizării Pământului prin spiritul lui Christos

CONFERINŢA a III-aDornach, 24 iunie 1921 — Legitatea în cadrul lumii terestre, a lumii cosmice, a sufletului lumii, a spiritului lumii şi lumea minerală, lumea vegetală, lumea animală şi lumea omului. Grecul şi elementul apă

CONFERINŢA a IV-aDornach, 26 iunie 1921 — Omul şi elementele

CONFERINŢA a V-aDornach, 1 iulie 1921 — Esenţa halucinaţiei, fanteziei şi imaginaţiunii

CONFERINŢA a VI-aDornach, 2 iulie 1921 — Cunoaşterea spirituală a organelor şi acţiunea ulterioară a acestora în viaţa pământească următoare. Amintiri, gânduri constrângătoare, furie, halucinaţii.  Terapia raţională

CONFERINŢA a VII-aDornach, 3 iulie 1921 — Viaţa dintre moarte şi o nouă naştere. Judecată, reprezentare, concluzie. Omul ca imagini de amintire şi iubire; influenţele lui Lucifer şi ale lui Ahriman asupra omului

CONFERINŢA a VIII-aDornach, 8 iulie 1921 — Omul şi esenţa gândurilor

CONFERINŢA a IX-aDornach, 9 iulie 1921 — Sistemul voliţional al omului şi sistemele ritmului respirator şi al pulsului. Forţele de orientare care acţionează din Zodiac asupra animalului şi a omului.

CONFERINŢA a X-aDornach 10 iulie 1921 — Maya şi existenţa

CONFERINŢA a XI-aDornach, 15 iulie 1921 — A gândi, a simţi, a vrea. Poezia „Muspilli”

CONFERINŢA a XII-aDornach, 16 iulie 1921 — Neamul păsărilor, mamiferele şi omul tripartit

CONFERINŢA a XIII-aDornach, 17 iulie 1921 — Omul: corpul fizic, corpul eteric, corpul astral, eul şi Ierarhiile

NOTE

DESENELE LA TABLĂ