Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ŞTIINŢA INIŢIATICĂ
ŞI CUNOAŞTEREA AŞTRILOR

Omul în trecut, prezent şi viitor din
punct de vedere al dezvoltării conştienței sale

GA 228


Opt conferinţe ţinute în iulie – septembrie 1923, la Dornach, Londra și Stuttgart [ Notă ]

Traducere şi note: Cristina Muică

Titlul original : Initiattionswissenschaft und Sternenerkenntnis
1964
Nr.curent în bibliografia generală GA 228


© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 1995Redactor: Maria Stanciu
Control ştiințific: Dr. Petre Papacostea
Coperta: VENIAMIN & VENIAMIN

Coperta reproduce: Zodiacul, dupa Palladio (secolul al XVI-lea)
ISBN 973-97230-3-9


coperta cartii

coperta spate

COPERTA IV

Evoluţia socială a omului a însemnat nu numai progres tehnic şi de organizare socio-economică, ci mai ales succesiunea stărilor de conştienţă în care se reflectau relaţiile sale spirituale cu întregul univers. De unde şi importanţa de prim ordin a cultului religios, a educaţiei religioase, a formelor de iniţiere şi a ştiinţei spirituale în tot cursul dezvoltării societăţii omeneşti.

În ciclul său de conferinţe dedicate, în anul 1923, legăturii dintre Ştiinţa iniţiatică şi cunoaşterea aştrilor, Rudolf Steiner dezvoltă unele dintre cele mai profunde aspecte care au marcat în trecut epoci atât de diferite de a noastră în abordarea şi soluţionarea unor aspecte practice datorită unor alte moduri de percepere şi conştientizare a lumii înconjurătoare. Punând un accent deosebit pe vechea cultură celtă, a menhirelor şi a druizilor, autorul deschide perspective largi pentru înţelegerea etapelor viitoare de evoluţie a stărilor de conştienţă ale omului. El subliniază sensul şi rolul hotărâtor pe care l-a avut şi-l va avea, şi în evoluţia ulterioară a omului, evenimentul crucificării lui Hristos pe Golgota.

Dr. PETRE PAPACOSTEANotă: Față de volumul apărut la Editura Univers Enciclopedic, aici am adăugat expunerea din 9 septembrie,
care a fost introdusă în GA 228 la ediția din 2002 a volumului în limba germană. (Traducător: Delia Popescu)

CUPRINS*

CONFERINȚA IDornach, 27 iulie 1923 — Individualităţile spirituale ale sistemului nostru planetar. Planete care determină destinul şi planete care conferă omului libertate (partea întâi)

CONFERINȚA a II-aDornach, 28 iulie 1923 — Individualităţile spirituale ale sistemului nostru planetar. Planete care determină destinul şi planete care conferă omului libertate (partea a doua)

CONFERINȚA a III-aDornach, 29 iulie 1923 — Individualităţile spirituale ale sistemului nostru planetar. Planete care determină destinul şi planete care conferă omului libertate (partea a treia)

CONFERINȚA a IV-aLondra, 2 septembrie1923 — Omul ca imagine a fiinţei spirituale şi a acţiunilor spirituale

RELATARE DESPRE ACTIVITATEA ȘI IMPRESIILE DIN CĂLĂTORIA ÎN ANGLIA Dornach, 9 septembrie 1923

CONFERINȚA a V-aDornach, 10 septembrie 1923 — Iniţierea solară a preoţilor druizi şi cunoştinţele dobândite de la fiinţele lunare

CONFERINȚA a VI-aStuttgart, 14 septembrie 1923 — Omul în trecut, prezent şi viitor din punct de vedere al evoluţiei conştiinţei (partea întâi)

CONFERINȚA a VII-aStuttgart, 15 septembrie 1923 — Omul în trecut, prezent şi viitor din punct de vedere al evoluţiei conştiinţei (partea a doua)

CONFERINȚA a VIII-aStuttgart, 16 septembrie 1923 — Omul în trecut, prezent şi viitor din punct de vedere al evoluţiei conştiinţei (partea a treia)

NOTE

DESENELE LA TABLĂ


* Primele trei conferinţe au fost ţinute la Dornach pentru membrii Societăţii Antroposofice, în cadrul conferinţelor săptămânale ce aveau loc regulat. Imediat după aceea, Rudolf Steiner s-a dus în Anglia la o «Holiday Conference» organizată de «Educational Union for the Realisation of Spiritual Values» la Ilkley, şi apoi, în continuare, la «International Summer School» de la Penmaenmawr. Ultima oprire înainte de călătoria de întoarcere a fost Londra. Motivul l-a constituit adunarea de întemeiere a «Anthropophical Society in Great Britain» şi conferinţa de deschidere a Ramurii antroposofice din 2 septembrie publicată în prezentul volum. La Londra, Rudolf Steiner a ţinut în plus două conferinţe (pe 2 şi 3 septembrie) în faţa medicilor şi a studenţilor la medicină,  care sunt publicate în volumul Cunoaşterea antroposofică a omului şi medicina, GA 319. Întors la Dornach, el şi-a descris pe 9 septembrie impresiile din călătoria în Anglia şi a ţinut în ziua următoare o conferinţă în faţa membrilor. Apoi a mers la sesiunea din septembrie a Societăţii Antroposofice din Germania, la Stuttgart. În cadrul acestei sesiuni el a ţinut în casa Gustav-Siegle ultimele trei conferinţe publicate în prezentul volum.

Titlul volumului şi titlul conferinţelor nu provin de la Rudolf Steiner, cu excepţia titlului conferinţelor de la Stuttgart, care au fost anunţate sub titlul «Omul în trecut, prezent şi viitor». – În măsura în care conferinţele au fost deja publicate, titlul a fost preluat în conformitate cu editările Mariei Steiner.